Crusader Kings II – DLC Holy Fury – první informace

Paradox tiše kutí změny v CKII a informace z něj lezou jako med z chlupaté deky. Ve vývojářském deníku k CKII uvolňuje informace opravdu velmi střídmě. Prošel jsem to a udělal takový malý informativní souhrn toho, na co se můžeme těšit. Co nás tedy čeká v novém DLC Holy Fury? Některé (leckdy dosti podstatné) změny herních mechanik. Podrobnější a přesnější mapy – Polska, Pobaltí, království Litvy, vévodství Estonského a Kalavského, Finska, Ruska, Skandinávie, Itálie a další. Detailnější a přesnější mapa jak terénu, tak de jure oblastí. Jsou zpřesněny a přidány některé řeky, přidány další provincie a aktualizovány erby provincií.

 

Državy daleko od domova, bez spojení po moři nebo po pevnině – nové volitelné herní pravidlo – nezávislé exklávy (část země na cizím státním území). Pokud jejich vládce zemře, hra identifikuje všechny exklávy a podnikne patřičné kroky. Pokud existuje vládce, jehož země je plně umístěna v exklávě, stane se nezávislým. Jinak převezme vládu v zemi rolnický vůdce.

 

Katolická víra již nebude používat starý způsob svaté války. Místo něj přijde nový systém. Smyslem je, abyste se nemuseli účastnit křížových výprav, pokud nemáte v úmyslu získat vlastnost křižák. Katolická křížová výprava bude probíhat ve dvou fázích. První bude přípravná fáze, druhá bude skutečná válka. Obrazovka křížových výprav bude přepracována.

Pokrevní linie postav – moc, získaná z vnímání a důvěry. Každý středověký bojovník by raději bojoval po boku potomka Karla Kladiva, než nějakého ušmudlaného sedláka. Bude nutné mnohem lépe plánovat sňatky s ohledem na agnatické nebo enatické dědění vlastností. Křesťanské rytířstvo se bude snažit sloužit potomkovi Karla Kladiva v případě, že byl křesťan.

Nový vzhled panelu postavy s lépe a logičtěji rozmístěnými ovládacími prvky.

 

Hlavní zaměření DLC Holy Fury bude katolictví a pohanství. Základem bude hraní za katolíky se známým souborem pravidel, kterých se budete držet (a zneužívat je). Hra za pohany je v porovnání se hrou za katolíky a jejich přísnými pravidly instinktivnější, se silným důrazem na dynamičnost. Pohanské náboženské skupiny budou pochopitelně hratelné pouze s DLC Holy Fury. Mezi pohanskými vírami budou značné rozdíly. Celá obrazovka náboženství bude přepracována a doplněna.

Hromadná konverze – v historii se vládci mnohdy obraceli na náboženství svých sousedů, aby upevnili svou vládu. Nyní to bude možné i ve hře. V závislosti na své vůdcovské síle a respektu můžete hromadně konvertovat celou vaši oblast, zatímco dříve obvykle zůstali vazalové a lid u svého původního náboženství a byli s vládcem nespokojeni. Hromadná konverze převede všechny vaše poddané (s výjimkou obzvláště vzpurných jedinců) na nové náboženství. Budou to však moci udělat jen kmenoví pohané.

 

Jako překladatel se zjevně mám na co těšit i já. Odhaduji to na nejméně 300 normostran.

WhiteHorse