O budoucnosti překladů a výživě koní

Jedli jste včera? Hloupá otázka, samozřejmě ano. Jedli jste i dnes a jíst budete i zítra. Jídlo na každý den si musíte koupit a nikoho z vás to nepřekvapuje. Pekaři, řezníci a další profese každý den pracují, abyste měli každý den co jíst. Nikoho z vás nenapadne jít do obchodu a říci „Ale já už jsem jednou zaplatil“ a čekat, že další jídlo dostane zdarma. U překladů to ale mnohé z vás napadá velmi často. Stejně jako pekaři a řezníci i překladatel musí pracovat každý den, abyste měli aktuální češtiny. Myslíte že ne? Tak se podívejte:

Crusader Kings II – vydáno 14.2.2012 – 14.5.2020 (překlad probíhal 8 let)
Europa Universalis IV – vydáno 19.8.2013 – konec v nedohlednu (zatím 8,5 roku)
Hearts of Iron IV – vydáno 13.6.2016 – konec v nedohlednu (zatím 6 let)
Stellaris – vydáno 10.5.2016 – konec v nedohlednu (zatím 6 let)
Crusader Kings III – vydáno 3.9.2020 – konec v nedohlednu (zatím 1,5 roku)

Chystá se Victoria III, což také nebude akce na dva nebo tři roky. O trapné dvouleté epizodě jménem Imperator: Rome se nemá cenu zmiňovat. Nicmméně nejde jen o samotné překlady, jde také o to napsat, udržovat a pravidelně updatovat potřebný software.

Podpora překladatele ze strany hráčů je tradičně mizerná. Sice se v poslední době poněkud zlešila, ale je to asi takové zlepšení, jako že už nemusíte žmoulat suchý chléb a dostanete k němu i malou sklenici vody. Původně jsem si pracovně stanovil jako rozhodující datum konec března, ale nemá cenu čekat ještě 10 dnů na zázrak. Zázrak se nedostaví a podpora se nezlepší. Pohár mé trpělivosti přetekl a je nutné přistoupit k radikální změně.

Dotazy a připomínky k této změně směrujte na naše fórum , od toho tu fórum je. Maily na toto téma zůstanou bez odpovědi. Všechny důležité informace a odpovědi najdete v tomto článku. Další podrobnosti a přesná pravidla zveřejním později.

Na příkladu CKIII: Royal Court se ukázalo, že když se chce, všechno jde. Najednou se našlo relativně dost hráčů, kteří jsou ochotni překlad podporovat, ale akce na podporu překladu Royal Court byla zcela ojedinělá a nebude se už nikdy opakovat. Nárok na soubory samozřejmě mají jen hráči, kteří se účastnili časově omezené akce na podporu překladu. Nikdo další zatím soubory nedostane. Další překlady budou následovat a ostatní dostanou šanci až později při dalším DLC, následujícím po Royal Court.

O jak radikální změnu se jedná? Skončí volné stahování češtin tak, jak je nyní znáte. Všechny dosavadní češtiny na našich stránkách jsou a zůstanou volně ke stažení, ale všechny větší nové updaty, DLC a další paradoxí vymyšlenosti už budou k dispozici pouze členům Klubu přátel bílého koně. Nebudou si je odnikud stahovat a budou je dostávat mailem přímo z ústředí klubu.

Kůň je náročné zvíře a jeho výživa není zadarmo. Kromě výživy potřebuje teplou stáj a teplé lidské slovo. To také není zadarmo. Přátelé si vzájemně pomáhají, což znamená, že vy budete členskými příspěvky podporovat výživu a další péči o bílého koně a za to budete dostávat soubory z okruhu témat, která vás budou zajímat. Tyto soubory si pak po večerech budete číst v programu, který si sami zvolíte. Okruhy témat, ke kterým budete moci získat soubory budou:

Druhá světová válka
Scifi – život mezi hvězdami
Středověk a expanze křižáckých království
Evropské výboje a kolonizace

Později k nim ještě přibude období raného kapitalismu ve viktoriánské Anglii. Bude-li situace příznivá, možná znovu dojde i na starověký Řím.

Každý zájemce o členství v klubu vyplní příhlášku, která bude ve vhodný čas zveřejněna na našich stránkách. Nebude to časově ohraničená akce a každý zájemce bude moci kdykoliv do klubu vstoupit a kdykoliv z něj vystoupit.

Každý, kdo bude mít zájem o členství v klubu, do přihlášky napíše, který okruh témat ho zajímá (případně více okruhů). Za členství v klubu se bude platit pravidelný klubový příspěvek, odvíjející se od počtu témat. Základní příspěvek (a jedno získané téma) bude 100 Kč měsičně. Za každé další téma se klubový příspěvek zvýší o 20 Kč. Příspěvky se budou posílat výhradně na bankovní účet, uvedený na stránce Příspěvek. Žádné karty, žádné PayPaly a podobně. Bankovní účet má už dnes úplně každý a zřídit trvalý příkaz je záležitost pěti minut.

Nový zájemce o členství v klubu uhradí celoroční příspěvek a bude zařazen do kategorie Start.

Po ročním členství bude člen klubu převeden do kategorie Normal a bude se moci rozhodnout, zda bude posílat příspěvek jednou ročně, nebo pošle jeho poměrnou část každý měsíc. Tady budou bohužel trochu diskriminováni naši slovenští přátelé. Každý převod z Eura banka zatíží poplatkem 100 Kč a proto budou muset vždy uhradit celý roční příspěvek najednou.

Striktní klubové pravidlo je, že soubory jsou určeny výhradně k osobnímu použití. Člen klubu, který své soubory zveřejní jakoukoliv formou na jakémkoliv serveru, bude bez ohledu na dobu členství a zařazení do kategorie okamžitě doživotně z klubu vyloučen. Žádné nápravné opatření na zahlazení takového zločinu neexistuje.

Někteří hráči již letos poslali nějaký příspěvek, nebo dokonce posílají podporu pravidelně. Tito hráči samozřejmě budou muset také vstoupit do klubu, nicméně budou mít jisté výhody. Pokud poslali příspěvek, jejichž hodnota nedosahuje výše základního ročního příspěvku, bude jim příspěvek započten a bude jim stačit při vstupu do klubu jen dorovnat patřičnou sumu. Jestliže jejich dosavadní příspěvek překročil sumu za roční členství, stanou se členy hned po zpracování přihlášky bez další platby. Žádný z hráčů, který v roce 2022 poslal nějaký příspěvek, tedy neutrpí žádnou škodu.

Někteří hráči poslali opravdu pěkný příspěvek a budou zařazeni do vyšší kategorie. Týká se to především těch, kteří se účastnili akce na podporu překladu CKIII – Royal Court. Hráči, kteří poslali 3000 Kč a více, budou po přihlášení do klubu zařazeni do kategorie Super, budou osvobozeni od vstupního příspěvku a budou mít nárok na dva roky bezplatného členství, přičemž budou mít nárok na soubory všech tematických okruhů.

Několik hráčů poslalo příspěvek 4000 Kč a více. Budou po přihlášení do klubu zařazeni do kategorie Supergold, budou osvobozeni od vstupního příspěvku, budou mít nárok na tříleté bezplatné členství v klubu, přičemž budou mít nárok na soubory všech tematických okruhů.

Po vypršení členství v kategoriích Super a Supergold budou jejich členové převedeni do kategorie Normal a budou platit standarní klubový příspěvek. Pokud kterýkoliv člen klubu uzná za vhodné poslat na konto klubu nějaký obolus mimo standardní příspěvek navíc, bude mu to započteno k dobru a bude případně převeden do vyšší kategorie.

Momentálně mám plné ruce práce s překladem DLC Royal Court a ještě nemám hotový potřebný organizační a distribuční software. Předpokládám, že přihlášky se začnou přijímat počátkem července, kdy Paradox upadá do letního spánku a kdy budu mít čas všechno doladit, otestovat a zorganizovat. Činnost klubu se naplno rozběhne patrně koncem srpna. Podrobná pravidla se všemi náležitostmi budou včas zveřejněna. Nemusíte se bát, že něco promeškáte. Na všechno bude dostatek času. Už jen proto, že i já na to budu potřebovat dostatek času.

WhiteHorse