Stellaris – přepracované planety v patchi 2.2 – 4. část

Přepracované planety v patchi 2.2 ‚Le Guin‘ – kompletní rekonstrukce systému řízení planet a změna planetárních dlaždic.

V poslední části části se podíváme na některé speciální říše a planety – společná mysl, strojová říše a habitat.

Strukturované vědomí
Jeden z důvodů kompletního předělání systému planet ve Stellaris je možnost představit různé druhy, které se na planetě mohou vyskytnout. Ve starém systému je planeta se strukturovaným vědomím velmi podobná planetám jiných říší. Je tam jen několik málo rozdílů, například že populace namjí štěstí. V novém updatu se to značně změní. Společná mysl a strojové říše budou mít své vlastní distrikty, stavby, vrstvy, práce a planetární mechanismy. Společná mysl a strojová říše budou mít oproti normálním říším některé odlišnosti.

Nebudou vytvářet obchodní hodnotu a nebudou mít žádné interní obchodní trasy. Nebudou mít štěstí a místo zločinnosti se u nich budou vyvíjet deviace, které budou představovat selhávání dronů, nebo jejich „duševní“ poruchy. Místo běžných vrstev budou jejich populace rozděleny na jednoduché a komplexní drony. Jednoduché drony budou produkovat komfort a zdroje a komplexní drony budou produkovat výzkum, jednotu a vyrábět zboží. Komfort pro strukturované vědomí představuje kapacitu údržby, požadované pro zachování funkčnosti planety. Bude mít rovněž vliv na stabilitu a nahradí tak štěstí populací. Stabilita bude v případě strukturovaného vědomí reprezentovat hladkou funkčnost planety jako část kolektivu. Pokud budou na planetě jen drony, nedojde na ní ke vzpouře, ale vyskytnou se na ní jiné potíže, které způsobí různé penalizace výroby. Strukturované vědomí nevyrábí luxusní zboží. Jedinou výjimkou je výroba luxusního zboží pro jejich biotrofeje.

Společná mysl
V novém updatu se planety se společnou myslí zaměřují na prudký růst. Místo městského distriktu mají úlový distrikt, který poskytuje velké množstvá bydlení a každý jejich zdrojový distrikt poskytuje tři pracovní místa všude tam, kde normální říše mají jen dvě. Společná mysl používá pro růst populací normální biologické mechanismy a může používat interní migraci dronů, které se budou stěhovat s přeplněných světů na světy s dostatkem ubytování. Společná mysl má speciální stavbu líheň, ve které jsou pracovní místa s vysokou spotřebou jídla a která zvyšuje populační růst planety. Kromě toho má společná mysl vlastní sadu staveb. Nemá například úroveň lodě, přestavěné na kryt. Společná mysl má od prvního dne plně funkční hlavní město. Všechny tyto změny umožňují společné mysli rychlý růst a nárokování obrovských oblastí pro úl.

Strojové říše
Strojové říše mají některé podobné rysy se společnou myslí, ale nezaměřují se primárně na průdký růst, ale spíše na efektivní využití zdrojů. Stejně jako společná mysl mají vlastní druh bydlení, svazový distrikt a jejich těžební distrikty také poskytují tři pracovní místa tam, kde normální říše mají dvě. Navíc však mají značné bonusy k produkci hotových výrobků a pracovní místa jako je výrobce jsou efektivnější a produktivnější verzí běžného metalurga. Nejsou však schopny přirozeně vytvářet nové populace a musejí se spoléhat na drahá pracovní místa replikátorů, stavějících nové drony. Strojové říše jsou ideálním řešením pro říši, která si chce zachovat soběstačnost a vyniknout v případě, že mají přístup k většímu množství zdrojů.

Habitaty
Poslední mechanikou, která se v novém updatu značně změní, jsou habitaty. Habitaty se stavějí a získávají stejně, jako dříve, ale nebude to už planeta s velikostí 12 dlaždic s hrstkou speciálních staveb. Habitaty mají nyní velikost jen 6 (8 s mistry staviteli), ale mají zcela unikátní sadu distriktů. Místo městských, těžebních a zemědělských distriktů budou habitaty stavět tyto distrikty:

Ubytovací distrikt: poskytuje bydlení
Výzkumný distrikt: pokytuje pracovní místa ve výzkumu
Obchodní distrikt: poskytuje obchodní hodnotu (jen pro nestrukturované)
Zábavní distrikt: poskytuje pracovní místa jednoty a komfortu (jen pro nestrukturované)
Reaktorový distrikt: poskytuje pracovní místa v energetice (jen pro strukturované)

Bez ohledu na typ každý distrikt, postavený na habitatu, poskytuje pevné množství infrastruktury (nyní 5, nebo 1 stavbu za 2 distrikty). Na habitatu lze stavět většinu běžných planetárních staveb a může se proto specializovat například na obchod, výrobu zboží nebo výzkum, ale postrádá prakticky všechny možnosti produkovat základní suroviny. Penalizace výzkumu a jednoty jsou založeny spíše na množství distriktů než na množství planet. Proto distrikty v habitatech v porovnání s běžnými planetárními distrikty poskytují více ubytování, infrastruktury a pracovních míst.

Poznámka: všechny obrázky rozhraní jsou jen ilustrační, rozhraní se samozřejmě ještě bude vyvíjet.

To je o předělání systému planet vše. Někdy příště se podíváme na další zajímavé změny v updatu Le Guin. A že jich ještě bude!
¨
WhiteHorse