Imperátor – deník vývojáře č. 44

Zdravím vás. Vítejte u 44. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes budeme mluvit o barbarech – co představují a jak na ně můžete působit.

 

Barbaři

Ve starověku žilo na ‚okraji mapy‘ v izolovaných a nezkrotných oblastech mnoho národů. Beduíni v arabských pouštích, Slovani nebo Sarmati ve východní Evropě a další. Tyto národy představují barbaři a pro své nejbližší sousedy jsou hrozbou. Ještě dlouho po dobytí oblasti budou představovat pro obyvatelstvo hrozbu, dokud nebudou díky vlivu blízkých osídlení zcivilizováni.

 

Pevnosti barbarů

Po celé mapě se v neschůdných a nekolonizovaných oblastech nacházejí lokální modifikátory – pevnosti barbarů. V těchto lokalitách se občas budou objevovat barbaři. Protože se tyto pevnosti nacházejí v neschůdných lokalitách, nelze je přímo ovlivňovat, nicméně guvernérská politika může zvýšit v oblasti s pevností civilizační úroveň a tak pevnost odstranit.

 

Síla barbarů

Vyjadřuje sílu barbarů v lokalitě. Čím vyšší síla barbarů, tím pravděpodobněji se tam barbaři objeví. Při vyšší síle se také objevují větší hordy. Síla barbarů je ovlivněna růstem barbarů.

 

Růst barbarů

Rychlost růstu barbarů v lokalitě. Primárním zdrojem tohoto modifikátoru je pevnost barbarů. Civilizační hodnota růst barbarů snižuje. S vyššími civilizačními hodnotami se růst barbarů nejprve zpomalí, pak zastaví a nakonec začne klesat. Aktuální síla barbarů, civilizační hodnota a tempo růstu barbarů je také zobrazeno v mapmódu barbarů, nebo v samotné lokalitě (v jejím interface).

 

Barbarské hordy

Jakmile síla barbarů dostatečně vzroste, objeví se horda. Velikost této hordy závisí na velikosti síly barbarů v lokalitě, kde se horda objeví. Všechny armády, které se objeví ve stejné lokalitě, budou považovány za část stejné hordy. Horda se přesuně do osídlené oblasti a začne zabírat města. Každému městu, které horda obsadí, se sníží civilizační hodnota. Pokud bude horda poražena, generál vítězné armády dostane peníze a jednotky barbarské armády budou ve vítězné zemi prodány do otroctví.

 

Diplomacie barbarů

S hordou, která ovládá alespoň jedno město, lze vyjednávat jako s každou jinou zemí. Možnosti, které máte k dispozici, se však mírně odlišují.

Usadit: nabídnete barbarům, aby se usadili v lokalitě, kterou momentálně okupují. Připojí se k městu jako domorodci s náboženstvím lokality, ve které se objevili.
Vytvořit klienta: nabídnete barbarům, aby z právě okupované země vytvořili nový stát, který se stane vašim poplatníkem. Tento stát bude domorodé náčelnictví s náboženstvím lokality, ve které se barbaři objevili.
Vzdát se: nařídíte barbarům, aby se vzdali, rozpustili armádu a vrátili se tam, odkud přišli. Rozpuštěná armáda vám poskytne peníze a otroky jako při porážce v boji.
Zaplatit: nabídnete barbarům peníze, aby opustili vaše země a šli drancovat jinam.

 

Vytvořený barbarský poplatnický stát

A to je dnes vše.

WhiteHorse