Imperátor – deník vývojáře č. 27

Zdravím vás. Vítejte u 27. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes bude řeč o populacích v lokalitách, které nikdo nevlastní, o kolonizaci a levantinských a arabských tradicích.

Jak už jistě víte, populace jsou v Imperátoroví základní jednotky, představující obyvatelstvo. Každá populace má svůj typ, kulturu a náboženství. Jak budou cítit v zemi, která jim vládne, bude do značné míry záviset na místních podmínkách a na tom, jak moc bude jejich kultura a náboženství odpovídat vaší zemi. Určité druhy populace se budou cítit lépe, když budou mít ve své provincii přístup k některému obchodnímu zboží.

Důležitý faktor, který má vliv na štěstí populací, je jejich kultura a náboženství. Populace, které sdílejí vaše náboženství a vaši kulturu, bude obecně snadnější ovládat, než ty ostatní. Samozřejmě to může být ovlivněno mnoha jinými věcmi, například zákony a idejemi.

Populace se vyskytují ve všech městech všech zemí na mapě a v některých oblastech může být obyvatelstvo dost smíšené. Například kartsginská Sicílie má kartaginskou vyšší třídu, zatímco svobodní obyvatelé, otroci a kmenoví jsou většinou směsicí řeckých kultur Siculianů a Siceliotů.

Pohyb populací

Populace se mohou pohybovat mezi městy v důsledku skriptovaných událostí, jako jsou přírodní katastrofy, kmenové spory a migrace, nebo když město padne a z obyvatelstva se stanou otroci. V době Imperátora vláda do migrace obyvatel zasahovala poměrně málo. Helénští králové zakladali města a pojmenovávali je po sobě, například Seleucia Magna, Antiochie, Lysimachie, nebo Ptolemaios. Obvyklým způsobem bylo přinutit obyvatelstvo blízkých měst, aby se přesunulo do jednoho nově zbudovaného osídlení. Některé populace přicházely i z hodně daleka – třeba Římané, kteří zakládali kolonie nejprve v Itálii a pak všude v rozpínající se říši. Pokud tedy budete chtít, aby se určité populace někam přemístily, budete je muset po vzoru králů té doby přestěhovat sami.

Populace může být přesunuta buď do sousedního města (i sousedícího po moři), nebo do jiného města v provincii a cenu 20 občanské síly. Pohyb otroků je levnější než pohyb ostatních populací a stojí jen 5 občanské síly. Protože počet otroků vě městě rozhoduje také o produkci přebytků obchodního zboží, můžete tak produkci některého zboží snadněji regulovat.

Civilizační hodnota

Jak už bylo řečeno v předchozích denících, každé místo na mapě má svou civilizační hodnotu. Ta představuje úroveň infrastruktury a urbanizace tohoto místa a je významným faktorem štěstí populací. Domorodci budou šťastní ve městech s nízkou civilizační hodnotou, zatímco vyšší třídy, jako jsou svobodní a zejména občané, dají přednost lokalitám s vyšší civilizační hodnotou. Vaše země má také vlastní státní civilizační hodnotu (zvyšovanou především vtypem vlády a technologiemi). Všechna města s nižší civilizační hodnotou se budou k této hodnotě pomalu přibližovat a všechna města s vyšší hodnotou ji budou pozvolna ztrácet. Pozitivní růst vaší civilizace tak nemusí vaši lokální hodnotu zvyšovat.

Kolonizované a nekolonizované země

(populační mapmód)

Od vnitřní Sardinie až po Germánii a Irsko se vyskytuje hodně lokalit, které jsou na politickém mapmódu zdánlivě liduprázdné. Pokud máte v sousedství město s nejméně 10 populacemi, můžete jednu z těchto populací vyslat, aby prázdnou lokalitu kolonizovala. Zaplatíte za to stejnou cenu, jako za pohyb ve vaši vlastní provincii. Nekolonizovaná lokalita se tak dostane pod vaši kontrolu, ale nezmění kulturu a náboženství žádné z místních populací.

Pokud má vaše země vysokou civilizační hodnotu, bude se jí hodnota této lokality pomalu přibližovat. Bude tak vhodnější pro vaše občany a svobodné, ale domorodce to rozhodně nepotěší. (Možný způsob, jak to napravit bude utratit nějakou sílu při jejich konverzi na jiný typ, nebo přijmout guvernérskou politiku pro civilizační úsilí, které časem změni typ vašich domorodců.) Jsou i další možnosti, jak přemístit lidi, nebo kolonizovat novou zemi. pomocí armády například můžete vytvořit vojenskou kolonii, nebo vyvolat kmenovou migraci. K tomu se však dostaneme až v dalších denících.

Levantinské a arabské tradice

Levantinské a arabské tradice umožňují zemím které je mají, vynikat v pouštním válečnictví, ale také poskytují několik významných bonusů fénickým a arabským flotilám, drženým arabskými a fénickými námořníky. Protože se jedná o region s významným helénským vlivem, můžete do jisté míry přijmout válečné ideje helénských království.

Počáteční tradice – Průkopníci: oslabení pozemních jednotek -15%

Arabská cesta

• Pouštní písky: oslabení nepřítele +0.50
• Pobřeží obchodníků: cena trirémy -50%
• Soumar: útok velbloudů +15%
• Pouštní lodě: velbloudi, lehká a těžká kavalerie bonus k boji v poušti +15%
• Robustní konstrukce: obrana trirém +15%
• Odkaz stavitelů: cena výcvikového tábora -25%
• Obchodní oáza: cena velbloudů, lehké a těžké kavalerie -25%
Závěrečný bonus – Výcvik velbloudářů: disciplina velbloudů +15%

Egyptská cesta

• Kopí království: obrana lehké pěchoty +15%
• Závody ve zbrojení: disciplína trirém +15%
• Kameníci: obrana pevnností +15%
• Koloniální integrace: umožňuje vojenské kolonie
• Egyptská krev: morálka trirém +15%
• Silná kůže: obrana velbloudů +15%
• Kolébka civilizace: státní pracovní síla +15%
Závěrečný bonus – Nadřazená hodnost: disciplína lehké pěchoty +15%

Řecko-levantinská cesta

• Opilí válkou: cena těžké pěchoty -25%
• Thorakitai: útok lehké pěchoty +15%
• Machimoi Epilektoi: útok těžké pěchoty +15%
• Řecké válečnictví: umožňuje falangy
• Dobrá pověst: údržba žoldnéřů -15%
• Zvýšená rychlost: útok trirém +15%
• Nekonečné bohatství: celková loajalita měsíčně +0.02
Závěrečný bonus – Učení od nejlepších: disciplína těžké pěchoty +15%

Tak to je dnes všechno.

WhiteHorse