Stellaris – rozhodnutí a bombardování planet v updatu 2.2

V novém updatu 2.2 Le Guin se mění edikty na rozhodnutí a jiné bude i bombardování planet. Jak už bylo řečeno dříve, zatím nelze zveřejnit vše, co bude tento update obsahovat a obrázky nemusejí být tím, co vyjde ve finální verzi.

Dnes tedy bude hlavním tématem rozhodnutí a bombardování planet.

Rozhodnutí
Planetární edikty jsou mrtvé. Ať žijí rozhodnutí! Rozhodnutí je nová fičúra hry, která nahradí staré planetární edikty. S planetárními edikty už bylo potřeba něco udělat a rozhodnutí umožňují daleko lepší postupy. Některá rozhodnutí mohou být uplatněna na každé planetě (ať už kolonizované, či nikoliv), ale musí být ve vašich hranicích. Za rozhodnutí může být nutné zaplatit nějaké zdroje a může také nějakou dobu trvat, než vejde v platnost.

Například výhoda vzestupu Ovládnutí přírody nyní umožňuje přístup k rozhodnutí Vyčištění země (viz obrázek níže). Některá rozhodnutí budou mít přepínač – například Stanné právo. Rozhodnutí o zavedení stanného práva vám umožní později toto rozhodnutí odvolat, pokud si to budete přát.

Systém bude plně modifikovatelný a uvidíme, jak se s tím modeři vypořádají.

Planetární bombardováni a devastace
Aby bombardování planet lépe vyhovovalo novému systému, bylo mírně upraveno.

Když je planeta bombardována, utrpí devastaci. Devastace se pohybuje v intervalu 0 – 100 a přímo postihuje množství obytných prostor na planetě, komfort, obchodní hodnotu a růst populace. Odstranění devastace bude podle očekávání nějakou dobu trvat a bude také něco stát.

Flotily mají různé bombardovací postoje. Každý postoj ovlivňuje rychlost devastace a velikost šance na zabití populace při bombardování. Čím vyšší je devastace planety, tím vyšší je šance na zabití populace.

Když se stavební slot kvůli nedostatku požadované populace pro svou činnost stane neplatným, stavba v tomto slotu se zhorutí. Zhroucená budova může být opravena, jakmile budou opět splněny požadavky tohoto slotu na množství populace.

Vyskytly se námitky, že devastace je příliš tvrdý postih. Devastace proto ještě bude prověřena. Obnova po devastaci by se neměla stát nemožným úkolem.

Příště se něco dozvíte o přepracovaných tradicích. Tento díl je trochu kratší, ale příště to prý bude lepší. Tady je malá návnada.

WhiteHorse