Imperátor – deník vývojáře č. 25

Zdravím vás. Vítejte u 25. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes si řekneme, jaké národní ideje jsou ve hře, a také něco o výchozí situaci v jihozápadní části Středomoří, domovině mocné republiky Kartágo.

Národní ideje

Stejně jako v předchůdci Imperátora Europa Universalis: Řím můžete přizpůsobit vaši zemi svým cílům pomocí národních idejí. Kolik jich můžete mít aktivních závisí na vašem typu vlády. Existuje 36 různých národních idejí, z nichž si můžete vybrat (a budou uvedeny v tomto deníku). Každá idea poskytuje určitý bonus a každá patří do jedné ze čtyř kategorií, odpovídajících typům sil ve hře. Výběr nové národní ideje stojí 50 občanské síly. Některé máte k dispozici na začátku, jiné musejí být odemčeny v průběhu hry.

Kmenové vlády mohou mít zpravidla dvě národní ideje, zatímco vyspělejší vládní formy, jako jsou republiky a monarchie, mohou mít tři (ale z tohoto pravidla existují výjimky). Každá vláda ve hře přichází se základním bonusem, specifickým pro tuto vládu. Pro každou vládu také existuje sekundární bonus, který získáte, pokud má vaše země ideje vybrané tak, že odpovídají tomu, co je očekáváno vládní formou.

Jak můžete vidět na screenu, Kartágo je oligarchická republika. To znamená, že si mohou vybrat dvě občanské ideje a jednu rétorickou ideu, pokud chtějí svůj bonus navíc. Pro Řím, který začíná jako aristokratická republika to znamená, že potřebuje dvě vojenské ideje a jednu občanskou ideu, aby získal bonus navíc.

Bonusy národních idejí samozřejmě stále podléhají změnám. V současné době národní ideje ve hře jsou:

 

Vojenské ideje

Válečnický étos – Morálka armád: + 10%

Zajištění, že naši vojáci a váleční vysloužilci si drží prestižní místo v sociální hierarchii, je klíčem jejich spokojenosti a loajalitě.

 

Thalassokracie (Vyžaduje Válečnictví 6) Morálka námořnictva: +20%

Mořem je ovlivněn samotný vzestup a pád impérií. Dominance v tomto bojišti je pro naše zájmy zásadní.

 

Elitní vojáci (Vyžaduje Válečnictví 12) Disciplína: +5%

Přílišné spoléhání se na reakcionářskou milici způsobuje velké riziko invaze, převratu nebo kolapsu. Dobře trénovaná stálá armáda zaručeně ochrání stát před těmito hrozbami.

 

 

Stálé loděnice – Náklady na trirémy: -50%

Zřízení stálých loděnic, schopných stavět válečná plavidla zajistí, že kvalifikovaní loďaři jsou vždy k dispozici dle našich potřeb.

 

 

Odvody (Vyžaduje Válečnictví 6) Národní pracovní síla: +25%

Povinná vojenská služba pro všechny považované za dospělé není jen povinnost – je to výsada.

 

 

Militarizovaná společnost (Vyžaduje Válečnictví 12) Údržba armády: -33%
Údržba námořnictva: -33%

Společnosti, která ctí své válečníky, budou mladí hrdě a dychtivě sloužit.

 

 

Nařízený ústup – Náklady reorganizace jednotky: -50%
Ústup nemusí být potupný. Když budou všichni naši válečníci mít akční plán pro případústupu, bude jejich zotavenímnohem rychlejší.

 

 

Výcvik v obléhání (Vyžaduje Válečnictví 6) Útočná schopnost: +15%

Od oppida k pevnostem je svět plný opevněných osad. Adekvátní výcvik našich válečníků k proniknutí do nepřátelských zdí bezpochyby přinese zisk.

 

 

Podpora lidu (Vyžaduje Válečnictví 12) Náklady na triumf: -50%

Přesvědčování našich občanů o naší národní statečnosti je stejně důležité, jako samotné vítězství.

 

Občanské ideje:

 

Stavební normy – Cena stavby: -30% Doba stavby: -30%

Jelikož náš národ začíná vyžadovat více a více občanských budov, je zřejmé, že standardizovaná metoda plánování a stavby by výrazně snížila náklady a čas.

 

 

Plánování měst (vyžaduje Občanský pokrok 6) Stavební sloty: +1

Stavba budov v se v opevněném městě stává při rostoucí poulaci stále větším problémem. Přijetím přístupu k plánování měst na základě sítě nám umožní lepší využití dostupného stavebního prostoru.

 

 

Městská centra (vyžaduje Občanský pokrok 12) Loajalita provincie: +0.03

Zvětšováním a renovováním centrálního fóra v našem hlavním městě budou zajištěny další příležitosti pro občanské stavby. Je nesmírně důležité, aby naši lidé byli na své hlavní město hrdí.

 

 

Komplexní cla – Komerční příjem: +33%

I když jednoduchá daň ze zboží, procházející přes naše území, může být oblíbenější, komplexní celní systém nám umožní maximalizovat příjmy.

 

 

Sponzorovaná obchodní místa (vyžaduje Občanský pokrok 6) Trasy importu kapitálu: +3

Udržení finančních zájmů v různých obchodních místech nám v rámci našeho národa umožní udržet větší kontrolu nad tokem určitých druhů zboží, které považujeme za hodnotné.

 

 

Institut celní výjimky (vyžaduje Občanský pokrok 12) Trasy importu provincie: +1

Poskytneme-li našim městům větší shovívavost v kontrole cel, umožníme jim tím přilákat lepší investice.

 

 

Zemědělská daň – Globální výstup otroků: +20%

Přesunutím odpovědnosti za výběr daní na třetí strany můžeme provádět mnohem větší rozpočtové kalkulace a vyhnout se určitým nešťastným odpovědnostem

.

 

Reforma vlastnictví půdy (vyžaduje Občanský pokrok 6) Náklady na pohyb svobodných občanů: -50%, náklady na pohyb otroků: -50%

Soukromé vlastnictví pozemků je nezbytností. Je však zřejmé, že pokud stát vyžaduje použití určitých území, musí mít pravomoc přemístit ty, kteří je obývají.

 

 

Zásoby obilí (vyžaduje Občanské Tech 12) růst populace: +0.10%

Nikdo nemůže předpovídat špatnou sklizeň. Mohli bychom se však na ni připravit tím, že vždy uložíme přebytek obilí. Vyhnuli bychom hladovění během mimořádně špatných sezón.

 

Rétorické ideje

 

Schválená privilegia – Měsíční korupce: -0.1

Když se dohodneme, že občas budeme hledat jinou cestu, můžeme zmenšit naše spoléhání na použití měny jako nástroje ke korupci.

 

 

Strategická propaganda (Vyžaduje Rétoriku 6) Penalizace štěstí nesprávné kulturní skupiny snížena o 15%

Koordinací komunikačních linií s klíčovými členy politické, náboženské a občanské sféry získáme perfektní nástroj pro manipulaci s veřejným míněním.

 

 

Legislativní reforma (Vyžaduje Rétoriku 12) Penalizace štěstí nesprávné kulturní skupiny snížena o 15%

Zavedení standardizovaného zákoníku, aniž by se nutně změnil způsob fungování naší vlády, jistě uklidní disidenty v našem národě.

 

 

Vojenská správa – Náklady vojenské tradice: -33%

Zavedením nařízeného jednoznačně byrokratického rámce do naší vojenské hierarchie se stává mnohem snazší koordinovat velké vojenské reformy.

 

 

Sponzorovaní učenci (vyžaduje Rétoriku 6) Náklady na vynález: -20%

Jako národ, kde jsou učenci chváleni a sponzorováni, v budoucnu jistě získáme prestiž a výhody.

 

 

Funkční byrokracie (vyžaduje Rétoriku 12) Náklady vyjlášení zákona: -33%

Nemůžeme očekávat, že by si naši občané jednoduše povšimli změn ve způsobu, jakým řídíme náš stát. Zavedení byrokratů, zástupců a poslů je životně důležité pro šíření informací o našich rozhodnutích.

 

 

Stálí velvyslanci – Diplomatické vztahy: +1

V určitých diplomatických okolnostech může být pro nás prospěšné mít člena vlády dosazeného jako stálého zástupce na dvorech naší šlechty.

 

 

Casus belli (vyžaduje Rétoriku 6) Dopad agresivní expanze: -33%

Ať je náš opravdový záměr jakýkoliv, zahraniční tolerance našich válek je vždy větší, pokud máme k válce legitimní důvod. Být považováni za ochránce svobody je často dostatečný důvod.

 

 

Hospitium (vyžaduje Rétoriku 12) Zlepšení maximálního názoru: +33%

Hostitelská povinnost by měla být rozšířena na všechny, kdo navštěvují náš stát. Především na ty, které si přejeme přesvědčit.

 

Náboženské ideje

 

Státní náboženství – Náklady na vyvolání znamení: -25%

Začlenění naší víry jako státního subjektu bude mít významné politické přednosti.

 

 

Náboženský kalendář (vyžaduje Náboženství 6) Trvání znamení: +100%

Dny hodování, festivaly a svátky mohou být použity k upevňování významu některých výročních událostí. Strategické stanovení těchto dat bude mít pozitivní dopad na náš stát.

 

 

Udržení mandátu (vyžaduje Náboženství 12) Moc znamení: +50%

Zachováváním náboženství jako povinné činnosti bude našemu obyvatelstvu od mladého věku vštěpován zdravý respekt k božství.

 

 

Haruspikové – Náklady obětování bohům -33%

Čtení znamení v útrobách zvířat má dlouhou historii. S ochotným haruspikem bychom mohli pořádat festivalové dny v příhodných okamžicích a dle libosti manipulovat s veřejným míněním.

 

 

Tolerance pohanů (vyžaduje Náboženství 6) Státní nepokoje: -2

Počet pohanských, hybridních, nebo úplně cizích náboženství, které si najdou cestu na naše území, je obrovský. Povolit jednotlivcům právo soukromě praktikovat jejich vlastní náboženství zajisté bude mít za následek tolerantnější společnost.

 

 

Institucionální proselytismus (vyžaduje Náboženství 12) Náklady na knverzi populace: -33%

Doplněním našeho náboženského kánonu k mandátu aktivního proselytismu bychom měli zajistit, že mnoho práce při konvertování pohanů bude uděláno za nás.

 

 

Původní mýtus – Zisk popularity vládce: +50%

Naše vedení by získalo mnohem větší autoritu, kdybychom najednou zjistili, že původ našeho státu může být vysledován zpět k nejstarším hrdinům.

 

 

Božský mandát (vyžaduje Náboženství 6) Měsíční tyranie: -20%

Přesvědčením našich náboženských vůdců, aby učinili prohlášení k podpoře božského mandátu našeho státu nám umožní snadněji zavádět některá kontroverzní rozhodnutí.

 

 

Loajalita ke státu (vyžaduje Náboženství 12) Měsíční loajalita: +0.05

Loajalita k našemu vůdci by měla implikovat loajalitu vůči státu. Loajalita ke státu v přeneseném významu implikuje loajalitu k božství.

 

Severozápadní Afrika

Stejně jako v předchozích denících se dnes také blíže podíváme na jeden z geografických regionů. Tentokrát opustíme probíhající boje diadochů a místo toho prozkoumáme počáteční situaci nejslavnějšího rivala Říma, republiku Kartágo.

V roce 304 před naším letopočtem již bylo západní Středomoří po staletí předmětem nájezdů řeckých a fénických obchodníků a kolonistů. Časem se mnoho měst jimi založených rozrostlo, aby vytvořily silnou a mocnou ligu, vedenou velkým městem Kartágem.

Už dříve jsme mluvili o vlivu Kartága na Itálii. Na africkém kontinentě je tento vliv ještě větší. Je to bezkonkurenční vládce moří, přičemž spoléhá na mnohá ze svých podřízených měst a vnitrozemská království Numidie, které zaopatřují jeho armády.

Sicilská invaze vedená Agathoklem však ukázala dvě věci:
1) Někteří z kartaginských spojenců by s radostí podporovali nájezdníka.
2) Kartaginská říše je tak rozptýlená, že může být těžké rychle a adekvátně reagovat na invazi.

Afrika:

Moderní Tunisko, pro Římany Afrika, bylo v některých směrech v roce 304 př.nl. velmi odlišným místem Tato bujná zemědělská krajina je velkým vývozcem obilí a zemědělských produktů, stejně jako základních kovů, koření a slavného tyrianského fialového barviva, pro které se Féničané stali tak proslulými. Vnitrozemí je v rukou Kartáginských guvernérů, zatímco pobřežní oblasti jsou řízeny mnoha městy, která společně tvoří kartáginskou sféru vlivu.

Startovní země:

• Kartágo: Kartágo není nejstarší fénická osada v regionu, ale po čase se stala nejbohatší a nejvlivnější. Je nepochybným vůdcem punského světa a od všech ostatních fénických samosprávných měst očekává, že budou poslouchat a přispívat společným armádám a námořním silám. Stejně jako Římská republika mnoho z jejích zakládajících měst si dosud uchovává významnou míru autonomie. Jak již bylo řečeno v předchozím deníku, bezprostředně po Agathoclově invazi se kartaginský generál Bomilcar snažil prohlásit za tyrana města. Jeho popravou Kartágo formálně odstranilo monarchii a nyní je ovládáno pouze radou starších a jejích sofetů. Když to bylo nutné, Kartágo nemělo problém shromažit velkou armádu. Většinou spoléhalo na četné armády svých podřízených států a využitím svého silného finančního vlivu verbovalo žoldáky z celého středomořského světa. Praxe, která se velmi liší od jeho budoucího rivala Říma.

• Utika: Plutokratická republika severně od samotného Kartága. Jedno z nejstarších a nejbohatších punských měst, Utika je možná v některých ohledech prestižnější než samotné Kartágo. Během let to však byla zastíněna vzestupem velkého města na jihu, nuceného k placení části podpory spojence. Utica začíná jako vazal Kartága.

• Kerkouane: Starověká plutokratická republika, ležící na východ od Kartága. Ovládá nejbližší kontinentální přístavy na Sicílii a Cossyře. Kerkouane je možná nejlépe známá tím, že byla během punské války zcela zničena Římem. Kerkouane začíná jako vazal Kartága.

• Hadrumetum: Bohaté obchodní město, jeden z hlavních přístavů oblasti Byssatis, se stalo hlavním městem této oblasti po dobytí Římany. Hadrumetum a další města Byssatis se všechna připojila k Agathoclovi v jeho nedávné invazi do Afriky. Na našem začátku je Hadrumetum vazal Kartága.

• Leptis: později známý jako Leptis Minor nebo Leptis Parva. Oligarchická republika jižně od Hadrumetum v oblasti Byssatis. Leptis začíná jako vazal Kartága.

• Thapsus: Další město Byssatis, postavené díky zdroje soli. Thapsus je další fénická obchodní kolonie, která se stala součástí expanzivního kartaginského státu. Thapsus začíná jako vazal Kartága.

• Achola: Fénická oligarchická republika v jižním Byssatis. Na rozdíl od ostatních měst Byssatis se Achola nepřiípojila k Agathoclovi v nedávné sicilské válce v Africe. Achola začíná začíná jako vazal Kartága.

 

Emporie a Tripolitánie

Jižně od nejdůležitějších měst Kartága leží regiony Emporie a Tripolitánie. Oba jsou skupinami měst, které posílají společně svůj tribut Kartágu. Zatímco oblast není tak úrodná a bohatá jako kartáginské hospodářské srdce, tyto státy jsou stále relevantní jako vývozci rybí omáčky, fialového barviva a soli. Blíže k Sahaře a jejím oázám jsou také více vystaveny nájezdům pouštních států.

Startovní země:

• Tripolitánie: Pojmenovaná po třech městech (tri-polis) Sabratha, Oea a Leptis Magna. Tripolitánie je oligarchická republika se značnou autonomií a na svou polohu překvapivou ekonomickou sílou. Daleko od kartáginské vlasti se musí starat o vlastní ochranu proti Řekům a Numiďanům. Tripolitánie začíná jako vazal Kartága.
• Emporie: Emporie je oblastí měst, která poskytují kartáginským zemím zboží od pouštních lidí i od pobřežních zpracovatelských center. Stejně jako Tripolitánie (na rozdíl od mnoha ostatních punských měst) často zjistila, že je třeba se bránit proti pouštním nájezdníkům pomocí svých vlastních zdrojů. Emporie začíná jako vazal Kartága.
• Musulami: První z numidských kmenových království, o kterém se dnes zmíníme. Musulami je nejmenší kmenový stát v kartaginské sféře. Výměnou za ochranu a obchod Musulami poskytne kartágincům vojáky a lidské zdroje pro jejich války. Musulami začíná jako kmenový vazal Kartága.

 

Numidie:

I když sílu Kartága lze cítit i zde, protože město řídí dost značný počet obchodních přístavů v regionu, Numidia je z velké části regionem kontrolovaným velkými kmenovými federacemi. Massyliané často uzavírali dohody s Kartágem, prodávali své lidské zdroje a kavalerii za právo na obchod a ochranu, ale jejich hlavním soupeřem a diplomatickým zaměřením je veliká masilijská kmenová stuktura dále na západ.

Na severním konci Sahary je tento region také občas vystaven nájezdům pouštních kmenů.
Pokud by konflikty mezi numidskými královstvími skončily a region by byl sjednocen, mohl by představovat hrozbu pro další státy v oblasti. Zvláště pro Kartágo s jeho nedalekým hlavním městem a jeho kontrolou téměř všech přístavů regionu Numidie.

Startovní země:

• Massylie: Kmenové království v dnešním Alžírsku a Tunisku. Massylie dlouho poskytovala Kartágincům vojenské jednotky a vojenské zdroje pro jejich války. Při nedávné Agathoclově invazi však přešla na stranu řeckých nájezdníků. Teprve tkdyž si uvědomila, jak malá byla invazní armáda, Massylie znovu přešla na stranu svých kartáginských vládců. Je to incident, na který se Kartágo snaží zapomenout. Massylie začíná jako kmenový vazal Kartága

• Massaesylie: Kmenové království v dnešním Alžírsku. Historicky je rivalem jiného numidského království Massylie, ale na rozdíl od nich se Massaesylie Kartágu nepřizpůsobuje. Nabytím kapitálu v bývalém kartaginském obchodním trading místě Siga samotní Massaesyliové často obchodují přímo s blízkými Iberiany a Mauritánci. Massaesylie začíná nezávislá a neutrální.

• Iol: Malá plutokratická republika ve starobylém městě Iol, západně od severního kartaginského pobřeží. Udržuje blízké vazby s místními národy. Iol je nejzápadnějším významným městem k datu našeho startu. Iol začíná jako vazal Kartága.

 

Metagonie a Mauretánie

Hluboké lesy Riffu jsou domovem mnoha severoafrických slonů. Druh, který nyní vyhynul, ale byl skvěle používán jako kartaginské válečné bestie. Mauretánie a Metagonie jsou v mnoha ohledech pro Řeky, Římany a Kartágince divokými a nezkrocenými oblastmi. I když kartaginská obchodní místa i zde lemují pobřežní oblasti, hlavními sílami jsou království Mauretánské a Massaesylianské federace.

Startovní země:

• Mauretánie: O tomto kmenovém království se toho moc neví až do mnohem pozdnější doby, kdy je v interakci s nově sjednoceným státem Numidiánů. Na začátku Mauretánie zaujímá severní část dnešního Maroka. Rozšíření, aniž by se dostala do konfliktu s Kartágem, bude těžké, protože Katágo ovládá všechny přístavy v tomto regionu. Populace by to umožnila, existuje však oblast, která ještě není obsazena žádným státem (i když je osídlena mauretánskými domorodci).

Tak to je pro dnešek vše.

Překlad: J.E.

Korektura: WhiteHorse