Přímý odkaz na staré stránky hoi.jajjun.com

Archiv obsahuje stahovatelný obsah ke starším hrám Paradoxu. Zde najdete překlady ke hrám, které již nejsou aktuální a neudržují se. Bylo by však škoda neumožnit zájemcům stáhnout si je. Proto jsme pro vaše pohodlí sestavili rychlé odkazy na staré zakonzervované stránky, kde je k těmto souborům přístup. Odkaz vám otevře staré stránky ve kterých se můžete pomocí menu volně pohybovat a stahovat vše, co uznáte za vhodné.

Upozornění: Fakt, že překlady a další věci k těmto hrám byly staženy z dalšího vývoje nezakládá důvod k domněnce, že byla stažena také autorská práva. Všechny zde uvedené soubory i nadále podléhají autorskému zákonu a všem z toho vyplývajícím povinnostem. I nadále platí, že vše, co je zde uvedeno, je určeno výhradně pro server Jajjun a nesmí se to umístit na žádný jiný server.

Zejména přísně je zakázáno umístit cokoliv z tohoto obsahu na Steam!

Hearts of Iron (1)ke stažení

Hearts of Iron II – ke stažení

Hearts of Iron III – ke stažení

Crusader kings (I a II) – ke stažení (poznámka: pouze verze 2.0.2 a nižší, aktuální verze zde)

Victoria II – ke stažení

Europa Universalis IIke stažení

Europa Universalis IVke stažení

Poznámka k Europa Universalis IV: vývoj češtiny a její aktualizace byly zastaveny, protože jsme neměli k dispozici technické prostředky, které máme k dispozici dnes. Proto byl systém častých aktualizací technicky nezvladatelný. Nyní sice máme potřebné technické prostředky, ale musel jsem se věnovat jiným hrám a množství textů v EUIV mezitím narostlo do obrovských rozměrů.

Pokud by se však našli nejméně tři spolehliví překladatelé schopní přeložit alespoň tři a více normostran denně (denně!) a grafik, který by vytvořil české fonty, jsem ochoten překlad obnovit a zařadit EUIV do udržovaných her. Problém je v tom, že k dnešnímu datu (4.6.2018) má EUIV 2 700 normostran textu. Kdybych to měl dělat sám, je to nejméně 270 dnů práce a nedělal bych nic jiného. Podrobnosti viz zde.

WhiteHorse