Pasti a propasti překladu (nejen) CKIII

O překlepech a podobných drobných chybách se nebudeme bavit. Ty jsou snadno opravitelné. Jde nám o divné formulace a nesrozumitelné věty. To jsou zádrhely překladu CKIII (ostatně i jiných paradoxích her). Proč to tak je? Podíváme se na to a zjistíme, co by se s tím dalo dělat. Proč je to někdy tak divné, až nesrozumitelné?

Jednoduchý příklad:

Máme přeložit řádek:

my_liege_a.1:0 „My Liege“

Všímejte si jen toho textu v uvozovkách, protože jen ten se překládá. Takže jak to přeložíme? No to je přeci snadné, „Můj lenní pán“. Fajn. Ale co když je to žena? A otázka zní: Je to celý text nějakého popisu, nebo je to součást nějaké věty? Když to bude samostatný text popisu, máte dvě možnosti:

„Můj lenní pán“
„Moje lenní paní“

Když to bude součást věty, zkomplikuje se to ještě víc. Pak tam totiž může být také:

„můj lenní pán“
„mého lenního pána“
„mému lennímu pánovi“
„můj lenní pane“
„mém lenním pánovi“
„mým lenním pánem“
„moje lenní paní“
„moji lenní paní“
„mojí lenní paní“

Má být na začátku velké, nebo malé písmeno? Nevíme. Víme jen to, že máme k dispozici jeden řádek, ve kterém se může nacházet celkem 11 možností. Kterou vyberete? Ne, nevíte, kam se to načte. To zjistíte až ve hře. Pokračování může být v úplně jiném souboru a obvykle tam také je. Že tedy přidáte řádek? Ne, nepřidáte. To nejde. Hra by ho ignorovala. Máte jen ten jeden řádek. Tak kterou možnost z těch 11 vyberete? Nezapomeňte, že se může načítat do dalších 5000 řádků, takže v některém to bude správně a v jiném ne. Záleží na kontextu. A ten neznáme.

Příklad z praxe

Jeden hráč nám poslal k opravě větu:

Nejdražší Manžel, nemohli bychom její mohli pojmenovat Oda? Po mém rozumný známá?

Podíváme se na ni pěkně zblízka. Rozebereme si ji a podíváme se, kde se nacházejí jednotlivé segmenty věty. A pro lepší orientaci si to barevně odlišíme.

Nejdražší Manžel, nemohli bychom její mohli pojmenovat Oda? Po mém rozumný známá?

Věta se skládá z těchto řádků:

pet_name_dearest_uppercase:0 „Nejdražší“
je v souboru custom_localization\lover_custom_loc_l_english.yml

HUSBAND:0 „Manžel“
je v souboru core_l_english.yml

birth.9002.namer_relative.desc:0 „nemohli bychom [child.GetHerHim] mohli pojmenovat [namesake.GetFirstNameNoTooltip]? Po mém [namesake.Custom (‚ComplimentAdjective‘)] [ROOT.Char.Custom2(‚RelationToMeShort‘, SCOPE.sC(‚namesake‘))]?'“
je v souboru event_localization\birth_events_l_english.yml

V té zelené části jsou ještě vložené další tři proměnné, takže další tři řádky:

nemohli bychom její mohli pojmenovat Oda? Po mém rozumný známá?

birth.9002.namer_relative.desc:0 „nemohli bychom [child.GetHerHim] mohli pojmenovat [namesake.GetFirstNameNoTooltip]? Po mém [namesake.Custom (‚ComplimentAdjective‘)] [ROOT.Char.Custom2(‚RelationToMeShort‘, SCOPE.sC(‚namesake‘))]?'“

CHARACTER_HERHIS_HER:0 „její“
je v soubory core_l_english.yml

compliment_sensible:0 „rozumný“ (snad, ono je to v tom souboru vícekrát)
je v souboru custom_localization\compliment_custom_loc_l_english.yml

relation_acquaintance_female:1 „známá“
je v souboru relations_l_english.yml

Program (hra) všechny tyto segmenty načte (patrně při startu hry) a později z nich poskládá tuhle větu.

Je tam zbytečné slovo navíc (mohli – naše chyba). To se opraví snadno. Ale co s tím zbytkem? Je to jedna věta složená z řádků v šesti různých souborech v různých adresářích! Co mám dělat, když narazím na takovouhle prasárnu? To jsou chvíle, kdy mám chuť zuřivě řvát, mlátit noťasem o stůl a posléze ho vyhodit z okna. Jenomže… Víte, já nejsem žádná chudina. Já si klidně mohu i dvakrát týdně dopřát chutný plátek inovativního toustového chleba z dílen našeho Drahého Vůdce, vylepšený kouskem kvalitní kostelecké uzeniny, ale kupovat každý druhý den nový noťas… Na to fakt nemám.

Je nějaké řešení? Ano, je. Není sice plně uspokojivé, ale je. Prostě to budu postupně opravovat, vyhazovat všelijaký nesmyslný balast a osekám to na jednoduché sdělení, které bude celkem srozumitelné. Například ve Stellaris se to podařilo dotáhnout na velmi dobrou úroveň. Věřím, že se to podaří i tady, ale nebude to hned a záleží na aktivitě hráčů. Čím více chyb najdete a pošlete, tím lépe.

Ve větě, kterou jsme se zabývali, to vyřešíme celkem snadno. Vymažeme zbytečné slovo „mohli“, vyhodíme balast a necháme základní větu:

birth.9002.namer_relative.desc:0 „nemohli bychom dítě pojmenovat [namesake.GetFirstNameNoTooltip]?'“

Na monitoru pak uvidíme: Nejdražší Manžel, nemohli bychom dítě pojmenovat Oda?

To už je lepší, že? Ještě že je čeština tak tvárná.

WhiteHorse