Imperátor – deník vývojáře č. 5

Ahoj, vítejte u pátého deníku vývojáře Imperatora! Dnes probereme populační mechanismy.

Obyvatelstvo ve hře je rozděleno do populačních jednotek, zjednodušeně řečeno populací. Každá jednotlivá populace má vlastní náboženství, kulturu a štěstí. Takže ano, v Imperátoru jsou menšiny!

I když jsou způsoby, jak zvýšit štěstí populací, včetně idejí, vynálezů a přístupu ke zboží, obvykle jejich štěstí klesá, pokud nejsou ze stejné kulturní skupiny, nebo patří k jinému náboženství. Štěstí má především přímý vliv na populaci, ale ovlivňuje také její produktivitu. Kromě toho nízké štěstí zvyšuje ve městě riziko nepokojů.

Ve hře jsou čtyři různé druhy populací.

Občané – ti poskytují výzkum a příjem z obchodu. Reprezentují římské patricije a šlechtu v monarchiích.
Svobodní – jsou zdrojem pracovní síly. Tato skupina obsahuje také římský plebs.
Kmeny – poskytují malé množství pracovní síly a daňových příjmů. To jsou barbaři, nebo necivilizované části vašich oblastí.
Otroci – poskytují daňový příjem.

Jak zvětšíte populaci města?

Především je tu vždy rostoucí nebo klesající populace, podle přírůstku obyvatel města. Jakmile tato populace doroste, vznikne nová náhodná populace a bude růst. Pokud populace klesne na nulu, totálně vyhyne.

Růst města ovlivňuje terén, stupeň civilizace, množství populací ve městě a přistup ke zboží.

Populace můžete také získat pomocí válek. Když vypleníte města, některé z jejich populací budou odeslány do hlavního města a hlavních měst vašich provincií jako otroci.

Dalším aspektem dobývání je, že když se město formálně stane vaším majetkem, jeho občané se stávají svobodnými a svobodní se stávají otroky.

Pokud ve svých populacích potřebujete více občanů nebo svobodných, můžete populaci povýšit na vyšší společenskou úroveň. Povýšení otroka nebo příslušníka kmene na svobodné má aktuálně základní cenu 10 bodů náboženské síly a povýšení svobodného na občana stojí 10 bodů rétorické síly.

Chcete-li trvale zvýšit štěstí populace, můžete utratit nějaké body náboženské síly a konvertovat je na státní náboženství.

Později si o populacích řekneme více ve vývojářském deníku o osídlení a vnitřním pohybu.

Každý moder může samozřejmě definovat tolik typů populací, kolik chce a volně je používat. Zde je příklad populačního typu svobodný.

Kód:

freemen = {

local_manpower = 0.05
can_promote_to = citizen
demotes_to = slaves

}

Další skvělý aspekt pro modery je, že všechny výdaje sil, pracovních sil nebo peněz používají stejnou vnitřní „cenovou“ mechaniku, takže pokud budete chtít, můžete všechno založit na penězích. Zde je několik skriptů z cenové databáze.

Kód:

freemen_promotion = {

religious = 10

}

assault = {

manpower = 2
military = 20

}

send_gift = {

scaled_gold = 0.2

}

Příští týden se podíváme na ekonomický systém.