Imperátor – deník vývojáře č. 19

Zdravím vás. Vítejte u 19. dílu deníku vývojáře Imperátora!

Nepokoje
O nepokojích jsme si už něco řekli v deníku č. 16. Nepokoje ovlivňují loajalitu provincií. Nepokoje mají také další přímý vliv. První je pokles obchodu, daní, pracovní síly a výzkumu ve městě. Když nepokoje dosáhnou hranice 10, nebudete již moci ve městě rekrutovat jednotky, stavět budovy, nebo interagovat s obyvatelstvem. Nepokoje generují nešťastné populace, nizká stabilita ve vaší zemi, válečné vyčerpání, politika guvernérů a korupce.

To se dá zmírnit různými zákony a přiřazením armád k místnímu guvernérovi. Štěstí populací závisí na jejich kultuře a náboženství, porovnávaných s náboženstvím a kulturou země. Různé typy populací potřebují ke svému štěstí různé stupně civilizace. Zatímco kmeny vyžadují civilizaci co nejnižší, občané mají raději vysokou. Štěstí populací také ovlivňují různé zákony. Štěstí populací ve městě ovlivňuje také přístup k různému zboží. Pokud má populace méně štěstí než 50%, přispívá k nepokojům v provincii.

Loajalita
Dnes budeme mluvit o třech typech loajality. Loajalita poddaných bude námětem v některém dalším deníku.

Loajalita provincie
Každá provincie má hodnotu loajality ke státu. Jestliže klesne na nulu, je provincie v podstatě 100% samostatná a nic vám neposkytuje. Zruší veškerý obchod s ostatními částmi vašeho státu a každé město bude mít nejméně 10 nepokoje.

Pokud bude neloajální dostatečnný počet měst a jejich dominantní kultura nebude vaší primární kulturou, zahájí válku o nezávislost. Pokud jejich kultura bude shodná s vaší primární kulturou, zahají občanskou válku. Jakmile vaše provincie začnou být neloajální, nebo nastane riziko občanské války či velké vzpoury, přijde vám výstraha.

Loajalita kohort
Každá kohorta v armádě může být loajální vůči jedné postavě. Závisí to na charismatu velitele v průběhu bitvy nebo obléhání. Když je kohorta loajální vůči zemské postavě, platí za údržbu méně, když je loajální vůči velíteli jednotky, začíná jednotka platit jemu, nebo sama sobě. Mít kohorty loajální vůči veliteli místo země má některé nevýhody. Například když je kohorta loajalní k postavě, nelze v žádném případě postavu od jednotky odvelet jinam. Postava, ke které je kohorta loajální, má tendenci být postupně stále neloajálnější.

Loajalita postav
Loajalita postav vůči zemi je jedním z nejzajímavějších aspektů řízení. Neloajální postavy přinášejí obrovské riziko, protože nebudou chtít opustit svoje armády nebo provincie. Pokud jejich loajalita dostatečně poklesne, mohou neloajální postavy vytvořit skupinu, která zahájí občanskou válku.

Některé formy vlády, některé vynálezy a nělteré ideje zvyšují loajalitu všech postav. Když udělíte lidem tituly a úřady, zvýší to jejich loajalitu, ale když jim je odeberete, jejich loajalitu to sníží. Postavy ze stejné frakce jako vládce se časem stávají loajálnější, loajalita přátel vládce a jeho rivalů v průběhu času kolísá. Jakmile loajalita postavy klesne pod 33%, je postava považována za neloajální.

Občanská válka
Zatíco velká vzpoura se od velkých národních vzpour v jiných našich hrách neliší, občanská válka je něco zcela jiného. Hrozba občanské války nastává buď při 33% loajalitě armády, které velí neloajální postava, nebo při 33% loajalitě všech provincií, neloajálních k zemi.

Při hrozbě občanské války běží každý měsíc malý odpočet a po roce vypukne občanská válka. Celou dobu se vám zobrazuje výstraha, která vás informuje o tomto riziku. Samozřejmě přicházejí i výstrahy  v případě, že se neloajální stane jednotlivá provincie, nebo generál.

Jakmile vypukne občanská válka, přidají se k ní všechny neloajální provincie a postavy, jejich případní přátelé a také jejich rodiny. Občánská válka je smrtící válka. Provincie automaticky přepínají majitele, podle toho, kdo je zrovna obsadil. Pokud prohrajete občanskou válku, prohráli jste hru.

Pamatujte si jednu důležitou věc. Tyranie nepodporuje loajalitu. Sic Semper Tyrannis!