Proč nejsem turbopřekladatel

Máte rádi „veselé historky z natáčení“? Budu vám jednu vyprávět. O existenci překladače deepl.com jsem se dozvěděl asi před dvěma roky. Vyzkoušel jsem ho a výsledek mě příjemně překvapil, nicméně je to pořád jen automat. Pokusná normostrana mi s jeho „pomocí“ trvala skoro tříkrát déle než překlad klasickým způsobem, protože jsem musel hodně opravovat slovosled a všelijaké nesmysly, kterých se automaty dopouštějí. Zavrhl jsem ho a pracuji pěkně postaru, jak to překladatelé vždy dělali.

Asi tři dny po vydání DLC Royal Court se na mě obrátil jeden člověk s tím, že právě dokončil překlad Royal Court a že bych ho mohl uvěřejnit. Že sice není dokonalý, ale někoho by mohl oslovit. Později mi tento „překlad“ dokonce poslal. Nahlédl jsem do něj a na první pohled jsem viděl, že skutečně „není dokonalý“. Onen dobrý člověk nic neví o nutnosti vést si kvůli konzistenci překladu slovníček, nic neví o nutnosti oprav, změn a jiných věcech, ale zřejmě se zcela vážně domnívá, že stačí pomocí skriptu prohnat texty automatickým překladačem a je hotovo. Odložil jsem jeho „dílo“ na disk a zapomněl jsem na něj.

Nedávno jsem měl cestu do Ostravy. Jet tam autem je zážitek pro kované masochisty a rozumný člověk jede vlakem. Je to rychlejší, pohodlnější, po cestě tam a zpět se dá udělat moře práce a já mám na Royal Court ještě hodně co dělat. V editoru mám na klávesu F4 namapovanou pomocnou lokalizaci. Zobrazí mi překládaný řádek v jednom nebo dvou jiných jazycích. Obvykle používám polštinu a ruštinu, ale v CKIII je jen ruština. Vzpomněl jsem si na turbopřeklad a nastavil jsem ho jako druhou pomocnou lokalizaci. To jsem neměl dělat.

Vedle mě seděla taková půvabná mladá osůbka. Hned po nástupu do vlaku vytáhla čtečku (překvapivě ne mobil) a okolní svět pro ni přestal existovat. Zabral jsem se do práce a pro mě také přestal okolní svět existovat. Po stisku F4 jsem se nestačil divit. To, co se na mě hrnulo v onom turbopřekladu, ve mě vyvolalo naprostý úžas. Nebylo snadné se ovládnout, ale dokázal jsem to. Až do chvíle, kdy přišel frontální útok.

Narazil jsem na tento řádek:

Far before I see the tiny [poopy_child.GetTitledFirstName] playing in my throne room, I catch a whiff of an unmistakable smell.\n\n’Ooh, [ROOT.GetCharacter.Custom(‚GetMamaPapa‘)]! It is ever a joy to see you!‘ As he rushes forth to embrace my leg, I feel the heft of his loaded diaper squash against my calf.\n\nAs it begins to seep onto my ankle, I wonder to myself: Do we really have so few servants that I must attend to the degrading task of changing the nappy myself?

V mém překladu zní:

Dlouho před tím, než spatřím malého [poopy_child.GetTitledFirstName], hrajícího si v mém trůnním sálu, zachytím závan nezaměnitelného pachu.\n\n’Ach, [ROOT.GetCharacter.Custom(‚GetMamaPapa‘)]! Tak rád tě vidím!‘ Vrhá se ke mě a objímá mi nohy. Na lýtku cítím váhu jeho plné plenky.\n\nKdyž to začíná stékat po mém kotníku, napadá mě: Opravdu mám tak málo služebníků, že se ponižující výměně plenky musím věnovat osobně?

Turbopřeklad praví:

Daleko dřív, než uvidím malou [poopy_child.GetTitledFirstName] když si hraju ve svém trůnním sále, ucítím nezaměnitelnou vůni.\n\n’Ooh, [ROOT.GetCharacter.Custom(‚GetMamaPapa‘)]! Je radost vás vidět!‘ Jako [poopy_child.GetSheHe] se vrhá na mou nohu, cítím, jak se mi zvedá [poopy_child.GetHerHis] Naložená plena se mi mačká na lýtku. Když mi začíná prosakovat na kotník, říkám si: Opravdu máme tak málo služebnictva, že se musím sama věnovat ponižujícímu úkolu výměny pleny?

Všimněte si zejména věty „Jako [poopy_child.GetSheHe] se vrhá na mou nohu, cítím, jak se mi zvedá [poopy_child.GetHerHis]“ Dosaďte si zájmena a dostanete pozoruhodné sdělení:

Jako on se vrhá na mou nohu, cítím, jak se mi zvedá on.

Ajajaj… Takže už nestačí kanibalismus, my tady máme incestní pedofilní fekálek, znalci též nazývaný „kaviár“. Tohle jsem ještě vydejchal. Sice jsem se maličko přidusil a moje krásná spolucestující na mě vrhla podezíravý pohled, ale dokázal jsem se ovládnout. Pak jsem došel k řádku, který pojednává o trepanaci lebky:

The hammer sends the pick burrowing through my pate. At once the gates of my body open. I palpitate, quiver, shudder, and feel my tormenting fires uplifted. Amidst a shower of pain’s sparks, I emerge in a delightfully calm new world.

Přeložil jsem to takhle:

Dlátko se mi pod lehkými údery kladívka prodírá do hlavy. Najednou se brána mého těla otevírá. Třesu se, v hlavě mi buší, mrazí mě po těle a pak náhle všechno trápení mizí. Po jiskřivé bolesti se ocitám v krásném poklidném novém světě.

Ale turbopřeklad mi uštědřil tvrdou ránu:

Kladivo mi prorazí krumpáčem paštiku. Brány mého těla se rázem otevřou. Rozbuší se mi srdce, zachvěji se, chvěji se a cítím, jak se mé mučivé ohně vzedmuly. Uprostřed spršky jisker bolesti se vynořuji v rozkošně klidném novém světě.

Tohle už jsem fakt nezvládl. Mé mučivé ohně se vzedmuly, poprskal jsem si displej a chlámal jsem se, až jsem slzel. Mojí spolucestující začaly cukat koutky, nakonec nevydržela a zeptala se, o co jde a také si trochu zaslzela. Když jsme se dostatečně zasmáli, několikrát jsem se z hluboka nadechl, nasadil jsem vážnou tvář a znovu se pustil do práce. V tom ta zákeřná bestie vedle mě zašeptala „paštika“ a to byl konec. Už jsem nepřeložil ani řádek. A ona už si nepřečetla ani stránku.

Přátelé! Nepodceňujte to! Důtklivě vám radím, buďte ostražití! Nikdy nevíte, za kterým rohem se vynoří zákeřné kladivo, které vám krumpáčem prorazí paštiku! Až se ve vás vzedmou mučivé ohně, bude pozdě břicha honiti!

Už chápete, proč nejsem turbopřekladatel?

WhiteHorse

PS: Některé romatické duše možná zajímá, jak to bylo dál s mou krásnou spolucestující. Jako obvykle. V Ostravě na ni čekal manžel.