Imperátor – deník vývojáře č. 36

Zdravím vás. Vítejte u 36. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes se podíváme na ambice postav a perské vojenské tradice.

Ambice

Aby mohla země v Imperátorovi fungovat, musíte svým postavám svěřit různé úkoly. Vaše postavy jsou vaši vládci, ministři, guvernéři, tedy ti, kteří povedou vaše armády a flotily. Tyto postavy však nejsou jen pouhými nástroji, které můžete libovolně používat. Mají také své vlastní záměry a ambice, které budou chtít naplnit a úspěchy, po kterých budou toužit a které ovlivní jejich vývoj.

Nejzákladnější ambici přijmou postavy po svém narození a s tou budou vyrůstat. Tato ambice určí, v jaký typ osoby se v dospělosti vyvinou. Někteří se budou chtít stát velkým válečníkem, další budou mít jiné cíle. Tyto ambice ovlivní jejich vývoj, ale nejsou jako ambice v dospělosti. S těmito ambicemi nemůžete nic dělat. Dají vám však určitou představu, jakým směrem se dítě ubírá.

Další ambice přijdou v dospělosti, kdy některé postavy začnou aspirovat na určité pozice. Jedni budou očekávat dosazení na post guvernéra, druzí si budou přát stát se ministrem. Nesplnění jejich ambic bude pozvolna snižovat jejich loajalitu a zhorší důvěru ve stát. Nesplnění jiných ambic může mít poněkud mírnější důsledky.

Jaké ambice postava přijme bude záviset na jejích vlastnostech. Nespokojený generál by si mohl přát dobýt určitou oblast, někdo, komu uvěznili přítele, si bude přát jeho propuštění (a vězni sami budou mít ambici dostat se na svobodu). Někdo by mohl mít ambici vidět utrpení svých soupeřů.

Jakmile je ambice naplněna, postava obdrží odměnu, obvykle ve formě loajality a věhlasu a je také určitá možnost, že se získá vlastnost ‚spokojeným se životem‘, což znamená, že tato osoba je prozatím spokojená s tím, jak se věci mají a na své současné situaci nechce nic měnit. Spokojenost se automaticky vytratí, pokud bude osoba uvězněna, nebo přijde o práci.

Některé ambice jsou věci, o které stojí za to usilovat. Jiné se odehrávají více méně samovolně, bez vašeho zásahu (například při jednání se spoupeři mohou vzít postavy další děj do vlastních rukou).

Perské vojenské tradice

Perské vojenské tradice bude využívat každá země v perské, baktrianské, skytské a aramejské kultuře, ale na počátku hry je nebudou využívat žádné hlavní říše. Zaměřují se na využití jízdních lukostřelců, těžké kavalerie a pěchoty. Umožňují také jednotkám využít odvody. Tím se prezentuje efektivita, se kterou Parthové a později Sasanové dokázali mobilizovat velké armády.

Schopnost odvodů k jednotce stojí 50 bodů vojenské síly a zvětší vaši armádu o 1 kohortu lehké pěchoty za každé vlastněné a ovládané město v provincii, kde je vaše armáda právě umístěna. Každé odvodové město dostane na 5 let modifikátor neklidu a bude až do jeho vypršení schopno znovu vytvořit odvedenou jednotku.

Počáteční tradice – Skytští jízdní lukostřelci: cena -15%

Parthská cesta

• Parthský výstřel: útok jízdních lukostřelců +15%
• Kočovný život: rychlost odvodů kohorty +15%
• Udeř a zmiz: morálka jízdních lukostřelců +10%
• Potyčka kavalerie: umožňuje potyčku kavalerie
• Katafrakt: cena těžké kavalerie -15%
• Mistři stepí: pozemní oslabení -15%
• Pěšáci: obrana lehké pěchoty +15%
Závěrečný bonus – Zrozeni pro jízdu: disciplína všech lavalerií +10%

Vzkříšená achemenidská cesta

• Kýrův odkaz: státní pracovní síla +15%
• Nesmrtelní: obrana těžké pěchoty +15%
• Reforma námořnictva: morálka lodí +10%
• Aktivní odvody: umožňuje zvýšit odvody
• Královská linie: obnova pozemní morálky +3%
• Odstínění slunce: útok lukostřelců +15%
• Kardakové: cena těžké pěchoty -15%
Závěrečný bonus – Hromadný útok: obléhací schopnosti +10%

Baktrianská cesta

• Baktrianští jezdci: disciplina lehké kavalerie +10%
• Řecko baktrianská architektura: obrana pevností +15%
• Dokonalá bouře: útok těžké pěchoty +15%
• Kleruchoi: umožňuje vojenské kolonie
• Bojoví titáni: disciplína bojových slonů +10%
• Hippotoxotoi: disciplína jízdních lukostřelců +15%
• Srdce země: oslabení pozemních jednotek -15%
Závěrečný bonus – Hromadná deziluze: cena údržby žoldnéřů -15%

To je dnes vše. Příště se podíváme na poddané státy, občanské války a vzpoury.

WhiteHorse