Stellaris – obchodní hodnota a obchodní trasy 2.2

V novém updatu 2.2 Le Guin se objeví obchodní hodnota a obchodní trasy. Jak už bylo řečeno dříve, zatím nelze zveřejnit vše, co bude tento update obsahovat a obrázky nemusejí být tím, co vyjde ve finální verzi.

Obchodní hodnota
Obchodní hodnota je nová položka, přidaná do nestrukturovaných říší. Reprezentuje civilní a soukromou ekonomiku těchto říší. Každá populace generuje malé množství obchodní hodnoty, založené na její životní úrovni. Populace s vyšší životní úrovní pochopitelně generuje vyšší obchodní hodnotu. Další obchodní hodnotu přidávají pracovní místa jako úředník a obchodník. Kromě toho lze ve vesmíru nalézt obchodní hodnotu jako depozit, který představuje různé zdroje, nemající přímé využití v průmyslu. Mohou však být zajímavé pro vaše obyvatelstvo (například drahokamy, využité v klenotnictví). Obchodní hodnota nemá žádný základní účel, ale může být využita pro získání dalších zdrojů, protože představuje zdanění a cla, uvalená na civilní ekonomiku říší, která má v daném místě potřebnou infrastrukturu a může z ní tedy těžit.

Aby se obchodní hodnota dala využívat, musí splňovat dvě podmínky:

1) V dosahu systému musí být upgradovaná astrobáze, která bude sbírat obchodní hodnotu. Standardně může upgradovaná astrobáze sbírat obchodní hodnotu jen ve vlastním systému, ale stavbou dalších obchodních hubů lze její dosah rozšířit. Každý hub rozšíří dosah astrobáze až do vzdálenosti 6 hyperlinkových skoků. Na planetách nemusíte stavět orbitální stanice ke sběru obchodní hodnoty, pokud je v dosahu sběrná astrobáze děje se to automaticky.

2) Nasbíranou obchodní hodnotu je potřeba dopravit do vašeho hlavního systému. Pokud se sběrná astrobáze nachází ve vašem hlavním systému, dopraví se tam automaticky. Pokud ne, musejí být astrobáze s vaším hlavním systémem spojeny obchodními trasami.

Úspěšně využitá obchodní hodnota bude konvertována na jiné zdroje. Momentálně se obchodní hodnota mění na energokredity v poměru 1:1, ale připravují se skripty, které umožní tento poměr měnit podle druhu vaší říše. Takto získané energokredity se přidají k vašemu měsíčnímu příjmu.

Obchodní trasy
Obchodní trasy se používají ke spojení vzdálených astrobází s vaším hlavním systémem, aby tak mohl využít nasbíranou obchodní hodnotu. Každá upgradovaná astrobáze může podporovat jednu obchodní trasu, která ji spojí s další astrobází. Astrobáze jí pak po obchodní trase pošle obchodní hodnotu, kterou sesbírala. Říše může mít například vzdálenou astrobázi (říkejme jí astrobáze A), která pošle sesbíranou obchodní hodnotu astrobázi bližší hlavnímu systému (říkejme jí astrobáze B). Astrobáze B pak posílá do hlavního systému svou obchodní hodnotu a také obchodní hodnotu, kterou jí poslala astrobáze A. Hráč má tedy plnou kontrolu nad tím, kam jeho astrobáze posílají svou obchodní hodnotu a pokud obchodní trasy ztrácejí efektivitu, může je kompletně překreslit.

Jestliže tedy astrobáze A nasbírá ze svých systému obchodní honotu 10 a astrobáze B nasbírá obchodní hodnotu 15, astrobáze A pošle do astrobáze B 10 a astrobáze B pak pošle 25 (10 + 15) do hlavního systému, kde bude obchodní hodnota vhodně využita. Veškerá obchodní hodnota, která se nedostane do hlavního systému buď kvůli nedostaku obchodních tras nebo pirátství, nebo prostě nebude sebrána, je ztracena. Říše z ní nebude mít žádné výhody a proto bude velice důležité zajistit, aby všechny hustě zalidněné kolonie, generující velkou obchodní hodnotu, byly obchodními trasami řádně propojeny s hlavním systémem říše.

Obchodní trasy budou mít vlastní mapový mód, ve kterém se zobrazí trasy, jejich ochrana a pirátství. Je také v plánu zviditelnit je uvnitř systémů, ale o tom později.

(Nevšímejte si některých podivností, jako jsou hranice sektoru, to je jen bug.)

Pirátství a ochrana obchodu
Je jasné, že obchod, tato lukrativní složka vaší říše, nezůstane stranou zájmu různých nekalých živlů. Časem se kolem obchodních tras začnou množit případy pirátství, zejména pak kolem tras vysoce výnosných. V každém systému, kterým prochází obchodní trasa a ve kterém bují pirátství, bude ztracena část obchodní hodnoty. Říše mohou pro boj s pirátstvím využít astrobáze a hlídkové flotily. Každá upgradovaná astrobáze bude mít svou hodnotu ochrany obchodu. V podstatě to bude zaručené minimální množství obchodní hodnoty, které se do hlavního sytému skrze systém pod jejich ochranou dostane za všech okolností, bez ohledu na úroveň pirátství (je to obdoba ozbrojených doprovodů obchodních konvojů). Defaultně bude ochrana obchodu platit jen pro systém, ve kterém se astrobáze nachází, ale může být rozšířena na další systémy stavbou dalších hangárových oddělení.

Každá vojenská flotila může dostat rozkaz hlídat trasu mezi dvěma astrobázemi, aktivně likvidovat piráty a snižovat tak úroveň pirátství v systémech. Starý způsob vzniku pirátských flotil ve vašich systémech se také změní. Pirátské flotily budou vznikat v systémech s velkou obchodní hodnotou, ztracenou kvůli pirátství. Pirátské flotily se prostě budou vyskytovat méně často a můžete je aktivně potlačovat, ale pokud už se vyskytnou, stanou se skutečnou hrozbu. Pro rozáhlé říše s mnoha nechráněnými obchodními trasami bude nejspíše zavedena určitá forma penalizace – možná jednoduché zvyšování množství pirátství podél vašich tras, nebo nějaký druh penalizace efektivity.

Tím pro dnešek končíme. Příště se zaměříme na rozhodnutí a planetární bombardování.

Mám tak trochu pocit, že se nám ze Stellaris začíná stávat EUV.

WhiteHorse