Imperátor – deník vývojáře č. 34

Zdravím vás. Vítejte u 34. dílu deníku vývojáře Imperátora! Tento díl bude pojednávat o námořnictvu a o některých změnách v diplomacii.

 

Námořnictvo

V Imperátorovi je jen jeden typ námořní jednotky a tím je triréma (trojveslice), která reprezentuje všechny typy válečných lodí. Lodě lze stavět pouze v přístavech a přístavy mohou existovat jen v předem daných lokalitách mapy. Stavba lodí vyžaduje zdroj dřeva v provincii, ke které přístav patří.

V naší době a patrně v celé historii je Středomoří hlavní dopravní a obchodní tepnou, nikoliv překážkou, kterou je nutné překonat. Hlavním účelem flotil v Imperátorovi je doprava vojáků z jednoho místa na jiné ve všech vodách vašeho teritoria. Flotily také mohou za války blokovat nepřátelské přístavy, snižovat tím tok obchodu a potenciálně tak své straně zvyšovat válečné skóre. Silné a slabé stránky těchto lodí lze upravit například obchodním zbožím, vojenskými tradicemi, admirály, vynálezy a dalšími modifikátory.

Jednotky na moři mají stejně jako pozemní jednotky své vlastnosti:

• Taktika beranidla: poškození z útoku námořnictva +10%, poškození z obrany -10%
• Palubní taktika: poškození z útoku námořnictva -10%, poškození z obrany +10%
• Nájezd na přístav: ukradne v napadeném přístavu několik populací a změní je na otroky ve vašem hlavním městě (stojí 1 bod agresivní expanze)

Hráči našich předchozích her budou námořní bitvy důvěrně znát. Po zahájení bitvy si každá loď vyhledá jako cíl nepřátelskou loď a pokusí se jí způsobit co největší poškození. Jejjí úspěch určuje poziční hodnota, která se odvozuje od jejího admirála a náhodného čísla. Poziční hodnota se přepočítává každý den bitvy. Pokud budete mít v bitvě špatnou pozici, vyberete si nový cíl, ale pokud budete mít smůlu, žádný nenajdete, nebo se dokonce stanete cílem některé vlastní lodě. Pokud je zacílena přátelská loď, cílící loď se vždy další den bitvy snaží najít nový cíl.

Poškození se děje podobně, jako v pozemních bitvách. Útočné modifikátory a hod kostek se redukují obranným modifikátorem a hodem kostek nepřítele (dále se to snižuje specifickými poškozovacími modifikátory poškozujícími na obou stranách sílu a morálku). Lodě s nulovou morálkou z bitvy ustoupí, lodě s nulovou silou se potopí.

 

Piráti

Kdekoliv se objeví peníze, objeví se s nimi i ti, kteří si je chtějí přivlastnit. Každý přístav přitahuje značné množství obchodu a s ním i piráty. Piráti se mohou objevit před přístavem a šance, že se to stane, je ovlivněna počtem obchodních tras provincie, které přístav patří. Tuto šanci lze snížit pomocí zákonů a vynálezů. Pirátské flotily sestávají z maximálně 10 lodí a budou se snažit blokovat přístav, u kterého se objeví. Ke všem nepirátským lodím se stavějí nepřátelsky.

 

Diplomacie

Znovu se vracíme k diplomacii, především k nárokům, příměří, vyhlášení války a míru.

Casus belli

Stejně jako v ostatních hrách Paradoxu je v Imperátorovi zásadní rozdíl mezi ospravedlnitelnou a neospravedlnitelnou válkou. Casus belli má mnoho podob, jako například:

• Nárok: země má vždy casus belli proti jiné zemi, pokud má nárok na město, které ta jiná země vlastní.
• Podpora rebelů: země má casus belli proti jiné zemi, která v ní podporuje rebely.
• Urážka: země získá dočasný casus belli proti jiné zemi, která jí zaslala urážku.
• Záruka: země získá dočasný casus belli proti jiné zemi, která napadla někoho, komu první země ručí.
• Prolomení statutu poddaného: země získá dočasný casus belli proti poddanému, který vůči ní prolomí svůj poddanský stav.
• Rozbitá aliance: země získá dočasný casus belli proti zemi, která vůči ní nedodržela alinační povinnosti.

Vyhlášení války bez casus belli bude útočníka stát 2 body stability a přidání 1 bodu agresivní expanze.

 

Válečné cíle

Po vyhlášení války musí útočník deklarovat zamýšlené cíle války. Splnění těchto válečných cílů zvyšuje válečné skóre až do výše 25%. Na rozdíl od Europa Universalis a podobných her nemusí mít válečný cíl a casus belli přímou souvislost. Nárok vám poskytuje casus belli a odemyká válečný cíl Dobytí, ale přesto můžete klidně vyhlásit válku o nadvládu. Casus belli odstraňuje penalizaci, kterou byste jinak po vstupu do války utrpěli.

Ve hře jsou tři válečné cíle:

• Dobytí: pokud máte nárok na provincii, drženou jinou zemí, můžete vyhlásit válku za dobytí této provincie. V tom případě bude válečným cílem získání této provincie. Válka za dobytí automaticky skončí, pokud se válečný cíl nepodaří splnit do jednoho roku + 180 dnů za hodnost.
• Ukázka nadřazenosti: válečným cílem je ukázat nadřazenost v boji. Jakmile je v bitvách dosaženo válečné skóre nejméně 10, začíná se přičítat speciální válečné skóre.
• Ukázka námořní nadřazenosti: válečným cílem je ukázat nadřazenost v námořním boji. Jakmile je v bitvách dosaženo válečné skóre nejméně 10, začíná se přičítat speciální válečné skóre. Pokud máte více blokád, než váš nepřítel, započítává se to do skóre také.

 

Příměří

Po podepsání míru bude příměří trvat 5 – 15 let. Délka příměří bude záviset na přísnosti mírových podmínek. Vyhlášení války stejnému nepříteli v této době bude stát 5 bodů stability.

 

Váleční vůdci, změny volání do zbraně a separátní mír

Váleční vůdci, volání do zbraně a separátní mír jsou koncepty, které důvěrně zná každý hráč her Paradoxu. Války sice mohou mít mnoho účastníků, ale za válečného vůdce bude na začátku vybrána země, která vyhlásí válku. Váleční vůdci budou vyjednávat jménem celé strany (včetně všech spojenců a poddaných), ke které náleží a válka neskončí, dokud nebudou souhlasit s mírem oba váleční vůdci.

Váleční vůdci v Imperátorovi se mohou změnit. Pokud se k válce přidá země, která má větší maximální pracovní sílu a více provincií, než dosavadní válečný vůdce, stane se tato země novým válečným vůdcem a může povolat do zbraně svoje spojence. V takovém případě rozhraní Vyhlášení války upozorní, že se to může stát a vedení války může převzít někdo jiný.

Kvůli nutnosti vybírat pečlivě své spojence došlo ještě k dalším změnám. V Imperátorovi nebudete moci odmítnou volání do zbraně napadeného spojence. Pokud očekáváte pomoc od jiné mocnosti, musíte být sami připraveni pomáhat. Nebude také možné, abyste po 36 měsíců od zahájení války jako menší účastník války uzavřeli separátní mír, protože se očekává, že jako menší účastník pomůžete svému válečnému vůdci válku dokončit, místo abyste použili cizí konflikt k vlastní expanzi.

Tím dnes končíme. Příště si řekneme něco o klanových vůdcích a jejich družinách.

WhiteHorse