Imperátor – deník vývojáře č. 35

Zdravím vás. Vítejte u 35. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes se podíváme na další formu vlády po republice a monarchii. I když je třetí, rozhodně se nevyskytuje nejméně. Kmenová vláda, království a federace tvoří velkou většinu zemí v Imperátorovi a kmenové země se vyskytují ve všech lokalitách západní Evropy, v Arábii a od Kavkazu až k vnitřní Indii a hranicím Barmy.

 

Klanoví vůdci a jejich družiny

Základním předpokladem kmenové vlády je sdílená moc. Kdž vládce zemře, nový vládce bude zvolen z několika klanových náčelníků, kteří velí svým loajálním družinám. Změna každého zákona v kmeni vyžaduje, aby vaši vůdci byli vůči vám loajální.

Klanové družiny rekrutují a posilují sami klanoví vůdci. Družiny nepoužívají zásobník pracovních sil a jejich údržba je levnější. Protože jsou vojáci družiny vždy loajální vůči svému klanovému vůdci, je také obtížnější spoléhat se na loajalitu těchto klanových vůdců. Přítomnost družin  také znamená, že pokud si nedokážete udržet loajalitu svých vůdců, kdykoliv může vypuknout občanská válka. Každá kmenová země bude mít nejméně tři klanové vůdce, ale čím vyšší bude mít hodnocení, tím více bude mít klanových vůdců.

 

Centralizace

Kmenové vlády se od sebe mohou velmi lišit, dokonce i ve stejném regionu. Nemusejí také zůstavat statické. Mnohdy se budou přibližovat či vzdalovat centralizované vládě svých velkých měst. Proto všechny kmenové vlády využijí centralizaci v intervalu -100 až +100. Centralizace ovlivňuje všechny akce, jako je vydávání zákonů, nebo reakce klanových vůdců na vaše činy. Neexistuje však žádný způsob, jak centralizaci přímo ovlivnit a změnit, například pomocí peněz nebo moci. Centralizace se mění jen následkem vašich činů a postupem času.

Při negativní centralizaci je váš kmen méně centralizovaný. Bude mít více vlivných kmenových náčelníků, větší družiny, vyšší kmenový výstup a bude umožňovat změnu na kmenové náčelnictví, které může vyvolat kmenové stěhování (o tom si povíme v některém dalším deníku).

Pozitivní centralizace usnadňuje konverzi domorodců na svobodné, zmenšuje velikost klanových družin a hlavně zvyšuje civilizační hodnotu země, na kterou se budou dotahovat všechna vaše města. Vyšší civilizační hodnota ve vašem hlavním městě s vhodnými zákony nakonec umožní reformu kmenové vlády na republiku nebo monarchii.

Jak už bylo řečeno, kromě dopadu na výzkum bude vyšší civilizační hodnota ve vašich městech snižovat ochotu domorodců žít v nich (zatímco u občanů a svobodných se zvýší). To znamená, že domorodci budou méně produktivní a budou náchylnější k vyvolávání nepokojů.

Na počátku hry bude civilizační úroveň kmenových zemí různá. Germánské kmeny budou například začínat s negativní úrovní, zatímco Turdetania v Hispánii začne s velmi pozitivní centralizací.

Jako kmen se tedy můžete pokusit dovést vaši zemi k republice nebo monarchii a využít vyšší vrstvy populace, jako jsou občané nebo svobodní s rizikem, že si odcizíte domorodce, kteří pak mohou vyvolávat nepokoje. Můžete také snížit centralizaci sdílením moci s ostatními kmenovými vůdci a budovat zemi, ve které budou domorodci šťastní a produktivnější, přičemž občané a svobodní budou méně produktivní a pravděpodobně budou vyvolávat nepokoje. Aby to nebylo tak jednoduché, na začátku hry budete mít ve většině regionů smíšené populace. Je jen málo oblastí, dokonce i kmenových, kde by na začátku byli jen domorodci.

Jediná populace, které se civilizační úroveň netýká, jsou otroci. Svou ekonomiku můžete vždy vylepšit válkami, ve kterých získáte další otroky, ale za jistých okolností mohou otroky ovlivnit zahraniční kultury, nebo kulturní skupiny.

Příště se podíváme na ambice postav a perské vojenské tradice.

WhiteHorse