Imperátor – deník vývojáře č. 39

Zdravím vás. Vítejte u 39. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes si budeme povídat o rodinách, co jsou zač a jak mohou pomoci nebo uškodit vaší zemi.

 

Rodiny

V zemích Imperátora to jsou hlavní hráči, kteří mnoha způsoby reprezentují zdroje i potíže vašich státních ambicí. V historii a speciálně v této době byla rodina velice důležitá politická jednotka. V Imperátorovi se budou rodiny starat o zájmy svých členů a některé rodiny budou s osudy vaší země vyznamně spojeny.

Všechny důležité postavy v zemi budou patřit k omezenému okruhu rodin, které od státu něco očekávají. Nesplnění těchto očekávání sníží jejich loajalitu. V některých případech budete moci zvýšit loajalitu všech členů rodiny najednou, místo abyste postupně zvyšovali lajalitu jednotlivých členů. Například sňatek s vaším vládcem (nebo v monarchii jeho dědicem) zvýší loajalitu všech členů rodiny vůči státu. Když poskytnete členovi rodiny zaměstnání, zvýšíte loajalitu celé rodiny. Zabavení majetku jednomu členovi sníží loajalitu celé rodiny.

To znamená, že pro zemi je prospěšné získat více postav, ale není vždy prospěšné, získat nejvlivnější rodiny, protože od vás a od státu budou mít opravdu vysoká očekávání.

 

Získání nových rodin

Expanze vaší země může vyústit v anexi jiných zemí. Pokaždé, když k tomu dojde, budete muset uvážit, jak budete přistupovat k místním mocným rodinám. Dobyvatel si může v poražené zemi vybrat zisk až čtyř vlivných rodin. Každá zahraniční rodina, kterou získáte, vás bude stát nějakou vládcovskou popularitu, ale můžete tím získat popularitu u mas. Můžete se bez zahraničních rodin také obejít a nechat je prchnout do jiné země za malé snížení agresivní expanze.

Uprchlíci a zajatci se časem mohou do země vrátit, ale nebudou pak považováni za občany a členy vlivných rodin. Udělení občanství takovým cizincům založí novou rodinu.

 

Občanství

Když po anexi přijede do vaší země takováto zahraniční postava, bude zatčena a později propuštěna z vězení. Jako válečný uprchlík tato postava nebude moci vstoupit do státních služeb. Aby taková postava mohla služit státu, budete jí muset udělit občanství. Tím také ve vaší zemi vznikne nová rodina.

 

Prestiž rodiny

Každá rodina má určitou prestiž, ke které přispívají všichni její členové. Prestiž rodiny o rodině hodně vypovídá a zvyšuje se především různými akcemi, úřady a příimy jejích členů. I když má prestiž jen málo přímých účinků, nejlépe ukazuje, jak rodina ovlivní průběh hry a jak je ve srovnání s ostatními rodinami ve vaší zemi důležitá.

 

Hlava rodiny

Každá rodina v zemi má svou hlavu, což je jeden z nejstarších a nejváženějších členů rodiny, který se stává jejím mluvčím. Jakékoliv jednání s hlavou rodiny bude mít vyšší důležitost a šanci na získání loajálních vojáků.

 

Opovrhované a pobouřené rodiny

Jak už bylo řečeno, rodiny od vás také něco očekávají. Každá rodina v oblasti očekává, že jí připadne část státních platů. Jestliže nějaká rodina získá méně než 2% státních příjmů v platech, bude považována za opovrhovanou rodinu. Jediná možnost, jak se tomuto požadavku vyhnout, je mít rodinu s nedostatkem členů, pobírajících pevný plat. Opovrhovaná rodina získá u všech svých členů sestupný modifikátor loajality, který bude její loajalitu časem snižovat, dokud její potřeby nebudou opět naplněny. To je sice problém, ale dokud rodina nebude příliš vlivná a nebude mít důležité pozice, nenmusíte se toho bát.

Rodina, která je dostatečně dlouho opovrhovaná, bude mít neloajální hlavu rodiny, která někdy může postavit vlastní armádu. Taková armáda bude loajální vůči hlavě rodiny a může přispět k vypuknutí občanské války. Pokud hlava rodiny přestane být neloajální (její loajalita stoupne nad 33), armáda odejde.

Příště si řekneme něco o aliancích a podíváme se na indické vojenské tradice.

WhiteHorse