Jak je to s češtinou, ptáte se…

Bude čeština k… ?
Bude překlad verze XY?
Přeloží někdo DLC?
Proč není správně skloňování a diakritika?
Není problém přispět na překlad…

Asi je na čase probrat to vcelku a srozumitelně. Převážně budu psát o EUIV, ale pro všechny hry je to vlastně stejné, takže –

JAK JE TO TEDY S TOU ČEŠTINOU?
Překvapivě nejlehčí je udělat kompletní překlad první verze hry. Prostě si k tomu někdo sedne a bere to řádek po řádku a buší češtinu, až je překlad hotov. Samozřejmě to není práce na jedno odpoledne. Například Europa universalis IV měla v základní verzi cca 25 000 řádků. Jde to však relativně rychle, jeden řádek za druhým, není třeba nic kontrolovat, zkrátka normální Kolbenka. Obvykle jsem v závislosti na rozsahu počtu znaků na řádku a složitosti textu (množství proměnných) denně přeložil 100 – 500 řádků. (Pro zajímavost – řádek může mít 3 znaky, ale také 1700 znaků.)

Pak přijdou patche a DLC. DLC ještě nebývají zásadním problémem, pokud se jedná o pouhý přídavek. Sedne se k tomu a řádek po řádku… no, však víte, že. Ale patche…

Vydání patche znamená nějaké úpravy a opravy v základním programu, jak z hlediska výkonného kódu, tak z hlediska doprovodných textů. Normální programátoři takovou věc udělají tak, že nové řádky textu připojí na konec souboru. Pak by stačilo jednoduše nové řádky přeložit a je hotovo. Paradox však má vlastní neotřelé postupy. Svoje texty řadí podle vlastních, zajímavých pravidel – například ve Victoria II byly texty řazeny podle abecedy, zatímco v EUIV tak nějak podle eventů.

Když pak udělají patch, nové řádky vezmou a podle svých záhadných pravidel je rozstrkají mezi ostatní řádky do jednotlivých souborů. A aby to nebylo tak snadné, změní občas i některé texty, které již byly přeloženy.

Takže nejprve je nutno vzít starý přeložený soubor, porovnat ho s novým nepřeloženým souborem, a zjistit, které řádky jsou v novém souboru navíc. Ty je nutno překopírovat do starého, přeloženého souboru a přeložit je. Zároveň je nutné ze starého souboru, kde jsou již doplněné nové řádky, odstranit řádky, které se v novém souboru nevyskytují. Už se v tom ztrácíte?

Tak teď přijde to nejlepší: nyní máte dva soubory – starý, již doplněný a kompletně přeložený a nový nepřeložený z patche. Hoši z Paradoxu mají ten roztomilý zvyk, že v textech mění kromě proměnných i význam textu. Například tam, kde v původním textu verze 1.1 bylo „Nesmíte mít více než 30“, v novém textu verze 1.2 může být „Musíte mít více než 30 a méně než 50“. Aktualizátor překladu musí udělat co? Musí projít všechny řádky všech textů, porovnat počet proměnných a smysl českých vět s anglickými a tam, kde je změna, provést opravu. Musí projít všechny řádky. Fakt VŠECHNY. To znamená pročíst 25 000 řádků. No, abych nekecal, úplně všechny nemusí, stačí tak 15 000. Když už to skoro dokončí, přijde verze 1.3 a jedeme dál, močálem černým kolem bílých skal…

Zde si dovolím malou odbočku. Vy, kteří hrajete v češtině EUIV nyní padněte na tvář, třikrát pobijte čelem zemi na znamení úcty a zvolejte „nechť žiješ 10 000 let, veliký Jajjune“. Neboť Jeho Excelence polní maršál Jajjun byl ten, který tuto strašlivou pakárnu absolvoval několikrát za sebou a dopustil se při tom pouhých dvou, slovy 2 chyb! Já jsem byl jen ta lopata, která to přesypala z anglické hromady na českou hromadu.

Nikdo z nás, kdo jsme se pustili do počešťování paradoxích her, to nedělá jako profesionál. Profesionální lokalizace se dělá úplně jinak a je příšerně drahá. K tomu se ale dostaneme. Každý z nás to dělá z jiných důvodů, ale všechny své bratry ve zbrani podezírám, že je to vlastně svým způsobem baví. Asi proto tomu věnujeme tu spoustu času, bez výhledu a nároku na odměnu. A děláme to při své práci, která má pochopitelně přednost. Pak se ale jednou ucho utrhne a najednou si řeknete …a dost. Tohle už ne. Už tomu ten čas nevěnuji. Tohle už prostě nedám. To nemám zapotřebí.

Stalo se mi to při překladu jednoho nejmenovaného DLC. Jednalo se o klasický příklad lapáku na vejry – vejre, zaplať a mysli si, že máš přídavek ke hře. Obsahovalo tak strašlivé slinty, že jsem v půlce souboru skončil a už jsme se k tomu nedokázal vrátit.

PROČ NENÍ SPRÁVNĚ SKLOŇOVÁNÍ A DIAKRITIKA?

Protože angličtina je prostě lingvisticky konstruovaná jinak, než čeština. A texty v paradoxích hrách jsou udělány tak že jednotlivé věty i výrazy se sestavují podle průběhu hry z částí vět. Uvedu jednoduchý příklad. Na monitoru se má zobrazit věta:

Králi, Francie anektovala Belgii a zavedla v ní francouzskou kulturu.

V textech přeložených lokalizačních souborů to vypadá asi takhle:

MONARCHTITLE:“$Monarchtitle$,“(sem se dosadí slovo Králi)
STATE:“$Country$“ (sem se dosadí jméno země)
ANEX:“anektovala“
CULTURE:“a zavedla v ní $Culture$ kulturu“ (sem se dosadí jméno kultury)

Takže ve skutečnosti program se staví něco takového:$Monarchtitle$, $Country$ anektovala $Country$ a zavedla v ní $Culture$ kulturu.
To mezi znaky $$ je proměnná, do které se dosadí správný řetězec. To je ten, co je v příkladu za dvojtečkou. To je ten, co může být text, nebo další proměnná. To je ten, který překladatel obvykle nezná a ani neví, kde se nachází.

Jednotlivé řádky s proměnnými totiž nejsou tak pěkně pod sebou, jako v mém příkladu. Jsou rozesety po souboru, v horším případě po souborech, a nikdy pořádně nevíte, k čemu co vlastně patří, dokud to neotestujete ve hře.

A teď kontrolní otázka: Jaký je správný výraz pro řádek ANEX? anektovala, anektovalo, nebo anektoval, když máte k dispozici jen jeden výraz? Zkuste si to pro jednotlivé státy (třeba Fracie, Rakousko, Sovětský svaz).

A další kontrolní otázka: Jak přeložíte slovo Czech, když je jediným slovem na řádku? Když neznáte kontext a nevíte, co na něj v konečném důsledku naváže? A bude tam skutečně velké písmeno, nebo je to jen taková anglická libůstka? Jak ho přeložíte, když budete vědět, že za ním bude buď man, nebo woman, nebo railways?

V anglických paradoxích textech je prostě jedno přídavné jméno a při překladu je nutné odhadnout, jaký tvar tam bude vypadat nejméně blbě. Proto se pak někde dočtete o „česká kultuře“. S tím si většinou neporadí ani profesionální lokalizace, proto v podobných překladech nebude skloňování NIKDY správně. V některých případech se to dá různě obejít a text při zachování smyslu změnit. Většinou to však nejde.

A diakritika? Někdy to jde a někdy to nejde. A někdy to jde jen napůl. Například v EUIV se standardně zobrazuje š a ž, ale v titulcích některých oken se nezobrazí ani písmeno, ani zástupný znak. A proč to tak je? Protože hry se dělají v anglicky mluvících zemích a ty pochopitelně používají jiné kódování písma, než my. V Crusader Kings II se překódování povedlo, v EUIV ne. Proč, to ví jen Bůh a Paradox.

NENÍ PROBLÉM PŘISPĚT NA PŘEKLAD…

Je. Především proto, že je nutné zveřejnit nějaký účet, na který se bude posílat příspěvek. Příspěvkem vznikne příjem a správně se každý příjem má zdanit. Možná si teď klepete na čelo. To je v pořádku. Horší bude, když vy si už na čelo klepat nebudete, a klepat bude úředník z finanční správy. Co si budeme povídat, bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí. Vždycky je riziko, že někdo dostane akutní záchvat právního povědomí. Mimoto zveřejňovat číslo jakéhokoliv účtu na internetovém fóru všeobecně není dobrý nápad.

Je však hezké, že se najdou uživatelé, kteří si uvědomují rozsah práce, kterou je nutné na překladu hry odvést a jsou ochotni přispět. Takovým uživatelům děkuji, protože to beru jako formu uznání. Zde je ovšem na místě podotknout, že kdyby si uživatelé skutečně chtěli zaplatit profesionální lokalizaci, její náklady by nebyli schopni pokrýt. Překlad EUIV v základní verzi odhaduji tak na 300 000 kč a pokládám to za velmi skromný odhad.

Profesionální lokalizace se dělá na zcela jiné bázi, než to děláme tady. Je to týmová práce, kde nepřipadá v úvahu, aby člen týmu řekl „už na to nemám čas“ – rozuměj – přestalo mě to bavit. Spolupracuje se s autory hry, překlad se s nimi konzultuje a i to něco stojí. Zde upozorním na jeden detail: všimněte si, že hry s profi českou lokalizací většinou nemívají patche. Dělá se to stylem vystřel a zapomeň. Těch několik málo, které je mají, jsou výjímkou z pravidla. A bude jich čím dál méně.

Pokud se týká finanční motivace, která by někoho přesvědčila k další práci… No… Nerad beru lidem iluze, ale jaká částka by jednomu každému z vás přišla natolik zajímavá, aby se překonal a dalšímu překladu věnoval dejme tomu 300 hodin práce?

Jak už jsem několikrát na fóru psal, nedělám to pro peníze. Dělám to pro sebe, jelikož mám rád, když na mě hra mluví česky. Jsou hry, do kterých se čeština nehodí, například letecké simulátory. Ale ve strategiích je fajn, ne? A když už to dělám, dělám to komplet, protože hra, která na mě mluví částečně česky a částečně jinojazyčně, mě ukrutne… rozčiluje. A pak to dám na net, protože nejsem co? Protože nejsem krkoun.

Takže stahujte a hrajte. Ale nečekejte, že budu já nebo někdo jiný zbytek života sedět u kompu a bušit češtinu ke každé verzi. Kdo chce hrát česky, musí se smířit s tím, že někde je dedlajna, jak říkáme my lingvisti, a přes ní nejede ani vlak, natož pak kavalerie. Radujte se z verze 1.7 (nebo jiné) a buďte rádi, že nemusíte platit za autorská práva mě, mým potomkům a potomkům mých potomků. Ostatně já hraji stále verzi 1.1. A baví mě, i když bych v ní leccos udělal jinak. Nikomu ji ale nevnucuji. Každý dle své letory.

A nepropadejte panice! Až vyjde další zajímavá hra, opět se vydám do Kolbenky a budu bušit češtinu, až se mi bude čadit od klávesnice.

No a tak je to s tou češtinou.

WhiteHorse