HOI4 Man the Guns a pohyb na moři

Mnozí hráči si stěžovali na nedotažené a nepraktické zacházení s flotilami a s děním na moři jako takovým. Zdá se, že Praradox alespoň některé nářky vyslyšel a něco s tím udělá. Zatím zveřejnili první informace, a vypadá to zajímavě.

Zóny mořského přístupu
Hráči budou mít možnost označit mořské zóny jako vyloučené, nebo zakázané. Zóna označená jako vyloučená bude považována za nebezpečnou a lodě se jí v rámci možností vyhnou. Pokud v některé zóně budou ponorky decimovat vaše přepravní lodě, budete ji moci nastavit jako vyloučenou a plout jinudy. Pokud ovšem nebude jiná cesta, poplují lodě i vyloučenou zónou.

Zakázaná zóna nedovolí proplutí nikdy, kromě případu, kdy to hráč přímo ručně nařídí, nebo se bude jednat o invazi spuštěnou hráčem. Pokud nebude k dispozici jiná cesta, může zakázaná zóna přerušit i obchodování. Označení zón je zobrazeno v námořním mapmódu a lze jej přepínat přímo ze zpráv strategických oblastí, nebo z nových pohledů na moře. Zde také místo starých tooltipů uvidíte ukončení námořní nadvlády stejně dobře, jako ve vzdušných zónách.

 

Dokovací práva
Poskytnutí nebo vyžádání si dokovacích práv jsou nově zavedené diplomatické akce. Fungují stejně jako vojenský přístup a umožňují ostatním kotvit, opravovat a nakládat lodě na vašich námořních základnách. Dokovací práva vám mohou zpřístupnit jinak těžko dosažitelné oblasti. Například Německo bude moci operovat ze španělských přístavů (pokud získá dokovací práva) a aniž by muselo plout do kanálu La Manche, ohrozí britskou přepravu v oblastech, kde mají Britové slabší obranu.

 

Když dojde na opravy, budou mít lodě s dokovacími právy nižší prioritu než majitel přístavu, ale detaily probereme později.

Miny a jejích likvidace

Miny jsou velmi zajímavé. Přidávají do hry další strategický prvek, protože pro menší státy představují zbraň, se kterou se mohou postavit větším státům. Velké státy je pak mohou využít k omezení pohybu
všech ostatních.

Na obrázku vidíte torpédoborec, který může miny jak pokládat, tak lovit, ale chystá se mnoho nových typů lodí. Jak již bylo řečeno na prezentaci v PDXCONu, bude přidán návrhář lodí. Ten zatím ještě není hotov, ale je dobré vědět, že bude rozsáhlý a kladení min bude jedna z věcí, kterou s ním budete moci dělat. Minonosky a minolovky ve skutečnosti nejsou úplně nové třídy lodí. Už existují torpédoborce, které mohou miny jak pokládat, tak lovit, ale chystá se spousta dalších možností. O detailech opět až později.

Miny se odemykají v technologiích a vyžadují návrhy lodí, které se hodí k jejich rozmístění. Mohou to být torpédoborce a lehké křižníky, případně ponorky se správnou technologií (což se bude hodit německým ponorkám, až budou chtít řádně zatopit Britům). S později získanými technologiemi bude také možné pokládat miny ze vzduchu. Oba způsoby poskytnou loďstvu a letectvu nové mise.

Pomocí výzkumu se může účinnost min neustále zlepšovat. Začnete odemčením kontaktních min. Jejich destruktivní síla se zvýší po objevu magnetických a akustických min a nakonec tlakových min. Později získáte i technologii kladení min z ponorek. Nejprve je to jen základní schopnost, později se zvyšuje efektivita a umožní klást miny skrze torpédomety, takže nebudete muset navrhovat speciální minonosné ponorky.

Abyste se min zbavili, budete potřebovat minolovky. Ty odemknou námořní mise k odstranění min, ve kterých budou čistit zaminované oblasti. Minolovky bude vhodné zařadit do vašich flotil. Poplují před flotilou a budou snižovat nebezpečí min pro vaše lodě. Velmi dobrá sestava budou nejspíš minolovky a protiletadlové lodě, které zajistí pasivní obranu v nepřátelských vodách.

 

Po objevení magnetických min lze také vyzkoumat demagnetizační technologii. Tato technologie ve druhé světové válce snižovala magnetické signatury lodí a tím i pravděpodobnost odpálení miny.

Bude také možné likvidovat miny ze vzduchu, ale to až v pozdních fázích hry. Bude to drahá echnologie, která odemkne pro těžké bombardéry nové vzdušné mise. Tento způsob se opatrně používal v mělkých vodách a byl například úspěšně využit při evakuaci holandské královské rodiny do Británie.

Co tedy miny přesně dělají? Prostě vybuchují. Výsledek jejich exploze bude zaznamenán v mapě jako zápis o nehodě. V rozhraní námořních ztrát je nová tabulka se statistikami, to kdyby se vám zachtělo jít do detailu. Lodě, které proplouvají nějakou zónou, riskují najetí na minu. Může to způsobit jen menší poškození, ale také potopení lodě. Nejlepší způsob, jak se tomu vyhnout, je vyčistit oblast od min, ale jak již bylo řečeno, musíte mít k dispozici lodě, které to zajistí.

 

 

Celkově vzato mají miny několik pasivních účinků.

Námořní nadvláda – položit v oblasti miny znamená zesílit účinek vašeho loďstva. Protože ví, kde jsou miny, může se efektivněji pohybovat. Uvidíte to na nové obrazovce, která bude ekvivalentem pohledu států.

 

Vyhazování lodí do vzduchu zpomalí nepřátelské loďstvo a v pobřežních oblastech zvýší penalizaci při invazi. Miny se tedy hodí k útoku i obraně.

 

Miny mohou být položeny jen za války a pokud stát uzavře mír, začnou pozvolna mizet. Pokud víte, kolik je v oblasti min, víte také jak s nimi zacházet a budete snimi počítat. Při novém způsobu ovládání tedy můžete vašim konvojům a lodím nastavit jiné trasy, aby se minám vyhnuly. Samozřejmě to může znamenat, že budete pro vašeho nepřítele předvídatelnější. Určité množství pasivní obrany přidá teké rozvoj šifrování, protože pak můžete získat nějaké informace o rozmístění min navíc.

Ale o tom až někdy jindy.

WhiteHorse