Imperátor – deník vývojáře č. 41

Zdravím vás. Vítejte u 41. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes se znovu vrátíme k diplomacii a různým způsobům, kterými budete muset řídit svou expanzi a mezistátní vztahy. Podíváme se také na vnitřni management a tyranii.

 

Agresivní expanze

Agresivní expanze je míra agresivity vaší politiky a možnost ohrožení, hodnocená z hlediska ostatních zemí. Narůstá po vyhlášení válek a obsazení zemí. Projevuje se především na mezistátních vztazích, na štěstí zahraničních populací a v poddanských státech, které ovládáte. V zemi, která má málo zahraničních populací, má agresivní expanze mnohem menší účinky. V historii dokonce v některých zemích neměla agresivní expanze žádný vliv. Aby to nebylo bezvýznamné i pro mocnosti bez zahraničních poddaných, zvyšují se za každý bod agresivní expanze nad 50 náklady na jednotlivé síly o 2% a o 5% se snižuje štěstí stejné kultury.

 

Mír – agresivní expanze časem klesá

Vysoce agresivní země nebude nikdy oblíbená, ale nemusí být nutně pořád nenáviděná. Když je země v míru, agresivní expanze určitou rychlostí klesá. Rychlost poklesu je založena na celkové agresivní expanzi. To znamená, že zemi s vysokou hodnotou agresivní expanze bude v míru tato hodnota klesat poněkud rychleji a tato rychlost poklesu bude držena v rozumné úrovni. Čím vyšší hodnotu agresivní expanze budete mít, tím menší rychlostí bude narůstat, protože vaše další agresivita již nemůže přiliš změnit už tak špatný názor, který na vás okolní svět má.

 

Diplomatický postoj

Všechny akce nejsou diplomatické. Některých cílů vaší země lze nejlépe dosáhnout pomocí zahraniční politiky. V Imperátorovi budete moci nastavit svůj diplomatický postoj vůči zemi, kterou ovládáte a to bude hlavní diplomatický směr, který budou všichni vaši diplomati dodržovat. Postoje jsou zaměřené na různé cíle a jejich účinky vám nakonec pomohou tyto cíle splnit. Změna vybraného postoje vás bude stát nějakou rétorickou sílu a při každém použití bude dražší.

Diplomatické postoje jsou:

Neutrální postoj:

• +1 slot pro diplomatické vztahy

S tímto postojem začíná většina zemí a umožní vám zvolit možnosti dle vaší libovůle. Jeden diplomatický slot navíc se hodí pro všechny druhy diplomatických aktivit, zejména při sníženém základním množství vztahů.

Smířlivý postoj:

• Pokles agresivní expanze +20%
• Cena zlepšení vztahů -25%
• Názor spojenců +25
• Názor ostatních v diplomatickém dosahu +10

Tento postoj je užitečný, když už za sebou máte nějakou expanzi a chcete, aby vás svět znovu považoval za potenciálního přítele.

Obchodnický postoj:

• Státní příjem z obchodu +25%
• Cena za vytvoření obchodní trasy -25%
• Názor jiných se stejným postojem +30
• Názor ostatních v diplomatickém dosahu +20

Tento názor vám umožní zaměřit veškeré diplomatické úsilí státu na výnosné obchody.

Bojovný postoj:

• Cena válečného skóre -20%
• Cena vytvoření nároku -10%
• Názor sousedů -20
• Názor ostatních v diplomatickém dosahu -10

Tento postoj se zaměřuje na rozšiřování území a nacházení důvodu ke zvětšování vaší říše.

Podmanitelský postoj:

• Rychlost integrace +25%
• Loajalita poddaných +10%
• Názor poddaných +20

Tento postoj se zaměřuje na vaše poddanské státy a jejich těsnějšímu připoutání k vaší zemi.

 

Tyranie

Tyranie je hodnota, která indikuje, jak vaše země nakládá s vlastním obyvatelstvem. Zvyšuje se akcemi, kterými stát zasahuje rázněji, než se očekává. Uvěznění osob, přinucení guvernérů měnit svou guvernérskou politiku a protlačování rozhodnutí senátem se samozřejmě nebude nikomu líbit. Všechny podobné akce zvýší hodnotu tyranie v zemi. Při rostoucí tyranii se bude snižovat názor vašich občanů a guvernéří a velitelé budou méně loajální. Býti tyranem má nicméně také své výhody. V republice s vysokou tyranií bude méně pravděpodobné, že by senát měl odvahu vám odporovat a tyranie se může transformovat do permanentní diktatury. Tyranie také zlevňuje tyranské akce, jako je uvěznění či popravy a zvyšuje výkonnost otrockých populací.

 

Interakce postav

I když už dříve byla řeč o vzájemných interakcích postav, byly ještě přidány další možnosti. Nyní se podíváme na některé novější interakce, o kterých jsme asi ještě nemluvili:

• Uspořádání her: Každých 5 let může váš vládce uspořádat a zaplatit hry, aby zvýšil svou popularitu.
• Odměna pro veterány: kohorty loajální úspěšnému a ambicióznímu generálovi se mhou stát problémem. Za peníze a nějakou sílu jich část můžete získat zpět.
• Dát volnou ruku: dejte svým zaměstnaným postavám volnou ruku, aby mohly konat v rámci své pozice dle vlastní vůle. Postupně to zvyšuje jejich loajalitu a korupci. Se zvyšující se korupcí roste podíl ze státních příjmů, který si zkorumpovaná postava strčí do kapsy na úkor státu. Náklady na loajalitu budou vráceny.
• Velký plat: velkorysým zvýšením platu některé rodiny můžete zvýšit loajalitu její hlavy. To se velmi hodí, když proti vám opovrhovaná rodina postaví armádu.
• Gladiátorský debut: za krajních okolností lze povolit vězni, aby si vybojoval svobodu. To bude nepochybně populární a může se stát, že bude zabit, ale může to také skončit jeho propuštěním.
• Velké vzdání cti: stejně jako uspořádání triumfu je toto způsob, jak uctít a finančně odměnit generála s mnoha loajálními vojáky. Z neloajálního a nebezpečného generála je dokonce možné touto cestou udělat loajálního generála, který se pak rozloučí se svou armádou.
• Zavržení: konfiskace peněz a uvěznění osoby. Celá její rodina ztratí loajalitu a vy získáte tyranii.
• Povýšení klanového vůdce: umožní klanovému vládci projevit přízeň jednomu vůdci klanu, který se pak stane loajálnějším. Loajalita ostatních vůdců klanu poklesne.
• Velká autonomie klanu: neloajálním klanovým vůdcům lze povolit vzít s sebou část klanu a vzdát se jeho pozice ve vašem státu. Jedna z vašich provincií se tak stane nezávislou a klanový vůdce se stane vaším poplatníkem.
• Pokus o podplacení žoldnéře: zaslání nabídky žoldnéřské skupině, aby za jistý obnos opustila svého aktuálního zaměstnavatele, který vás však bude moci přeplatit.

Tím dnes končíme.

WhiteHorse