Zpráva o spolupráci

Jak všichni víte, jakékoliv zveřejnění češtin ze serveru jajjun.com na jiném serveru je přísně zakázáno, nicméně rozumně pojaté spolupráci jsme se nikdy nebránili a nebráníme. Když mě tedy s nabídkou spolupráce oslovil zástupce serveru prekladyher.eu, zhodnotil jsem navržené podmínky a přistoupil jsem na ně, protože jsem usoudil, že se jedná o spolupráci oboustranně výhodnou a nabízené podmínky nijak neporušují zásady využití našich češtin.

Podmínky jsou následující: server prekladyher.eu bude zveřejňovat na svých stránkách odkaz na naše češtiny jako na hotové s tím, že budou náležitě uvedeni autoři překladu, odkaz na takto zveřejněnou češtinu zájemce přesměruje na naše stránky (tedy na jajjun.com) a z nich si zájemce češtinu stáhne. Rovněž další případné odkazy (články a pod.) povedou na naše stránky.

Server prekladyher.eu nebude podle naší dohody stahovat a na svůj server fyzicky umísťovat samotné soubory s češtinami, čímž je splněna základní podmínka, že češtiny se nesmějí umístit na žádný jiný server a stahovat se mohou jen z našich stránek.

Tato spolupráce je exkluzivní a má na ni právo výhradně server prekladyher.eu. Netýká se žádného jiného serveru.

Odkazy na naše češtiny na serveru prekladyher.eu jsou proto v pořádku. Cílem této spolupráce je dostat češtiny k paradoxím hrám mezi více lidí a zvýšit povědomost o našich stránkách. Děkuji všem, kteří pozorně sledují dění a upozorňují na případné prohřešky ohledně využití našich češtin.

I nadále samozřejmě platí, že jajjun.com je a zůstane základní a jedinou platformou pro překlady Grand Strategy. Už kvůli tradici.

WhiteHorse