Paradox udělal ze svých her nekonečný příběh. Příběh, ve kterém není nikdy hotovo, neustále vycházejí nové patche nebo DLC a kde každá dokončená práce znamená čekání na další práci. Překladatelů, ochotných tohle dělat je nedostatek. Je to dlouhodobý závazek, jehož konec je v nedohlednu. Udržet překlad aktuální znamená okamžitě reagovat a rychle přeložit každý patch. Když má takový patch 300 normostran, není to práce na jedno odpoledne.

Máte rádi hry Paradoxu, označované jako Grand Strategy? Hrajete raději v češtině než v angličtině, i když anglicky umíte? Umíte dobře česky? Nechcete se tedy přidat k překládání?

Některé týmy zájemce o překlad podrobí jakési zkoušce s vysokými nároky, čímž je mnohdy spolehlivě otráví a přijdou tak o nadějné spolupracovníky. Mnohdy si neuvědomují, že cílem překladu není otrocky přeložit to, co je v textu, ale text převyprávět tak, aby byl zachován jeho smysl a hráč si „početl“. Já nikoho nezkouším. Pokud se mi překlad nezdá, prostě ho opravím.

Co chci od překladatele? Pokud znáte moje překlady, víte, jak by to asi mělo vypadat.

Překladatel musí umět překlopit anglickou větu do češtiny. To je pochopitelně zcela zásadní požadavek. Ale nemusí to být ani rodilý mluvčí, ani Martin Hilský, i když by to samozřejmě bylo fajn.

Překladatel musí umět dobře česky. To znamená, že musí ovládat na slušné úrovni pravopis a musí umět sestavit českou větu s českou syntaxí. Mnoho lidí větu přeloží tak jak je, s anglickou syntaxí. To je velká chyba a taková čeština – i když je většinou srozumitelná – nevypadá dobře a mnohdy působí poněkud násilně a kostrbatě.

Překladatel nesmí být slibotechna. Jinak řečeno: pokud se zaváže ke spolupráci, musí spolupracovat. Nesmí se na to vykašlat a pak dělat mrtvého brouka. Každý nedokáže jako já udělat denně 10 a více normostran, ale jednu, dvě nebo tři ano. Každá pomoc je v tomto případě dobrá a výsledky přináší jen pravidelná práce.

Překladatel by měl mít „načteno“. To už je vlastně bonus. Dnes sice není čtení v módě (civění do xichtoknihy není čtení), ale kdo nečte, nerozvíjí si slovní zásobu a neupevňuje si syntaxi jazyka. Pro někoho to může být strašlivá představa, ale čtením se zde skutečně myslí čtení knih.

Spolupráce neznamená jen překládání. Při překladech se v tom moři textů a časovému tlaku vyrojí množství chyb a překlepů. To je prostor pro ty, kteří by rádi přiložili ruku k dílu, ale s angličtinou si moc netykají. V této oblasti je ještě mnoho práce zejména v Crusader Kings.

Pokud by měl kdokoliv zájem o nějakou formu spolupráce, nechť mi napíše na adresu uvedenou v kolonce kontakt.

O co se jedná při překladech, jak to je či není složité, se můžete podívat na stránce Jak se to dělá.
Na další stránce Co budete potřebovat je popsáno, jaké pomůcky a proč budete k práci potřebovat (vše je zdarma).

Na závěr uvedu jeden odstrašující příklad z překladu Crusader Kings 2, který jsem převzal po mnoha předchůdcích a dotáhl ho do aktuálního a přijatelného stavu. Takhle by to rozhodně vypadat nemělo:

originál: „All is well that ends well!“
překlad: „Vše správné dobře Náš lenní!“

Kdo nevěří, ať tam běží. Tuto překladatelskou perlu najdete ve verzích 2.7.0 a 2.7.2 v nerevidované verzi v souboru text1.csv na řádku 4081, proměnná EVTOPTA63057.