Budiž překlad, řekl WhiteHorse. A byl překlad?

Pravil WhiteHorse: protože rozmnožen jest nezájem hráčův o CK2 náramně, pohledím, jestliže zájem svůj projevili, a pakli zájmu není, přestanu. V tom přistoupiv hráč, řekl: Bude-li padesáte zájemcův, zdali předce nebudeš dále překládati? I řekl WhiteHorse: Jestliže naleznu padesáte zájemcův, nepřestanu.

A odpovídaje hráč, řekl: Aj, nyní chtěl bych mluviti ku překladateli svému, ačkoli jsem prach a popel. Snad se jich nalezne třidceti? Odpověděl WhiteHorse: Nepřestanu, jestliže naleznu jich třidceti.

Řekl ještě hráč: Prosím, ať se nehněvá překladatel můj, jestliže jednou ještě mluviti budu. Snad se jich najde jen deset? Odpověděl WhiteHorse: Nepřestanu i pro těch deset.

I odšel WhiteHorse dále překládati. Hráč pak navrátil se ke kompu svému.

Většina hráčů si představuje, že to funguje tak nějak podle titulku tohoto článku. Že prostě WhiteHorse řekne „Budiž překlad“, a je překlad. Jenže ono to tak není. Musí se na tom pracovat. Hodně pracovat. Hodně, dlouho a intenzivně pracovat.

Jak jsem slíbil, po dokončení překladu Imperátora jsem se podíval, zda mají hráči skutečně zájem o pokračování překladu posledního DLC a patche k CK2. Mají. Zájem byl přeci jen větší, než bych čekal. Abych vás nenapínal – zájemců samozřejmě nebylo padesát, ani třicet, ale bylo jich víc, než deset. Řekněme si však na rovinu, že vzhledem ke 4 200 staženým češtinám to není mnoho.

Pobavila mě reakce jistého Patricka B., který v reakci na můj článek o konci CK2 napsal: „Takže musíme poslat peníze aby byla čeština do CK2? Chápu to správně?“ což přeloženo do češtiny znamená: „Tak my mu dovolíme, aby pro nás překládal a von za to eště chce PRACHY?“ Vtěsnat do tak krátkého textu takovou míru zděšení nad zkažeností hamižného světa je výkon hodný skutečného mistra haiku. Komické na tom je, že tentýž Patrick B. si pod oznámením 758. přílepku k EUIV povzdechl: „Kéž by byla i čeština“ Není nad opravu uznalé a vděčné hráče, že?

Takže jak to bude s CK2? Dotáhnu to k aktuální češtině. To znamená, že dodělám Holy Fury a patch 3.2, které jsou nyní aktuální. A potom? Uvidíme. Na podzim se budu muset rozhodnout, co dál a jestli některá hra nepůjde z kola ven. Čeho je moc, toho je příliš a i když jsem například Patrickovi B. neskonale vděčný, že pro něj smím překládat, jsou určité hranice, které nelze z časových, osobních, pracovních i jiných důvodů překročit.

WhiteHorse