Imperátor – deník vývojáře č. 17

Zdravím vás. Vítejte u 17 dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes se podrobněji podíváme na postavy a jejich vzájemné interakce.

Poprvé jsme mluvili o postavách, jejich atributech, vlastnostech a statistikách v deníku číslo 7. Pokud jste ho ještě nečetli, najdete ho tady.

V tomto dílu deníku nebyla řeč o zdraví, kromě zmínky, že bude jedním z atributů. V původním Římu 1 a v sérii Crusader Kings je zdraví skrytá hodnota, kterou hráč nikdy nevidí a která má při smrti postavy vliv na různé skryté možnosti. V Imperatorovi je zdraví hodnota v intervalu 0 – 100. Když zdraví klesne na nulu, postava umírá. Zdraví každý měsíc ovlivňují související vlastnosti a nelze očekávat, že malomocný, nebo někdo s poškozeným mozkem, bude mít vyhlídky na dlouhý život.

Další slíbené téma je majetek. Každá postava může mít svůj majetek v jednom městě. Guvernér obsadí město v provincii, kterou řídí a tam bude mít svůj majetek, zatímco generál se usadí v jednom z měst, které si vybojoval. Postava s majetkem získa z tohoto města příjem buď do konce života, nebo do chvíle, kdy bude přinucena město z nějakého důvodu opustit.

V tomto díle deníku bychom také rádi upozornili na bohatství. Každá postava vlastní určitou sumu peněz, kterou může využít k vlastnímu prospěchu. Postava získává peníze, pokud má kancelář, která ji platí, pokud je guvernérem a může se obohatit pomocí korupce, nebo má ve městě majetek.

A jak na sebe budou postvy vzájemně působit? V Imperatorovi je mnoho možností. Kromě obvyklých událostí, které najdete ve všech našich hrách, zde bude přímá interakce postav.

Tato interakce obvykle stojí nějaké to zlato nebo moc. Některé interakce mají šanci na úspěch v republice, jiné vyžadují přítomnost senátu.

Dosazení diktátora – váš vladař může být dosazen jako diktátor v republice v průběhu války, nebo občanské války. To mu umožní provádět až do konce války diplomatické akce bez vměšování senátu.

Zavraždění – můžete se pokusit úkladně zavraždit zahraniční postavu.
Vyhnání – postavu, kterou jste uvěznili, můžete vyhnat ze země.
Podplácení – zvýší loajalitu podplacené postavy.
Poprava – definitivní převedení vězně do další fáze bytí.
Volné ruce – zvyšuje laoajalitu a korupci, pokud je postava jedním z vašich guvernérů.
Uspořádání her – jako vládce v republice můžete utratit státní peníze za zvýšení popularity aktuálního vládce.

Uvěznění – pokus o přemístění osoby do bezpečnější oblasti k dalšímu zpracování.
Nabádat ke zradě – snižuje loajalitu a zvyšuje korupci zahraniční postavy.
Půjčka – zisk peněz od bohaté postavy. Může však být vyžadováno navrácení půjčky.
Sňatek s vládcem – osoby musejí být různého pohlaví a obě svobodné.
Zverbovat – postava opustí cizí stát a bude pracovat pro vás.
Zverbovat generála – získání neloajálního zahraničního generála, který opustí svůj stát a přidá se k vám. I s armádou.

Propustit vězně – liberály to zahřeje u srdce.
Splatit půjčku – je to smutné, ale své věřitele nemůžete ani popravit, ani uvěznit…
Obětovat zajatce – některá náboženství umožňují obětovat zajatce, získané ve válce, což u vašich domorodců zvýší produktivitu a štěstí.

Vyhledat / ukončit ošetření – pro nemocné postavy, když potřebujete prodloužit nebo zkrátit jejich život.

Svádět guvernéra – přesvědčování zahraničního guvernéra k oficiálnímu prohlášení, že je součástí vašeho státu, přičemž s politováním oznámí, že kvůli špatné sklizni a lupičům bylo ztraceno asi 105% všech vybraných daní ve prospěch vaší vlády.

Pomluvit postavu – sníží popularitu postavy.

Během vývoje může být přidáno několik dalších interakcí. Všechny interakce jsou skriptované a zde je malý příklad kódu interakce triumfu:

hold_triumph = {

  on_other_nation = no
  on_own_nation = yes
  
  sound = "event:/SFX/UI/Character/sfx_ui_character_hold_triumph"
  
  potential_trigger = {
    hidden:scope:target = {
      is_alive = yes
    }
  }
  
  allowed_trigger = {
    hidden:scope:actor = {
    
      
    
      can_pay_price = hold_triumph
      
      custom_tooltip = {
        text = "TRIUMPH_RECENTLY_HELD"
      
        NOT = { has_variable = triumph_recently_held }
      }
    }
    scope:target = {
      is_adult = yes
      
      days_since_last_victory < 720
    }
  }
  
  effect = {
    scope:actor = {
      pay_price = hold_triumph
      
      set_variable = {
        name = triumph_recently_held
        value = 1
        days = 365
      }
      
    }
  
    scope:target = {
      add_loyalty = loyalty_huge
      add_popularity = popularity_huge
    }
  }
  
}

Zůstaňte na příjmu. O Imperátorovi toho ještě mnoho nebylo řečeno. Jsou tady ambice a loajalita, ale o tom až příští týden, kdy se podíváme na latinské vojenské tradice.