Rozhodněte o osudu dalšího překladu CKIII

V této anketě a případných navazujících krocích rozhodnete o tom, zda bude či nebude pokračovat překlad CKIII. Anketu dělám proto, že mě několik hráčů usilovně přesvědčuje, abych tomu ještě dal šanci. Dobře, touhle anketou a navazujícím kroky dávám DLC Royal Court férovou šanci. Dělám ji také proto, abych vám – hráčům – „nastavil zrcadlo“. Abyste v přímém přenosu a na vlastní oči viděli, jak moc (ne)podporujete svého překladatele a jak moc (ne)stojíte o překlad DLC Royal Court.

Podmínky překladu:

Vy mi zaplatíte životní náklady na dobu práce na překladu a všech nebytných procedur kolem, jako jsou opravy, doplnění textů a podobně (odhad 10 týdnů). Tyto náklady činí za 10 týdnů 45 000 Kč. V případě, že mi tyto náklady zaplatíte, přeložím vám DLC Royal Court. Překlad začne až po shromáždění celé cílové částky. Předem upozorňuji, že se nejedná o žádný prodej češtiny. Jestliže překlad vznikne, nebude veřejně ke stažení a ziskají ho jen ti, kteří se zapojí do podpory překladatele. Nikdo další překlad nedostane a to ani v případě, že by za něj chtěl později zaplatit.

Někteří z vás mají pocit, že podmínky jsou příliš tvrdé. Jasně, „veřejně a zadarmiko“ by bylo lepší. Tvrdé podmínky by byly, kdybych po vás chtěl na smlouvu 155 000 Kč, které by za překlad požadovala profesionální překladatelská agentura (ve skutečnosti by chtěla mnohem víc kvůli obtížnosti překladu). Kdo nesouhlasí, nemusí se celé akce účastnit. O podmínkách nebudu diskutovat. Jsou snadno splnitelné a zájemci pro jejich splnění musejí vyvinout jen minimální úsilí, v podstatě jim stačí jen sedět a čekat. Ten, kdo bude tvrdě dřít, jsem já.

Zazněl i názor, že by bylo vhodné, abych to nejprve přeložil, protože výsledný produkt přiláká zájemce. Nepřipadá v úvahu. Tuhle pitomost jsem udělal u Holy Fury a nebudu ji opakovat. Jen blbec se spálí o jedny kamna dvakrát.

Nyní čtěte velmi pozorně a všímejte si zejména toho, že případnou fázi 2 a fázi 3 provedete až po mé výzvě. Všechny předčasné nebo chybně provedené kroky budou ignorovány.

Průběh akce:
Celá akce od ankety až po zahájení překladu bude probíhat ve třech fázích, přičemž zahájení každé další fáze bude podmíněno úspěšným ukončením předchozí fáze. Jednotlivé fáze budou:

1) anketa (začíná 16.2.2022 v 17:00 a skončí 28.2.2022 ve 24:00 hod.)
2) ověření (po úspěchu fáze 1 bude ohlášen začátek fáze ověření)
3) shromáždění podpory (po úspěchu fáze 2 bude ohlášen začátek fáze shromáždění podpory)

Po úspěšném průběhu všech tří fází zahájím překlad a všichni víte, že v tom případě překlad poletí jako šinkanzen. Každou fázi vyhodnotím a zveřejním její výsledek.

Fáze 1) anketa
Stáhnete si soubor „deus_vult.txt“, (odkaz na konci článku) ve kterém vyplníte patřičné položky a pošlete mi ho mailem (adresu najdete na pravé straně v položce kontakt). Jako předmět uvedete DEUS VULT. Upozorňuji, že maily bez předmětu můj filtr okamžitě maže. Požadovanými údaji nahradíte řetězce xxxxxxxx. Budete vyplňovat přesně a pozorně, protože soubory bude zpracovávat počítač a chybně vyplněný soubor zahodí jako neplatný. Všechny položky jsou povinné.

Co je v souboru:

Příjmení: xxxxxxxxx
Jméno: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxx
Výše podpory: xxxxxxxxx

Tady je vzor, jak to má vypadat po vyplnění:

Příjmení: Novák
Jméno: Josef
Číslo účtu: 12345678/1234
Výše podpory: 1000

U položky výše podpory napíšete JEN CELÉ ČÍSLO BEZ DESETINNÉ ČÁRKY NEBO TEČKY, žádné Kč a podobné dodatky. 1000 Kč, nebo 1000,50 počítač vyhodnotí jako chybu a soubor zahodí. Tím váš hlas zanikne. Vaše jméno a číslo vašeho účtu se mi po zaslání příspěvku zobrazí na účtu, proto to není tajný údaj. Mail nepotřebuji já, potřebujete ho vy. Na uvedenou mailovou adresu v případě úspěšného završení všech tří fází dostanete soubory. Stěžejní údaj je částka, kterou se zavážete poslat. Součet všech slíbených částek rozhodne o úspěšnosti fáze. Pokud ve stanoveném termínu nebude dosaženo cílové částky, další fáze neproběhnou a překlad CKIII bude definitivně zastaven.

Jestliže se podaří splnit fázi 1 a sejde se dostatek slibů od budoucích přispěvatelů, přejdeme k fázi 2.

Fáze 2) Ověření
Po úspěšném ukončení fáze 1 vydám výzvu k ověření. Všichni, kteří přislíbí zaslání nějaké částky na podporu, budou mít tři dny na to, aby na účet příspěvků poslali ověřovacích 10 Kč. V této fázi se ukáže, kdo svůj slib myslí opravdu vážně. Podle zaslaných kontrolních 10 Kč se bude ověřovat, že ti, co přislíbili poslat podporu skutečně existují, platí jejich jméno a číslo účtu a svůj slib mají v úmyslu dodržet. Proto potřebuji předem vaše jména a číslo konta, ze kterého případná podpora přijde.

Jestliže tato fáze neproběhne úspěšně, ověřovací částka 10 Kč propadne ve prospěch překladatele, další fáze nebude a překlad CKIII bude definitivně zastaven.

Aby fáze proběhla úspěšně, nemusí ověřovacích 10 Kč poslat všichni, kteří přislíbí podporu v první fázi. Kritická bude suma slíbené podpory. Vysvětlím to na extrémním příkladu. Jestliže podporu slíbí 1000 účastníků, ale ověřovací sumu 10 Kč pošlou jen dva a součet jimi slíbené podpory bude odpovídat cílové částce, fáze bude úspěšně splněna a přejdeme k fázi 3.

Fáze 3) shromáždění podpory
Po úspěšném ukončení fáze 2 vydám výzvu ke shromáždění podpory. Všichni účastníci, kteří podporu slíbili, budou mít tři dny na odeslání částky, kterou na podporu slíbili zaslat. Po třech dnech bude fáze ukončena a bude sečtena výsledná suma. Jestliže bude odpovídat cílové částce, okamžitě bude zahájen překlad DLC Royal Court. Připomínám, že soubory dostanou jen ti, kteří přispějí.

Pokud tato fáze neproběhne úspěšně, budu všem účastníkům peníze vracet. Neúspěch třetí fáze budu považovat za sprostý podraz a budu se na vás velmi zlobit. A věřte, že nechcete, abych se na vás zlobil. Pokud tedy nemáte v úmyslu posílat podporu, neúčastněte se a neslibujte, co nechcete splnit.

Někteří se možná zeptají, jaká je záruka, že po odeslání podpory skutečně Royal Court přeložím. Žádná. Hned další den můžu umřít, přijít o obě ruce, oslepnout, ochrnout či jinak jako překladatel zaniknout. Mohu také získané příspěvky zpronevěřit a prohýřit je s lehkými ženami na své bahamské jachtě. Ve skutečnosti je to jednoduché. Hovoří za mě moje práce a pokud její hlas neslyšíte či nechcete slyšet, prostě se celé akce neúčastněte.

Už jsem to psal na fóru. Úspěšné splnění všech tří fází pokládám za stejně pravděpodobné, jako že se u mě zítra zastaví zástupce amerického letectva s dotazem, zda bych si nechtěl střihnout hodinový let v F16. Ale kdo ví, život je plný překvapení. Třeba u mě zítra ten chlap fakt zazvoní.

Pro všechny případné zájemce mám zdarma dobrou radu. Neinvestujte do toho. CKIII a zejména DLC Royal Court za to nestojí.

deus_vult.txt

WhiteHorse