Stellaris – sektory a frakce v updatu 2.2

V novém updatu 2.2 Le Guin budou předělány sektory a vliv frakcí. Jak už bylo řečeno dříve, zatím nelze zveřejnit vše, co bude tento update obsahovat a obrázky nemusejí být tím, co vyjde ve finální verzi.

Předělané sektory

Sektory byly od začátku kontroverzní rys hry. Skutečnost, že sektory odebraly hráči v podstatě veškerou kontrolu nad většinou říše některým hráčům skutečně vadila. Popravdě řečeno rozhodnutí předat planety sektorům bylo výsledkem starého systému dlaždic – kvůli obrovskému podílu mikromanagementu při větším množství planet. Povinná automatizace byla zcela nezbytná a účinně zabraňovala hráčům zabřednout do mikromanagementu stovek planet. Vzhledem k přepracování planet v updatu Le Guin není povinná automatizace nadále potřebná. Proto bude systém sektorů úplně předělán.

Místo toho, aby byly sektory samostatné mikroekonomiky, stanou se nyní ve vaší říši správní jednotkou s uspořádáním určeným galaktickou geografií. Každý sektor bude odpovídat jedné galaktické hvězdokupě. Sektory se budou automaticky vytvářet hned poté, co kolonizujete planetu v zatím nekolonizované kupě. Váš hlavní sektor bude logicky ten, ve kterém se bude nacházet váš hlavní systém. Veškeré rozhraní, týkající se sektorů a planet, bude nyní uspořádáno pomocí sbalitelných sektorových položek, umožňujících lepší přehled a správu velkého počtu planet. Každý sektor bude moci mít jako dříve guvernéra, ale všechny sektory nyní budou svou produkci automaticky posílat do zásob říše, místo aby je využívaly pro svou vlastní ekonomiku. Protože však stále chceme umožnit hráči nestarat se o správu některých planet, zachováme možnost přidělit zdroje guvernérovi, který je využije k rozvoji planet ve svém portfoliu. To samozřejmě znamená, že počet sektorů nebude omezen a vše, co poskytovalo dříve bonusy hlavním planetám sektoru se buď změní na jiné bonusy, nebo to bude úplně odstraněno.

Předělané štěstí frakcí

Frakce se změní také, i když ne tak zásadně, jako sektory. Většina jejich hlavních mechanismů bude zachována, ale štěstí frakce se změní na něco, čemu pracovně říkáme souhlas frakce. To je míra toho, jak moc frakce souhlasí s politikou vaší říše. Dříve měly frakce vliv teprve nad hodnotou 60% štěstí. Nyní budou mít frakce nějaký vliv vždycky. Bude korespondovat s množstvím jejich souhlasu, takže frakce s 10% souhlasem bude mít jen 1/10 vlivu, který má frakce se 100% souhlasem.

Souhlas frakce již také nebude přímo ovlivněn štěstím populace, ale spíše ovlivní štěstí populací, patřící k frakci, s malým zvýšením štěstí ve vyšší úrovni souhlasu frakce a stále tvrdších penalizací štěstí v nižších úrovních souhlasu frakce (to účinně posunuje práh vlivu pro různé hladiny štěstí). To by mělo znamenat, že i malé zvýšení souhlasu frakce se nyní přetaví do zisku vlivu a frakce téměř vždy poskytnou nějaký bonus, i když tento bonus může být vyvážen nešťastností a nepokoji, které může zavinit. Doufáme, že se nám podaří problém frakcí lépe zapojit do přímé politiky, aby byl snadno pochopitelný. Například místo toho, aby xenofilní frakce požadovala natvrdo plná občanská práva pro všechny druhy, může tato frakce požadovat určité nastavení politiky říše, která si v konečném výsledku vynutí přidělení rovných práv všem druhům.

Tak to je dnes vše. Příště přijdou na řadu obchodní trasy a obchodní hodnota.

WhiteHorse