Mody a čeština – proč to nefunguje

Mod je zkratka z anglického slova modification a to samo o sobě napovídá, o co tu jde.

Mod, modifikace, čili změna hry, může spočívat například v drobných grafických úpravách vlajek herních frakcí (protože zobrazení fuj, fuj, fuj vlajky se svastikou ve hře z druhé světové války je přeci politicky nekorektní a mohlo by narušit duševní vývoj našich dětí), nebo v úpravě některých textů, nebo také v kompletním překopání herní grafiky, textur, herních pravidel a herních textů. A výsledek nemusí mít s původní hrou téměř nic společného.

Mody vytvářejí hráči i herní vývojáři a někteří svůj mod převedou na plnohodnotnou hru, jako to kdysi udělal například tým SimBin se hrou GTR. Tvůrce modu pochopitelně mod vytvoří ve svém jazyce, obvykle v angličtině. Protože počítače a hry všeobecně jsou vynálezem anglicky mluvících států, dá se očekávat téměř výhradně angličtina.

A my se budeme věnovat právě herním textům.

Uživatelé mých češtin se často ptají, zda budou češtiny fungovat s mody, případně zda by bylo složité ty češtiny k tomu přimět. Pokusím se co nejsrozumitelněji vysvětlit, proč to nejde a ve jménu srozumitelnosti se budu dopouštět značných zjednodušení. Než se do toho pustíme, uvědomte si prosím, že každý mod je určitou změnou původní hry a pokud se nejedná o prosté kopírování grafických souborů (a i ty samozřejmě musejí mít správný formát), je potenciálně riskantní. Jakékoliv dobrodružné experimenty se mohou vymstít.

S čím se můžeme setkat?

1) drobný grafický mód – například změna vlajek, portrétů postav a jiných grafických záležitostí
Teoreticky by neměl ničemu vadit. Pokud si do patřičného adresáře ručně zkopírujete grafické soubory, změníte právě jen ty grafické soubory a textů se to nijak nedotkne. Pokud má tento mod ovšem instalátor, je namístě opatrnost. Pak totiž nevíte, co a kam se kopíruje. Ale časem to určitě zjistíte…

2) mod, měnící cokoliv ostatního – často velké mody jako je Hra o trůny
Moder se rozhodne, že hře něco chybí a bude veliká krása, když to tam dodělá. Takže doplní nové frakce, nové osoby, nové události, změní herní pravidla a pochopitelně přidá nové texty. A to je kámen úrazu.

Jak vypadá struktura herních textů? Je to různé, ale má to určité společné znaky. Texty bývají uložené v souborech, kde se nacházejí jména proměnných a jejich řetězců. Proměnná je symbol adresy, čili místa v operační paměti, do kterého se načte řetězec, který se v průběhu hry zobrazí na monitoru.

Příklad:
personality_assimilators:0 „Usilovní asimilátoři“

personality_assimilators – to je proměnná, respektive její jméno
„Usilovní asimilátoři“ – to je řetězec, který se načte do proměnné, neboli to, co uvidíte na monitoru.

Každý soubor s texty obsahuje jednotky až desetitisíce takových řádků a oněch souborů jsou obvykle desítky. Když autoři hry vydají DLC, doplní do souborů další proměnné a řetězce. Pak to (zkráceně) vypadá asi takhle:

#původní hra:
personality_fallen_empire_machine:0 „Starověcí správci“
personality_awakened_fallen_empire_machine:0 „Galačtí kustodi“
personality_berserk_fallen_empire_machine:0 „Řádící stroje“
#DLC:
RT_CONDUIT:0 „Hlavní vedení“
RT_LINK:0 „Primární spojení“
RT_HUB:0 „Řídicí hub“

Když si hráč nainstaluje mod, dojde samozřejmě k doplnění dalších proměnných s jejich řetězci, takže ve výsledku to vypadá asi takto:

#původní hra:
personality_fallen_empire_machine:0 „Starověcí správci“
personality_awakened_fallen_empire_machine:0 „Galačtí kustodi“
personality_berserk_fallen_empire_machine:0 „Řádící stroje“
#DLC:
RT_CONDUIT:0 „Hlavní vedení“
RT_LINK:0 „Primární spojení“
RT_HUB:0 „Řídicí hub“
#Mod:
mandate_influence_reward_t1:0 „Linfluence §GLow (40 – 100)§!“
mandate_influence_reward_t2:0 „Linfluence §GMiddle (80 – 175)§!“
mandate_influence_reward_t3:0 „Linfluence §GHigh (125 – 250)§!“

V čem je háček? V tom, že jsem přeložil původní hru a DLC. Tedy vše, co vydali autoři hry, to jest to modré a zelené. Ale nepřeložil jsem texty z modu, tedy to červené. Hráč si nainstaluje mod a pak tam nakopíruje češtinu. V lepším případě se mu řetězce zobrazí anglicky, v tom horším, obvyklejším, se místo řetězců zobrazí název proměnné, například mandate_influence_reward_t3 a jistě uznáte, že tento výraz má skutečně slabou infirmační hodnotu. Modovaná hra má ve svých instrukcích psáno: najdi v souboru fraction.yml proměnnou mandate_influence_reward_t3 a načti její řetězec. Hra se o to pokusí a

a) řetězec nenajde, protože ho hráč smázl instalací češtiny
b) řetězec najde, protože je v samostatném souboru, ale pochopitelně není přeložen, přeloženy jsou jen řetězce původní hry a DLC.
c) rozhodne se pro jinou pěknou možnost, třeba i zamrznutí kompu, ale to už si každý musí vyzkoušet sám

Lze to nějak upravit, aby to společně fungovalo?

Samozřejmě. Stačí nainstalovat mod, vyextrahovat z něj všechny nepřeložené řetězce a přeložit je, případně doplnit ty chybějící a přeložit je. Nic technicky složitého na tom není. Je to obyčejná překladatelská rutina a jistě nikdo nepochybuje o tom, že natěšení zájemci o takovou činnost čekají v dlouhých hustých řadách.

To je celý důvod, proč češtiny a mody s téměř stoprocentní jistotou nebudou fungovat. Zkusit to pochopitelně můžete. Osvěžit si reinstalační postupy nikdy není na škodu.

WhiteHorse