Imperátor – deník vývojáře č. 7

Zdravím vás. Vítejte u sedmého dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes se podíváme na naše postavy!

Postavy v Imperatorovi jsou velice detailní a společně s populacemi a politikou jsou tím, co vytváří pulzující a živý svět. Mají své portréty, na kterých postupně stárnou. Obsahují různá etnika, která se ve světě vyskytují.

Postavy mají čtyři atributy.

Válečnictví – prezentuje schopnost postavy bojovat a velet vojákům. Postavy s vysokým válečnictvím mohou být skvělými generály.
Charisma – schopnost postavy okouzlit a přesvědčit ostatní.
Oddanost – schopnost postavy inspirovat víru u jiných postav a vyvolat přízeň bohů.
Důvtip – představuje schopnosti postavy v disciplínách, ve kterých se musí věnovat velká pozornost každému detailu. Postavy s vysokým důvtipem jsou vynikajícími výzkumníky a guvernéry.

Kdo hrál původní Řím, nebo Crusader Kings, nebude překvapen tím, že naše postavy mají své vlastnosti. Postava může vlastnost získat i ztratit.

Vlastnosti lze roztřídit do těchto kategorií:

Osobnost – obsahuje hrdinství nebo zbabělost, krutost nebo milosrdenství. Mají přímý vliv na atributy postavy a na její statistiky.
Vojenství – postava má obvykle maximum jedné z obsažených vlastností, které mohou poskytovat bonusy nebo penalizace.
Zdraví – stresovaný, zmrzačený, šílený a podobně.
Postavení – některé výjimečné vlastnosti, například dobyvatel, které lze získat z akcí.

Vlastnosti mohou odemykat některé jedinečné události, speciálně přizpůsobené specifické vlastnosti postavy. Kdo je obeznámen s CK2, nepochybně (ne)uvítá návrat vlastnosti šílený.

Postava má také osobní bohatství a čtyři primární statistiky.

Popularita – způsob, jakým postavu vnímá veřejnost. V republikách bude populární postava patrně zvolena vůdcem republiky, ale populární postavy nemůže ignorovat ani monarchie.
Loajalita – míra věrnosti postavy vůči státu. Neloajální postavy způsobují vládci větší potíže, než postavy loajální, nicméně i ta nejloajálnější postava má své limity.
Věhlas – představuje významnost postavy. Funkce a tituly pomáhají postavám přitáhnout pozornost veřejnosti.
Korupce – míra ochoty postavy provádět nekalé praktiky. Chamtivost, úplatnost a obcházení zákonů jdou s vysokou korupcí ruku v ruce.

Postavy mají rodiče, mohou uzavřít sňatek a mít děti a mohou mít přátele a rivaly. Mohou hrát různé role, ale nemohou se stát vládcem země. Mohou velet armádě, řídit provincii, ovládat výzkum nebo získat post ve vládě. Některé země dovolují dosadit do úřadu ženy, jiné to nedovolují.

Se svými postavami můžete provozovat různé interakce – uzavirat sňatky, podplácet je, půjčovat si od nich, nebo je dokonce obětovat, pokud to vaše náboženství povoluje a vyžaduje. V dalších dílech deníku se na to podíváme podrobněji.


Později si také něco řekneme o frakcích, ve kterých postavy mohou být, o jejich majetku a dalších atributech. Přiští týden se však budeme zabývat obchodem.