Imperátor – deník vývojáře č. 40

Zdravím vás. Vítejte u 40. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes se podíváme na změny systému aliancí a na indické vojenské tradice.

 

Změny v aliancích

Jak bylo popsáno v minulých denících, volání spojenců do zbraně nadlouho předalo velení ve válce silnější straně. Mohlo to velmoc snadno zatáhnout do nechtěné války. Bylo tu riziko, že i když válku vyhrajete, můžete se příliš odkrýt a vystavit se nebezpečí okupace a zotročení obyvatelstva. Problém s předáním velení spočíval v následné nepředvídatelné a těžko čitelné situaci. Malé konflikty se často zvrhly do obrovské války, do které se při povolání všech spojenců zapojily i ty největší říše. Proto byl starý systém předání velení zrušen a bylo provedeno několik změn. Většina významných aliancí nyní nyní vojensky spolupracuje na principu rovnosti a v případě, že velmoc brání slabšího, využije se jiná smlouva.

 

Předání velitelských pravomocí

Velení ve válce se nyní chopí vládce, když je napaden jeho poddaný nebo země se zárukou a on je volán jako její nejsilnější ochránce. Jakmile je velení války převzato, válečný vůdce může povolat svoje poddané a spojence. Spojenci vám budou stále ve válce pomáhat, ale nikdy od vás nepřevezmou velení.

 

Aliance a záruka

Aliance se nyní mohou uzavírat jen mezi zeměmi stejné hodnosti a velmoci nemohou mít vůbec žádné spojence (budou se muset bránit samy a při obraně jiných se opírat o záruky nebo poddanské vztahy). Když vaše země po získání většího množství měst změni hodnost, všechny existující aliance se změní na záruky (k dispozici bude potvrzovací dialog, když by mír v zemi měl znamenat změnu hodnosti). Záruka už nebude casus belli, místo toho po napadení země se zárukou bude vydáno volání do zbraně. Nyní také bude záruka vyžadovat jeden diplomatický slot.

Tyto změny by měly lépe zobrazí velmi rozmanité vztahy států té doby, kdy mocnost může jednat tak, aby ochránila slabší státy (dobrým příkladem této diplomacie je samotný Řím), s možností spolupráce mezi mocnostmi s větší srovnatelnou silou.

 

Hodnost země

Se změnami v aliancích došlo i k nějakým změnám v hodnostech zemí. Došlo zejména ke zvýšení počtu měst, potřebných k velmocenskému postavení (proto bez spojenců). To znamená, že na začátku hry už nejsou žádné velmoci (i když Mauryjská říše se velmoci blíží).

Hodnosti zemí:

• Banda migrantů: žádné město
• Městský stát: 1 město
• Lokální mocnost: 2 – 24 měst
• Regionální mocnost: 25 – 99 měst
• Velká mocnost: 100 – 499 měst
• Velmoc: 500 a více měst

 

Indické vojenské tradice

Počáteční tradice – Rathas: umožňuje válečné vozy

Mauryjská cesta:

• Všestranná pěchota: útok lukostřelců +15%
• Potomci Airavaty: obrana válečných slonů +15%
• Válečníci říše: morálka lehké pěchoty +10%
• Přirození průkopníci: schopnosti válečných slonův džungli a lese +15%
• Horliví lukostřelci: disciplína lukostřelců +15%
• Země našich otců: těžká a lehká pěchota v lese a džungli +15%
• Integrace kmenů: štěstí domorodců +20%
Závěrečný bonus – Válečná byrokracie: válečné vyčerpání -0,02 měsíčně

Pobřežní cesta:

• Přirozené přístavy: cena galéry -15%
• Systém Vyuha: morálka lukostřelců +10%
• Páni moře: morálka trirém +10%
• Plundruj!: umožňuje nájezdy na přístavy, +20% k efektivitě zotročení
• Flexibilní divize: morálka armád +10%
• Město světové touhy: obrana pevností +15%
• Stát řemeslníků: cena lukostřelců a bojových vozů -10%
Závěrečný bonus – Diplomatická flotila: disciplína trirém +10%

Šlechtická cesta:

• Nejlepší jakost: obrana bojových vozů +15%
• Cvičeni na zabíjení: disciplína válečných slonů +10%
• Obrnění lukostřelci: obrana lukostřelců +15%
• Padma Vyuha: umožňuje taktiku Padma Vyuha
• Dovoz koní: disciplína bojových vozů +10%
• Hojnost slonů: cena válečných slonů -15%
• Exotičtí vojáci: údržba žoldnéřů +15%
Závěrečný bonus – Dlouhý krok obrů: morálka válečných slonů +10%

To je dnes vše. Co bude příště? To zatím nevíme, musíme se nechat překvapit.

WhiteHorse