Stellaris – přepracované planety v patchi 2.2 – 3. část

Přepracované planety v patchi 2.2 ‚Le Guin‘ – kompletní rekonstrukce systému řízení planet a změna planetárních dlaždic.

V této části se seznámíme se štěstím, stabilitou a zločiností.

Planetární stabilita

V updatu Le Guin je planetární stabilita nejdůležitějším faktorem pro určení produktivity a prosperity planety. Planetární stabilita představuje celkovou politickou stabilitu na planetě a je ovlivněna velkým množstvím dalších faktorů, jako jsou štěstí populace, bydlení, občanská vybavenost, zločin a tak dále. Planetární stabilita se pohybuje v intervalu 0 – 100% a její základní úroveň je 50%.

Planeta se stabilitou nejméně 50% získává bonusy k produkci zdrojů a imigračnímu tlaku, zatímco planeta se stabilitou menší než 50% bude postižena penalizacemi produkce a zvýšeným tlakem na emigraci. Pod 40% stability na planetě dojde k nepříjemným událostem, jako jsou hladomory, teroristické útoky atd., které mohou už tak nízkou stabilitu srazit ještě níže, až k prahu ozbrojeného povstání. Události, které nakonec ve hře zůstanou, jsou zatím stále předmětem prověřování a testování, případně přenesení do nového systému zločinu, takže o přesném spouštěcím bodu ozbrojeného povstání zatím není rozhodnuto.

 

Štěstí populace a schvalovací hodnocení

Hlavním faktorem pro určení stability planety je štěstí populací. Každá planeta, obsahující alespoň jednu populaci se svobodnou vůlí, má schvalovací hodnocení populace, které je složeno z průměrného štěstí populace, modifikovaného její politickou silou. Každá populace má politickou sílu závisející na její vrstvě a životních podmínkách. Například populace vládců, žijící ve stratifikované ekonomice, bude mít obrovskou politickou moc a její štěstí může být pro hodnocení dokonce důležitější, než štěstí desítky dělnických populací.

Nicméně i populace s mizivou či žádnou politickou silou může vaše schvalovací hodnocení snížit, takže planeta s velkým počtem rozhněvaných otroků bude potřebovat nějaké ty vládcovské populace, aby tu chamraď udržely v lajně. Úroveň štěstí jedné populace již neovlivní její produktivitu. Pro zajištění vysoké produktivity vaší planety nyní stačí jen zajistit vysokou stabilitu této planety.

Nezáleží na tom, zda toho dosáhnete pomocí štěstí vašich populací, nebo železnou pěstí a svými etikami, politikou a herními preferencemi. Štěstí jednotlivé populace však není tak úplně bez vlivu, protože určuje, jak ochotně populace přijme vaši vládní etiku a ovlivní také míru zločinnosti, kterou vyprodukuje.

 

Komfort

Jako součást konsolidačního systému, vztahujícímu se ke štěstí, byla přidána další hodnota, nazvaná komfort planety. Komfort představuje infrastrukturu, zařízení a pracovní místa, zabývající se každodenními potřebami obyvatelstva planety. Aby nebyla penalizována, potřebuje planeta přinejmenším tolik komfortu, kolik má infrastruktury a většina komforu nad nebo pod toto číslo zvyšujenebo snižuje štěstí populací.

Velké budovy a vládcovská pracovní místa produkují základní množství komfortu a mohou stačit na řídce osídlený těžební svět, ale urbanizované planety budou nejspíš vyžadovat, aby byla část jejich infrastruktury vyčleněna na pracovní místa sloužící k zábavě a udržela tak populace šťastné. Mnohé věci, které ve starém systému dlaždic měly přímý vliv na štěstí populací, nyní produkují komfort a přímé modifikátory štěstí budou přidělovány jen velmi zřídka. Udržet obyvatelstvo šťastné bude nyní spíše vyžadovat čas a zdroje a ne jako dříve nastavět na planetě budovy a hodit si nohy na stůl.

 

Zločinnost

Aby na planetě – zejména hustě zalidněné – nebyly jen možnosti ozbrojeného povstání a přímé penalizace, byla zavedena hodnota zločinnosti. Zločinnost generují prakticky všechny populace se svobodnou vůlí a může se na planetě pohybovat v intervalu 0 – 100%. Šťastné populace generují méně zločinosti, ale jen 100% šťastné populace negenerují žádnou zločinnost.

Za zločinnost nejsou žádné přímé penalizace, ale může způsobit vznik pašeráckých a zločineckých gangů. To je samozřejmě obecně škodlivé, ale může to poskytnout některé zajímavé příležitosti a rozhodnutí, která by jinak na planetě s perfektním právním stavem nebyla k dispozici. Celkově je však rozumné se příliš velké míře zločinnosti na planetě vyhnout, protože zločinnost může snížit stabilitu a zavinit odchod populací z jejich obvyklých pracovních míst a přechod na místa v organizovaném zločinu. Tato místa pak na postižené planetě snižují produkci zdrojů.

Pro boj se zločinností můžete postavit například okrskový distrikt, který vytváří pracovní místa vymahačů, bojujících se zločinností. Obecně platí, že říše, které udržují své populace v poslušnosti represemi a nerovností, budou muset zaměstnat více vymahačů, ale získají některé další možnosti, jak se vypořádat se zločinností. Třeba i způsob, jak pevně integrovat kriminální podniky do vaší společnosti. Na přesných detailech se zatím ještě pracuje.

To je zatím všechno. V poslední části se podíváme na strojové říše, společné mysli, habitaty a další mechanismy, které je nutné v rámci předělání planet ještě změnit.

Na závěr tady mám ještě takovou zajímavost. Uživatel NormalGuy mi zaslal graf, který nalezl na internetu a který srozumitelně vyjadřuje vztahy mezi jednotlivými hodnotami. A rovnou ho i přeložil do češtiny, za což mu děkuji. Je tam jen jedna maličkost, kterou se mi ve schématu nechtělo měnit – okresy budou kvůli konzistenci a stylu překladu distrikty.

Mám radost, že vás naše stránky zajímají a pokud i vy ostatní najdete na netu něco, co by se k některému z témat mohlo hodit, nebojte se mi to poslat. Každému odpovím a relevantní příspěvky zveřejním. A pokud byste poslali něco, co se momentálně zrovna nehodí, nevadí. Třeba se to bude hodit později.

WhiteHorse