Imperátor – deník vývojáře č. 42

Zdravím vás. Vítejte u 42. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnešní deník se bude týkat některých změn u žoldnéřů, pevností, kmenů, kmenových družin a ačívmentů.

Zóny kontroly

Jak už bylo popsáno dříve, v Imperátorovi budou pevnosti a zóny kontrol, které důvěrně znají hráči EUIV. Jednoduše řečeno pevnost využije zónu kontroly nad všemi městy kolem a zbrzdí pohybu nepřátelských jednotek. Při expanzi v Imperátorovi může být ovládnout města po vstupu na nepřátelské území docela pracné. Je to obtížné zejména tehdy, kdy již bylo dosaženo vojenského vítězství, nepřátelské vojsko je vyhnáno a místní pevnosti jsou pod vaší kontrolou.

Aby se usnadnilo převzetí měst ve chvíli, kdy jste již de facto vyhráli, všechny pevnosti začnou uplatňovat kontrolu nad okolními městy, dokonce i na nepřátelském území. To znamená, že jakmile jednou pevnost padne do vašich rukou, ušetříte armádě práci s dobýváním měst v zóně kontroly pevnosti. Pevnostní kontrola funguje i přes hranice, takže pohraniční pevnosti začnou automaticky uplatňovat svůj vliv na okolní nepřátelská města, která nejsou chráněna nepřátelskou pevností nebo vojáky. Kromě toho nyní budete muset v provincii dobýt všechny pevnosti a její hlavní město a teprve potom budete moci provincii požadovat v mírovém jednání.

 

Žoldnéři

I když budou námezdní vojska v Imperátorovi hrát důležitou roli, časem bude stále větší problém, aby hromadně najatí žoldnéři dokázali náhlým úderem rozhodnout bitvu nebo obležení. Nově najatí žoldnéři totiž budou začínat s morálkou 0 a pozvolna si budou vytvářet plnou morálku. Tím se také stane důležitější schopnost najmout si je na delší dobu.

 

Kmenové družiny

Jak už bylo popsáno dříve, družiny kmenových vůdců jsou armády, které mohou být nezbytné pro expanzi kmene, ale jejich velikost závisí spíše na vůdci klanu, než na vás. Je však poněkud problematické platit za tyto armády a nemít přitom pod kontrolou jejich odvody. Proto nyní bude placení za družinu zcela v rukou vůdce klanu a za jejich údržbu nebude kmen nic platit. Kmeny si ovšem budou muset zaplatit o 50% víc za všechny vojáky, které budou rekrutovat a plat každého kmenového vůdce se zvýší ze 2% na 5% ze státních příjmů. Tím se také zkomplikuje volba množství klanových vůdců, které budete chtít mít ve svém kmenu (lze to mírně upravit některými kmenovými zákony).

Ačívmenty

Stejně jako v ostatních hrách Paradoxu i zde můžete získávat ačívmenty. Obvykle mají význam pro hráče, kteří se rádi pochlubí jejich získáním a k jejich dosažení je nutné hrát v módu Ironman. Ačívmentů bude celkem 50 a budou udělovány podle geografického zaměření a obtížnosti.

Velmi snadná:

 

 

Cincinnatus: Určete diktátora v republice a nechte ho odstoupit

 

 

 

 

Nerušte mé kruhy: výzkum 40 vynálezů

 

 

 

Kmenová harmonie: změna zákonů v kmenové zemi.

 

 

 

Oplátka caesarovi: obsaďte ve válce všechny země.

 

 

 

Nový domov: nějaký kmen se stěhuje do prázdného města.

 

 

 

Alea Iacta Est – udržte diktátora u moci.

 

 

 

Vojáci štěsteny: monarchie se zbaví pretendera tím, že z něj udělá žoldnéře.

 

 

 

Panem et Circenses – podílejte se na 10 olympijských hrách.

 

 

 

Mezinárodní vztahy – spřátelte se se 2 dalšími vládci.

 

 

 

Strategické rezervy – dovezte nebo vyrobte ve svém hlavním městě všechny druhy strategického zboží.

 

 

 

Snadná:

 

Triumvir: přežijte občanskou válku.

 

 

 

 Aristotelův odkaz – všechny 4 větve výzkumu dosáhnou v každé schopnosti úrovně 11 (vojenství, důvtip, charisma a oddanost).

 

 

 

Závist světa – vlastní město s civilizační hodnotou nejméně 100.

 

 

 

Kmenové shromáždění: staňte se z kmene republikou.

 

 

 

Hispania Universalis: za velkou Iberii.

 

 

 

Co pro nás kdy Římani udělali? Jako Řím vlastněte celou Palestinu. Ve všech městaech v judejské oblasti získejte civilizační hodnotu nejméně 70.

 

 

 

Punská nadvláda: jako Kartágo si podrobte Hispánii.

 

 

 

Nové římské časy – vlastněte jako Řím Carialu, Italiku a helvétské provincie.

 

 

 

Antipaterův sen – jako Makedonie si podrobte oblasti Řecka a Epiru.

 

 

 

Obléhatel – jako Frýgie vydrancujte Babylon, Alexandrii, Lysimacheu a Pellu.

 

 

 

 

Střední:

 

Přes 9000: získejte více než 9000 populací.

 

 

 

Římani jsou šílení: vytvořte Galii.

 

 

 

Carthago Delenda Est: Dobuďte Kartágo a vydrancujte jej.

 

 

 

Nové království: vytvořte Egypt, získejte následníka a podrobte si Nubii a Sýrii.

 

 

 

Město, po kterém svět touží: založte 15 obchodních tras v Byzanci (teoretické maximum hlavního města).

 

 

 

Pyrrhovo vítězství: jako Epirus obsaďte Řím

 

 

 

Zrádný Albion – sjednoťte Albion (rozhodnutí) do 50 let.

 

 

 

Imperiální ambice: přijměte imperiální typ vlády.

 

 

 

Bójové jsou zpět ve městě: jako Bójové dobuďte bójskou oblast.

 

 

 

Panhelénská liga: sjednoťte Řecko do Řecké republiky.

 

 

 

Stonehenge: jako země megalitů vlastněte 20 zdrojů kamene u města Cunetio.

 

 

 

Soter: jako Ptolemaiovský Egypt získejte výboji nebo stavbou všechny divy světa.

 

 

 

Ke konci světa: jako Seleucijská říše nebo Bactria dobuďte oblasti Gandhara, Mahdyadesa, Pracya, Maru a Avanti.

 

 

 

Tři velké ohně: vytvořte Persii a vlastněte Ganzak, Nevshapur a Gur.

 

 

 

Svatý oheň – znesvěťte svatá místa 10 jiných náboženství.

 

 

 

Těžká:

 

Žádné světy k dobývání: obnovte Alexandrovu říši jako nástupnický stát.

 

 

 

Garum Nobile: vyrobte v jednom městě přebytek 10 ryb.

 

 

 

Skutečný vandal: Začněte jako Vandalia, migrujte do Afriky, celou ji dobuďte a ve válce okupujte Řím.

 

 

 

Germania Magna: jako germánská země vlastněte všechny oblasti Germania, Germania Superior, Vistula a Boiohaemum.

 

 

 

Muž, který se stal králem: jako Bactria získejte nezávislost a dobuďte oblast Ariana, Bactria a Gandhara.

 

 

 

Ašókovy pilíře: jako Mauryja dobuďte celou Indii, konvertujte ji k budhismu a získejte 80% náboženské jednoty.

 

 

 

Mare Nostrum: jako Řím dobuďte všechna města na pobřeží Středomoří.

 

 

 

Megalopolis: jako země Megalopolis získejte ve městě Megalopolis 80 populací.

 

 

 

Pax Aeterna: dobuďte svět.

 

 

 

Molon Labe!: jako Sparta dobuďte Persepolis a vydrancujte ho.

 

 

 

Velmi těžká:

 

Koření musí proudit: jako Mosylon ovládněte veškerou produkci koření.

 

 

 

Davidovo království: jako židovská země spojte Palestinu, Sýrii a expandujte k oblastem Nilu a Tigridu.

 

 

 

Oplátka Alexandrovi: jako nemauryjský hinduista, budhista nebo jainu dobuďte Pataliputra, Babylon, Memphis a Atény.

 

 

 

Heraclea Persica: Začněte jako Heraclea Pontica a vytvořte achaemenidskou říši.

 

 

 

Tyrský purpur: vytvořte Fénicii, získejte celkem nejméně 500 lodí a v Tyru přebytek 5 barviv.

 

 

To pro dnešek myslím stačí.

WhiteHorse