neboli velké strategické hry, nazývané také 4X

zobrazují dlouhá období historie (nebo času, pokud je to sci-fi). Mají mnoho složitých vrstev, se kterými se hráči musejí vypořádat. Nejde jen o vítězství ve válce nebo postavení budovy, musíte vyvinout infrastrukturu, nastavit vlastní pravidla a spravovat vnitřní dynamiku státu i mezinárodní nebo mimosmluvní vztahy. Tento žánr často vyžaduje průzkum mapy, abyste lépe poznali zdroje, které máte k dispozici, pozici svých nepřátel i pozici svých přátel.

4X (též XXXX) je označení pro takové strategické počítačové hry, při nichž nichž hráč musí

eXplore – prozkoumat na mapě okolí
eXpand – rozšířit svůj vliv, například zakládáním nových osad
eXploit – využít zdroje, které ovládá (například těžit z obsazených území suroviny)
eXterminate – napadnout a zničit ostatní hráče

Pojem 4X se obvykle nepoužívá pro všechny hry, které splňují výše uvedené body, ale jen pro hry, které dosahují určité komplexnosti ve správě říše a v nichž hraje významnou roli diplomacie a výzkum. Obvykle v nich existuje i nevojenská cesta k vítězství.

Protože se jedná o hry nesmírně komplexní, přinášíme vám k některým z nich češtinu, abyste si je mohli vychutnat v jejich plné kráse. Vyberte si  v menu tu, která vás zajímá.