Stellaris – přepracované planety v patchi 2.2 – 1. část

Přepracované planety v patchi 2.2 ‚Le Guin‘ – kompletní rekonstrukce systému řízení planet a změna planetárních dlaždic.

Tak se nám to začíná zajímavě rozjiždět a ze Stellaris se pozvolna stává úplně jiná hra. Překlápí se nám to tak trochu do Civilisation VI. Očekával jsem mírný pokrok v mezích zákona a ona se zatím chystá kompletní pěrestrojka celé hry. To vzbudilo můj zájem a myslím, že to stojí za zveřejnění. Neslibuji, že budu pravidelně vydávat vývojářský deník Stellaris jako u Imperatora, ale o zajímavé informace rozhodně nepřijdete. Jak kdysi říkala jedna blbá reklama – čekujte náš web!   WhiteHorse

Téma bude rozděleno do čtyř sekcí. První sekce bude pojednávat o ložiscích, stavbách a distriktech. Vše je zatím jen návrh v počáteční fázi.

Co je důvodem předělání planet? Proč budou odstraněny dlaždice a vznikne nový systém místo předělávky starého? Dlaždice byly pro hru omezení, které je třeba odstranit. Sice to nebyl úplně špatný systém, protože celkem dobře pracuje s populacemi a na počátku hry dává hráči možnost některých zajímavých ekonomických možností, ale je také svým způsobem velmi svazující. Největší omezení je počet jedné populace a jedné budovy na dlaždici. Stejné omezení je 25 dlaždic na planetu.

Při návrhu nového systému planet jsme si stanovili několik hlavních cílů:

– nový systém planet mysí umět simulovat širokou škálu různých společností
– nový systém musí nabídnout lepší možnosti rozvoje planet a snížit nezajímavý micromanagement
– nový systém musí vypadat jako místo, kde vaše populace skutečně žijí své životy
– nový systém musí být vysoce modifikovatelný

Myslíme si, že nový systém bude mnohem leoší, než starý systém dlaždic.

Ložiska
Ve starém systému byla ložiska jednoduché shluky zdrojů, umístěné na dlaždici. Byla těžena populací a určovala, jaká budova se bude na dlaždici stavět. V novém systému budou ložiska lépe odpovídat
terénu a vzhledu planety. Každá obyvatelná planeta bude mít pseudonáhodný počet ložisek. Větší planety jich obvykle budou mít více. Ložiska budou představovat oblast planety, kterou bude možno ekonomicky využít a zvýšit počet určitých distriktů (popsáno dále), které lze na planetě postavit. Například ložisko úrodné země představuje různé regiony úrodné zemědělské půdy a zvyšuje počet zemědělských distriktů a tím i možnou výrobu jídla.

Poznámka: všechny obrázky jsou zatím jen návrhové verze, ve finální verzi budou asi vypadat jinak.

Všechna ložiska však distrikty neovlivní. Třeba krystalické jeskyně nebo betarianská pole jsou vzácná ložiska, která vyžadují na planetě zvláštní stavby, zatímco ostatní mohou prostě poskytovat planetě
pasivní výhody – například okázale nádherná přírodní rezervace, která zvyšuje štěstí populací na planetě. Ložiska mohou mít blokátory ložisek, fungující podobně jako staré blokátory dlaždic, které až do odstranění blokátoru budou eliminovat veškeré výhody ložiska. Odstranění bude samozřejmě stát nějaké zdroje. Planeta může mít více stejných ložisek a jejich počet nebude ničím omezen, i když určitý limit samozřejmě existovat bude. Typ ložisek, která se na planetě vyskytnou, bude určen třídou planety, takže na mořském světě by mohlo být ložisko chaluhový les a v arktickém světě jeskyně s houbami.

Distrikty
Představují velké oblasti, vyvýjející se na planetě v oblasti průmylu nebo bydlení. Pro většinu říší budou k dispozici čtyři základní distrikty. Městský distrikt, těžební distrikt, energetický distrikt a zemědělský distrikt. Existují některé výjimky (jako je společná mysl, mající úlový distrikt), ale o tom později. Celkový počet distriktů bude odpovídat velikosti planety, takže planeta velikosti 16 bude moci podporovat 16 distriktů v libovolné sestavě. Kromě toho zdrojové distrikty (těžební, zemědělské a energetické) budou omezeny počtem ložisek na planetě. To znamená, že na planetě, která nemá dostatek ložisek, bude možné mít maximálně 8 těžebních distriktů. Městské distrikty nebudou počtem ložisek na planetě nijak omezeny, takže pokud budete chtít, můžete na úkor průmyslových distriktů budovat městské distrikty pro vyšší urbanizaci planety.

Distrikty budou mít tyto účinky:

Městský distrikt – poskytuje velké množství bytů pro populace, infrastruktury pro budovy a poskytovatele práce, kteří vyprodukují obchod a luxusní zboží.
Těžební distrikt – poskytuje menší množství bytů a infrastruktury a práci v oblasti těžby, která produkuje minerály
Zemědělský distrikt – poskytuje menší množství bytů a infrastruktury a práci na farmách, která produkuje jídlo
Energetický distrikt – menší množství bytů a infrastruktury a práci v oblasti techniky, která produkuje energokredity

O podrobnostech se zmíníme později. Prozatím stačí říci, že vývoj distriktů na vašich planetách bude hrát ve vaší říši velkou roli. Silně urbanizovaná planeta bude hustě zalidněná, bude na ní místo pro hodně budov a spousta pracovních míst ve výzkumu a obchodu, které vám z obchodních tras vaší říše přinesou obchodní zisky, ale nebudou moci vyprodukovat dostatek základních zdrojů pro růst říše a její výrobní kapacity.

Ložiska a planetární modifikátory budou ovlivňovat ekonomická rozhodnutí. Velká planeta s vysoce kvalitními minerály a četnými ložisky se jistě stane lukrativním hornickým světem, ale může být také perfektním místem pro rozvoj vysoké urbanizace a obchodní centrum. Už nebudete muset volit hlavní planetu podle zdrojů dlaždic, ale budete vážit volby při vytváření různorodých planetárních distriktů.

Budovy
Jsou to specializovaná zařízení, poskytující různá pracovní místa a zdroje, které nejsou vhodné k těžbě ve vellkém. Například místo aby vaši vědci pracovali ve fyzikální laboratoří na ložisku fyziky (ať už je to cokoliv…), nyní postavíte výzkumnou laboratoř, poskytující několik výzkumných pracovních míst, která budou provádět výzkum pro vaši říši. Budovy jsou omezeny plametární infrastrukturou. Za každých 10 bodů infrastruktury na planetě se odemkne jeden slot. Některé budovy budou pro planetu jedinečné, jiných bude možné postavit více. Budovy bude možné upgradovat na zdokonalené verze, ale obecně se bude dělat méně upgradů a bude na ně třeba vynaložit vyšší náklady, než doposud.

Infrastruktura vychází primárně ze stavění distriktů. Městské distrikty mají mnohem hustší infrastrukturu než zdrojové. Kromě odemčení stavebních slotů hustší infrastruktura také zvyšuje účinnost některých budov a počet pracovních míst, která poskytují. To znamená, že výzkum na silně urbanizovaných planetách bude účinnější než na zemědělských světech. Kromě toho stavby poskytnou více pracovních míst, poskytujících zdroje. Pro zabezpečení potřeb vaší populace je široká škála budov, například luxusní domy pro nejvyšší třídu, zábavní budovy, které udělají vaše populace šťastnými a soudy, které potlačí nepokoje a zločin. Hustěji zalidněné planety budou vyžadovat takových budov více.

V dalším pokračování probereme lidové vrstvy, pracovní místa populací, bydlení a migraci.