Imperátor – deník vývojáře č. 33

Zdravím vás. Vítejte u 33. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes probereme monarchii a s ní spojené věci, jako jsou dědici, legitimita, nástupnická krize a další zábavné věci.

V monarchii má vládu v rukách vládce, neboli monarcha. Monarcha je ze všech vládců v Imperátorovi nejblíže k absolutní moci. Na rozdíl od republiky vládne monarcha doživotně a může měnit zákony, provádět diplomatické akce a další činnosti bez schválení senátu.

 

Legitimita

I když má monarcha pravomoc vládnout bez schválení svých poddaných, pořád bude muset reagovat na jejich akce v případě, že jeho vládnutí nebudou schvalovat. Legitimita je hodnota, pohybující se v intervalu -100 až +100 a modeluje náhled na právo monarchy vládnout zemi. Pro monarchie v Imperátorovi je na počátku hry velmi důležitá. Žádný z monarchů nemá pevně dané množství příznivců a mnozí z nich (jako Egypt a Seleucidská říše) mají mnoho populací, které je považují za cizince. Legitimita přímo ovlivňuje loajalitu všech poddaných v zemi a štěstí všech svobodných.

Při legitimitě 0 mají všechny postavy v monarchii limit loajality 50 (z normálních 100) a při negativní legitimitě budou trpět neustálým zmenšováním loajality. Legitimita také přímo ovlivňuje cenu zaváděných zákonů.

Legitimita se získává z vlády dobrého monarchy, nejdůležitější je:

Popularita vládce
Vysoká stabilita
Schopnosti vašeho aktuálně zaměstnaného filozofa

Legitimitu snižuje vše, co ohrožuje popularitu monarchie, nejvíce:

Nízká popularita vládce
Válečné vyčerpání
Zkorumpovaný vládce
Počet zaměstnaných osob, které dávají přednost jinému následníkovi, než aktuálnímu (o tom je zmínka níže)

Ke zvýšení legitimity lze kdykoliv použít vládní akci ‚Posílit legitimitu‘, která posílí legitimitu o 10 za cenu 25 občanské síly a 5 tyranie. Jsou i různé nepřímé cesty, jako je uspořádání her, které zvyšují popularitu a tak i nepřímo legitimitu.

 

Následnické zákony

V monarchii se nový vládce nevolí, nýbrž v případě úmrtí starého vládce moc dědí jeho následník. Způsob tohoto dědění závisí na zákonech té které země. Členové rodu aktuálního vládce mají před nečleny rodu vždy přednost.

Agnatický zákon: dědí vždy nejstarší příslušník rodu, přednost mají muži.
Agnaticko-kognatický zákon: dědí vždy nejstarší dítě bez preference pohlaví.
Agnatický seniorát: přednost před ostatními dětmi mají bratři monarchy.
Egyptské následnictví: děti vládce jsou preferovány podle věku, bez ohledu na pohlaví. Členové královského rodu uzavírají sňatky se členy rodiny (včetně sourozenců)

 

Následníci

Následnictví vždy neprobíhá tak jednoduše, jak to popisují zákony. Existuje mnoho příkladů následnických sporů, které roztrhaly jinak stabilní království na kusy. Ve vládním pohledu jsou vždy zobrazeni 4 nejpravděpodobnější následníci (včetně aktuálního následníka) s jejich loajalitou a silou jejich nároku (ve smyslu následnického zákona).

Každá osoba v monarchii preferuje jednoho z těchto čtyř následníků. Většinou to bude aktuální dědic, ale záleží to na věcech jako je přátelství, dovednosti nebo nedostatečná loajalita, které mohou preferenci změnit. Každý možný nýsledník, kromě aktuálního, bude mít negativní modifikátor, který bude neustále mírně snižovat jejich loajalitu a tento následník bude shromažďovat peníze a podporu pro den, kdy vládce zemře. Kromě zvyšování loajality a útoku na někoho, kdo upřednostňuje jiného dědice, můžete požádat i o podporu vámi preferovaného dědice. Pokud je jejich loajalia nejméně 50, můžete dramaticky zvýšit podporu vašeho dědice za cenu 25 řečnické síly.

Z následníka aktuálního dědice se stane nový monarcha s počáteční legitimitou 60 plus 20x náboženská jednota v zemi. Od toho se odečtou 2 za každou osobu, která podporuje jiného dědice. Jak vidíte, očekávaná budoucí legitimita dědice jako krále bude vždy zobrazena ve vládním pohledu.

 

Následnická krize

Jestliže v době následnosti budou mít dědicové, kteří nezískali trůn, menší loajalitu než 33%, budou shromažďovat tak velkou armádu loajálních vojáků, jakou si budou moci dovolit. I když to bude loajální armáda a oni jsou neloajální, nebudete moci této armádě velet a nebudete z ní moci pretendera odvolat. Přítomnost těchto armád pravděpodobně dříve či později zavede zemi do občanské války. Ukončit tuto hrozbu můžete ovlivněním zvláštních akcí:

Podpora dezercí: umožní vám zmenšit armádu pretendera.
Vytvořit žoldnéře: za značnou sumu zlata můžete pretendera s jeho armádou poslat jinam jako žoldnéže. Tím dočasně odstraníte ohrožení stability.

Zahraniční země mezitím mají také k dispozici některé akce, mohou finančně podporovat armády pretenderů.

Tak to by bylo. Příště se podíváme na námořníky, piráty, války a příměří.

WhiteHorse