Imperátor – deník vývojáře č. 3

Zdravím vás. Vítejte u třetího dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes si povíme něco o herním systému zdrojů.

Především je tady zlato, které získáváte z daní a obchodu a kterým platíte vývoj a armádu. Dalším zdrojem je pracovní síla, která je nutná pro většinu staveb a posílení armády. Dále tu máme čtyři různé typy zdrojů, které neodpovídají poměru růstu, ale působí jako určitý nárazník proti efektu sněhové koule.

Tyto čtyři zdroje se nazývají síly. V Imperátorovi jsou čtyři druhy síly, odpovídající atributům postavy. Každá má určité využití a výhody.

 

První síla je vojenský potenciál, který představuje ‚Virtus‘. Je založena především na vojenských schopnostech vašeho vládce. Vojenská síla se užívá k získání nových tradic, inspiraci oddanosti a dalších unikátních schopností jednotky.

 

 

Druhá síla se nazývá občanská síla a představuje ji ‚Gravitas‘. Je založena především na atributu obratnosti vašeho vládce. Občanskou sílu využijete mimo jiné k získání vynálezů, založení obchodních cest a pohybu populací.

 

 

Třetí síla je síla rétorická, kterou představuje ‚Dignitas‘. Je založena na atributech vládcova charismatu a uplatníte ji při vytváření nároků, zlepšování vztahů, zavádění zákonů, podpoře stran a mnoha dalších věcech, při kterých se hodí výmluvnost.

 

 

Čtvrtá a poslední síla je síla náboženská, nazývaná ‚Pietas‘. Je založena na atributu oddanosti vašeho vládce. Využijete ji při pomlouvání protivníků, konverzi populací a vyvolání znamení.

 

 

Při kombinaci sil je mnohem více možností, při kterých je lze využít, ale váš technologický postup je závislý na výkonu vašich občanů, ne na vašem využití síly.

Příští týden se podíváme na jednotky v Imperátoru!