10. křížová výprava, řečená jajjunská

Mnoho nám bylo trpěti na poslední křížové výpravě a nedostávalo se sil, abychom dobytá území udrželi a bránili. A navrátivše se od nedokončené svaté práce, na svých državách v chmurách jsme pobývali a beznaději propadali.

Avšak hle, tu rytíř v skvostné milánské zbroji, Mivoj jménem, vzkřikl hlasem velikým: „Čeho se bojíte malověrní? Či chcete pekel zplozencům získané úspěchy v jejich nečistých drápech zanechat? Nedokončeno jest Boží dílo. Což dopustí pravý rytíř kříže takovou pohanu?“

Aj, roznítil mocný žár v srdcích a zracích všeho křesťanstva. Neskvělejší rytíři opět hrdě vypjali hruď a s novou chutí se pustili do Božího díla. A zjistivše to moslemíni, padli na tvář a báli se velice, neboť stojí psáno:“Vylomeny budou zuby jejich, oči jim vyloupnuty a uťata pravá ruka. V mrtvých kostech jejich vítr lkáti bude žalné zpěvy a po vší zemi moslemínské nastane veliký pláč a skřípění zubů.“

Do zbraně, chrabří mužové! DEUS VULT!

Překlad Crusader Kings 2 znovu pokračuje. Obracím se na všechny, kdo by byli ochotni se zúčastnit další práce. Bude-li mít někdo zájem jakkoliv vypomoci (viz poznámka pod článkem), nechť mi napíše na mail thewhitehorse(zav.)seznam(teč.)cz.

Původní překladatelé to vzdali, protože aktualizace každé další verze je strašlivá práce. Odehrálo se ještě několik ojedinělých pokusů, které všechny zahynuly na nedostatek technických prostředků a obludnost tohoto úkolu. Zatím hotová čeština má zhruba 1800 normostran a oba nepřeložené DLC dalších 600. Tedy 2 400 normostran!

Navázat na jejich práci není snadné. Překlad CK2 je z paradoxích her asi nejobtížnější a vzhledem k tomu, že v poslední době probíhal dosti živelně a není k dispozici slovníček, překlad obsahuje spoustu chyb. Ty bude nutno postupně odstranit a překlad pravidelně aktualizovat.

Jaký je stav: základní hra verze 2.7.0 je kompletně přeložena. A je to především díky iniciativě Mivoje, který se do toho pustil způsobem, který mě nakonec přiměl zapojit se také. Bez jeho snahy bych do toho fakt nešel. Zde je samozřejmě na místě poděkovat i jeho předchůdcům, kteří položili k této verzi základy. Chybí však přeložit DLC The Raper’s Due a Monks and Mystics. Obě DLC jsou do hry poměrně hluboce integrována. Dokud nebudou přeložena, budou se ve hře stále vyskytovat anglické texty. Alespoň u těch, kdo si tato DLC nainstalovali.

Kdy to bude ke stažení: v neděli 30.7.2017. Ke stažení bude základní verze 2.7.0 se všemi svými nedostatky. Na zmíněných DLC se pilně pracuje.

Poznámka: pomoci lze nejen se samotným překladem, ale i s korekcí textů. Podmínkou pro korekci je dobrá čeština a u překladu… tam je to asi jasné. Překladatel musí umět přeložit větu. Jak to udělá, je mi jedno, ale musí to udělat na slušné úrovni. Vstupní testy se nedělají. Každý musí počítat s tím, že je to práce. Obtížná, vyčerpávající, náročná na pozornost.

WhiteHorse