Velké vánoční zamyšlení

Marnost nad marnostmi, všechno je marnost. Jaký užitek má člověk ze všelijaké práce své, kterouž vede pod sluncem?

Tento úvod knihy Kazatel mě v poslední době napadá stále častěji. Už delší dobu procházím statistiky stahování češtin a souvisejících věcí z našich stránek a bilance je… inu, zajímavá. Posuďte sami.

Jen za necelý jeden měsíc, ve dnech od 28.11.2021 do 23.12.2021 (do 12:00) si z našich stránek stáhlo nějaký soubor 6792 hráčů, což představuje 261 stažení denně (v podstatě každých 5 minut jedno). Z těchto 6792 hráčů přispěli na mou další činnost čtyři. To není mnoho, že? Předchozí měsíce jsou téměř stejné. Celý tento rok je jaksi nepřímo úměrný mé překladatelské aktivitě. Čím více překládám, tím méně projevů vděčnosti.

Hráči mi tím dávají jasný signál, že moje češtiny za nic nestojí a že na tvorbu tak odporného braku nehodlají nijak přispívat. Takový signál je nutné brát velmi vážně a musím se nad ním s pokorou zamyslet.

Kajícně přiznávám, že lépe dělat češtiny prostě neumím a není naděje, že by u mě v této věci mohlo dojít k nějakému zlepšení. Možná je opravdu načase, abych si své výtvory vetknul tam, kam mi hráči naznačují, spláchl za sebou a zmizel za Černou zdí, odkud se ještě nikdy nikdo nevrátil.

O vánocích se má člověk oprostit od běžného denního chvatu, zamyslet se nad svou celoroční činností a rozhodnout se, že napraví své hříchy a polepší se. Slibuji vám, že tak učiním. Prozatím jsem podnikl první nápravné kroky. Výrazně jsem snížil rychlost překládání, což zajišťuje, že už nebudu vytvářet další datový odpad tempem 15 normostran denně. Dále se zavazuji, že už tento odpad nebudu vytvářet každý den, ale jen obden a postupně přejdu na každý třetí den. Věřím, že to oceníte, ale kdybych si ani přes tato opatření nevysloužil vaši shovívavost, jsem připraven uvalit na sebe další, mnohem přísnější restrikce.

Dalším nápravným opatřením bude, že v příštím roce jednu hru zcela zbavím svých nekompetentních zásahů, takže hráči konečně budou mít možnost zahrát si ji v původním znění, nezprzněnou mojí diletantskou češtinou.

Je tu samozřejmě ještě problém maličké komunity nešťastníků, kteří stále podléhají dojmu, že moje čeština je ve hře přeci jen o něco lepší, než se píchnout drátem do oka a pošetile mě občas podporují. Budu se snažit najít takové řešení, abych svými trapnými překladatelskými pokusy otravoval jen tuto úzkou skupinu a nevnucoval je zatím ještě stále benevolentní hráčské veřejnosti.

Berte to prosím jako mé skutečné, naprosto vážně myšlené pokání a snahu o nápravu chyb, kterých jsem se svou nepromyšlenou činností sedm a půl roku dopouštěl a za které se hluboce stydím. Jistě nemusím podotýkat, že nadále budu k počítači usedat výhradně v kajícnickém žíněném rouchu a s konopným provazem na krku, přičemž se budu v pravidelných patnáctiminutových intervalech bičovat, abych už nikdy nepropadl panské pýše a nezapomněl, kde je moje místo.

Přeji všem hezké a klidné vánoce a štěstí a zdraví v celém novém roce.

WhiteHorse