Imperátor – deník vývojáře č. 10

Zdravím vás. Vítejte u 10 dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes se budeme zabývat systémem hodnocení zemí.

Každá země ve hře je předurčena k získání určitého postavení, které závisí na její velikosti. Dosažené postavení poskytuje různé bonusy a schopnosti. Uvědomte si, že všechny hodnoty se budou v průběhu hry neustále měnit.

Městský stát

Připadá v úvahu pouze v případě, že vaše země obsahuje jen jedno město. Městský stát může být členem obranné ligy a získat tyto bonusy:

+20% příjmů z obhodu
+20% obrany
+1 diplomatický vztah

Lokální mocnost

To je země, která má méně než 10 měst. Lokální mocnosti mohou být členem obranné ligy a získá bonus:

+2 diplomatické vztahy

Velká mocnost

To je země s nejméně 10 městy. Může využít diplomatickou možnost Pohrozit válkou a Záruka. Získává tyto bonusy:

+3 diplomatické vztahy
+1 obchodní trasa v hlavním městě
+1 ke každé síle za odpovídající ideje vládní formy, celkově +2

Velmoc

To je země s nejméně 20 provinciemi, která není nikomu poddaná. Může využít diplomatické možnosti Zasáhnout do války, Pohrozit válkou a Záruka. Získává tyto bonusy:

+5 diplomatické vztahy
+2 obchodní trasa v hlavním městě
+1 ke každé síle za odpovídající ideje vládní formy, celkově +3

Zasáhnout do války
Můžete se ve válce připojit k té straně, s jejímž válečným vůdcem máte dobré vztahy.

Vynutit mír
Pokud máte s jednou válčící stranou dobré vztahy, můžete protistranu přinutit k bílému míru.

Záruka
Můžete chránit jakýkoliv stát s nižším postavením před napadením a útok na něj vám poskytne casus belli proti útočníkovi.

Pohrozit válkou
Můžete využít nárok a požadovat, aby vám stát postoupil město nebo provincii, abyste se vyhnuli drahé válce.

Příští týden bude řeč o schopnostech jednotek.