Imperátor – deník vývojáře č. 29

Zdravím vás. Vítejte u 29. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes se vrátíme k obchodu a diplomacii.

 

Obchod

Obchod je v mnoha souvislostech základem celé této éry. Tok zboží a lidí kolem Středomoří je primárním důvodem, proč kolem něho bylo zformováno impérium. Proto se z tohoto moře pro Římany stalo „Mare Nostrum“, neboli naše moře. Obchod v Imperátorovi je navázán na všechno, čím chcete ve hře vydělat peníze. Nejdřív si zopakujeme pár věcí, o kterých jsme se bavili v minulých denících.

Každé město produkuje jeden typ obchodního zboží – například obilí. Obchodní zboži vprovincii poskytuje určitý bonus – například obilí dává +0,10 přírůstek obyvatelstva. Každá provincie má určitý počet obchodních tras, které může použít pro import zboží a každá trasa může přepravovat jeden druh zboží. Přebytky obchodního zboží v provincii poskytují malý modifikátor, například provincie s přebytkem obilí získává +0,05% přírustku obyvatelstva. Obchodní trasy mohou být použity buď k exportu obchodního zboží, nebo ke zvýšení přebytku provincie, kde pak zvyšují modifikátor, například čím více obilí provincie dostane, tím větší modifikátor přírůstku obyvatel má.

Export obchodního zboží z provincie je podmíněn přebytkem tohoto zboží. Generování přebytku bez dovozu vyžaduje mít v provincii více než jedno město, produkující požadované zboží, nebo mít v některém ze svých měst nejméně 15 otroků. Každá skupina 15 otroků zvyšuje výstup obchodního zboží o 1. Přebytek obchodního zboží ve vaší hlavní provincii poskytuje státní bonus. Hlavní provincie má více obchodních tras, než ostatní provincie. Nejvíce získávají z hodnocení vaší země. Obilí dává +10% státní pracovní síly, když je ho v hlavním městě přebytek.

Bonusy za obchodní zboží jsou závislé na typu zboží a jsou značně variabilní. To vám umožňuje obhospodařovat všechny provincie a země a podle vaší potřeby a řídit vývoz, dovoz a produkci zboží. Každá obchodní trasa generuje ve vaší provincii obchodní příjem. V případě, že budete mít mnoho aktivních tras, může to dát dohromady pěknou sumičku.

Strategické zboží, jako je dřevo, železo, nebo sloni je v provinci nutné pro rekrutování některých jednotek. Vojenské zboží ovlivňuje výkon vašich armád. Růstové zboží, jako je obilí, ovlivňuje přírůstek vašeho obyvatelstva a od určité velikosti populace v provincii může být toto zboží důležité pro zamezení hladomoru a vymírání obyvatelstva. Populační zboží je zboží, které zvýší štěstí vašich populací, jejich produktivitu a snižuje pravděpodobnost vzpour.

Ekonomika a technologie poskytují různé technologické, stavební, daňové a obchodní bonusy, zvyšují loajalitu a stupeň civilizace. Obchodním zbožím, které budete dovážet, můžete určit, jaký druh země budete budovat. Dovozem strategického a vojenského zboží si můžete zajistit silnější a levnější armádu. Mix růstového a populačního zboží vám dovolí větší ekonomické úspory a produktivnější a úspěšnější obyvatelstvo. Technologické zboží posiluje technologický pokrok.

Některé věci nemusejí být zřejmé na první pohled. Silně expandující země může potřebovat zaměření na populační zboží, jako je víno, olivy a drahé kovy, které udrží nedávno poražené zahraniční obyvatelstvo šťastné.

 

Diplomatický dosah

Středomořský svět byl do jisté míry hodně propojený, ale doba cesty, reputace a udržování diplomatů nebylo pro malou zemi snadné. Všechny nejdůležitější diplomatické akce, kromě vvyhlášení války, vojenského přístupu a žádosti o mír, budou limitovány vaším diplomatickým dosahem.

Pro určení, zda jste v diplomatickém dosahu další země, se bude porovnávat váš maximální diplomatický dosah se vzdáleností mezi vaším a jejich hlavním městem. Diplomatický dosah je závislý především na vašem diplomatickém hodnocení, ale může být ovlivněn i některými vynálezy. Mocné a vyspělé země budou mít větší diplomatický dosah než menší státy, které budou omezeny jen na svou nejbližší oblast.

 

Export

V minulých denících jsme se exportu a jeho změn dotkli jen krátce. Už nejsou žádné hlavní obchodní smlouvy. Nyní můžete v každé zemi ve vašem diplomatickém dosahu poptávat zboží, kterého má tato země přebytek. Zrovna tak vás budou ostatní země oslovovat s požadavkem importu vašeho obchodního zboží. Ale budete chtít něco exportovat, když z hromadění různých věcí ve vaší zemi plyne tolik výhod?

Na začátku je ekonomický stimul. Množství peněz z mezinárodnícho obchodu je mnohem vyšší, než z vnitřních obchodních tras. To znamená, že vývoz vám přinese vyšší příjem, zejména pokud máte dobré modifikátory obchodu (jako je provincie s mnoha velmi spokojenými obyvateli a trhy). Je tu také čtveřice modifikátorů, zavedených pro vývoz obchodního zboží. Například pro obilí to bude +5% státní pracovní síly. Celkově to znamená, že export je časem lukrativnější, než používání vlastních importních tras k pohybu zboží ve vlastní zemi.

Tak zase příště.

WhiteHorse