Stellaris – megakorporace v updatu 2.2

V novém updatu 2.2 Le Guin budou nové megakorporace. Jak už bylo řečeno dříve, zatím nelze zveřejnit vše, co bude tento update obsahovat a obrázky nemusejí být tím, co vyjde ve finální verzi.

Megakorporace
Megakorporace je druh říše, která využívá nové korporátní úřady. Je to mezihvězdné impérium komerčního typu se zaměřením na obchod a tvorbu obrovských zisků energokreditů. Na rozdíl od ostatních dvou úřadů, přidaných v DLC Utopia a Synthetic Down, nemají korporátní úřady speciální etiku, ale budou podporovat obvyklou etiku říše. Můžete tedy hrát jako autoritářská spirituální společnost s nájemnými dělníky, nebo jako egalitáři, pečující o blaho svých občanů. Bez ohledu na vaši etiku však představitelé korporací mají jako volební formu oligarchii a každých dvacet let se z určité skupiny kandidátů vybere nový vůdce.

Korporátní úřady mají svou vlastní sadu občanských nauk s několika výhodami a několika stinnými stránkami. Magakorporace má vyšší administrativní limity (co do velikosti vaší říše bez různých penalizací a vyšších nákladů na jednotu), ale při překročení limitu utrpí oproti normálním říším dvojnásobnou penalizaci. To znamená, že megakorporace nemohou přímo ovládat příliš velký prostor a měly by se zaměřit na ovládání menšího množství kvalitních planet a systémů. Megakorporace mají také speciální verze administrátorských a kulturních pracovních míst, nazývaných ‚exekutiva‘, která kromě jiných účinků produkují dodatečnou obchodní hodnotu.

Korporátní úřady u těch, kdo mají megakorporaci, plně nahrazují starou občanskou nauku ‚Korporátní dominium‘, ale ti, kdo ho nemají, si stále mohou tuto nauku vybrat.

Filiálky
Aby vykompenzovaly nedostatky v přímém ovládání teritoria, mohou megakorporace budovat na dalších planetách říše filiálky. Filiálka je samostatná část na obrazovce planety, která je po kontrolou megakorporace. Megakorporace tam může budovat speciální korporátní stavby. Filiálky mohou být stavěny jen na normálních planetách říší (nestrukturovaných, nekorporátních), které s megakorporací podepsaly komerční smlouvu. Komerční smlouva je obchodní dohoda, podepsaná mezi dvěma nestrukturovanými říšemi. Umožňuje každé říši získávat příjem poměrný k velikosti obchodní hodnoty říše a je součástí bezplatnéhu updatu Le Guin.

Filiálky generují vlastníkům megakorporace příjem, založený na množství obchodní hodnoty planety. Je tedy nejlepší stavět je na planetách s velkým počtem populací. Kromě toho lze na každých 25 populací na planetě postavit jednu korporátní budovu (až do celkových čtyř). Korporátní budovy jsou obvykle vzájemně prospěšné, poskytují určité modifikátory (např. lodní kapacitu) nebo produkují zdroje (například slitiny). Poskytují také modifikátor majiteli planety (například komfort), nebo zvyšují počet pracovních míst. Mnoho korporátních budov také zvyšuje obchodní hodnotu, což přináší prospěch jak megakorporaci, tak majiteli planety. Obecně získá megakorporace větší prospěch, než majitel planety. Filiálky umožní megakorporaci svou říši mírně zvětšit, ale zpravidla se nevyplatí stavět je na řídce obydlených světech.

I když založení filiálky vyžaduje komerční smlouvu, zrušení této smlouvy neznaméná, že filiálka bude na vaší planetě automaticky zrušena. Zbavit se filiálky není tak jednoduché! Každá říše, mající planetu s neoprávněně fungující filiálkou (bez aktivní komerční smlouvy), získává casus belli Vyvlastnění. Pokud bude úspěšně vedena válka, všechny filiálky na planetách vítězné říše budou uzavřeny a útočník získá za každou uzavřenou filálku určitý počet energokreditů. Vyhlášení války je však nutné velmi dobře uvážit, protože jestli útočník prohraje a bude megakorporací přinucen kapitulovat, bude se muset stát dceřinnou společností megakorporace (detaily viz níže). Megakorporace nemůže zakládat filiálky na planetách říše, se kterou je ve válečném stavu, nebo se kterou má příměří.

Dceřinné společnosti
Dceřinné společnosti jsou zvláštním typem poddanství, který přichází v úvahu jen pro megakorporace a nahrazuje ostatní poddanské typy (vazalství, poplatnictví, protektorát). Mají určitou diplomatickou nezávislost a mohou se šířit do dalších systémů, ale musejí se k megakorporaci přidat v jejích válkách a platí jí 25% svého měsíčního příjmu energokreditů. Dceřinné společnosti nelze integrovat.

Kromě obvyklých občanských nauk mají megakorporace ještě kriminální odkaz a evangelizaci mas.

Kriminální odkaz
Kriminální odkaz nevyžaduje žádnou etiku, ale po začátku hry nemůže být přidán nebo odstraněn. Mění korporace na zločinecký syndikát, který nemůže uzavírat komerční smlouvy, ale pro založení filiálek na planetách jiné říše nepotřebuje povolení. Příjem filiálek je závislý na urovni zločinnosti planety. Vyšší úroveň poskytuje větší příjmy a syndikát má vlastní sadu budov, které kromě jiných účinků zvyšují zločinnost na planetě. Zločinecký syndikát nicméně není pro majitele planety zcela bez výhod, zejména když má majitel možnost zvolit koexistenci s kriminálními živly na planetě. Je také možné paralyzovat zločinecký syndikát tvrdým vymáháním práva, odříznout syndikát od příjmů, zavřít jeho filiálku a po určitou dobu blokovat výstavbu další.

Evangelizace mas
Vyžaduje spiritualistickou etiku a po začátku hry může být libovolně přidávána a rušena. Mění megakorporaci na megacírkev a získává pro spiritualistickou etiku vysokou atraktivitu, která ve formě zvýšeného obchodu přináší vysoké zisky od spiritualistických populací na planetách s jejich filiálkami. Tyto zisky představují desátek a hlavní kult konzumerismu a utrácení. Megacírkev může stavět na planetách se svými filiálkami speciální chrámy prosperity, které podporují atraktivitu spiritualismu, díky čemuž přibývají spiritualistické populace a ekonomické výhody pro megacírkev i majitele planety. Říše, která si nepřeje mít ve svých populacích spiritualisty, si samozřejmě může sama rozhodnout, zda povolí či nepovolí na svých planetách přítomnost megacírkve a jejích filiálek. Evangelizace mas může být libovolně kombinována s kriminálním odkazem.

To by pro dnešek stačilo, ne? Příště to bude o rozšiřování megakorporací na téma Ekumenopolis a nové komplexy (ne, nepůjde o komplexy méněcennosti).

WhiteHorse