Imperátor – deník vývojáře č. 12

Zdravím vás. Vítejte u 12 dílu deníku vývojáře Imperátora! Tentokrát se podíváme na herní systém technologií.

V technologiích budete provádět výzkum ve čtyřech kategoriích. Čím vyšší úrovně v aktuální kategorii dosáhnete, tím vyšší bonusy v této technologické oblasti získáte. Výzkum technologií je automaticky a závisí především na vašich občanech. Vynálezy a přistup k některému zboží zvýší rychlost vašeho výzkumu a celkové množství populací určuje jeho cenu.

Každé technologické kategorii můžete přiřadit jednoho výkumníka. Rychlost výzkumu bude ovlivněna schopnostmi této postavy. Postava za dosažení této pozice získá věhlas a za každý měsíc, kdy tuto pozici drží, získá stálé množství věhlasu. Pokud výzkumníka vyměníte, u nového výzkumníka zvýšíte loajalitu a u jeho předchůdce loajalita výrazně poklesne.

Pokud jste 100% efektivní, trvá výzkum jedné úrovně asi 15 let. Může být samozřejmě rychlejší, nebo pomalejší – to bude záviset na zdatnosti vašeho státu. Každá úroveň výzkumu ve zmíněných čtyřech kategoriích snižuje ceny vynálezů o 5% a poskytuje tyto jednotlivé bonusy:

Pokrok ve válečnictví  +10% námořní morálky, +10% pozemní morálky, -25% ceny za vojenskou tradici
Občanský pokrok        +2% příjmu z obchodu
Rétorický pokrok         +1% civilizační úrovně
Náboženský pokrok    +2% síly znamení

Pokrok v technologiích je přímo závislý na pokroku vašeho státu a je poměrně pomalý. K dispozici jsou však také vynálezy, které si za občanskou sílu můžete koupit hned.

Můžete vždy vybírat ze sedmi vynálezů z celkového počtu přes 200. V nabídce se budou objevovat v závislosti technologické úrovni, které dosáhnete, takže nebude možné na počátku hry rychle získat všechny bonusy.

Každý vynález stojí 50 bodů občanské síly, ale každý takto koupený vynález zvýší cenu toho dalšího o 20%. Jak už bylo řečeno, technologické pokroky tuto cenu snižují o 5%.

Občanská síla se využívá především ke třem věcem: k zakládání obchodních tras, pohybu populací a kupování vynálezů. Bude tedy nutné velmi opatrně volit mezi slabšími globálními bonusy a silnějšími lokálními bonusy.

Příští týden se pustíme do politiky a podíváme se, jak zábavný je v republice senát.